Y Ziekenhuis bij Middelburg Veel Turkse kinderen verdwenen PZC publieks Burgemeester Ruud Vreeman moet wijken Spannende strijd om boekenprijs en verder Is er een plaats tussen de sterren...? 10 en 11 AC Milan vijzelt zelfvertrouwen op NIEUWBOUW Bouwplannen kosten 130 miljoen JBSSSSS9NIHÜH 65% Brand teistert opnieuw Schoorlse duinen Theater maakt ook speelruimte binnenin Country komt altijd recht uit het hart Andermans leed voor eigen gewin uitbuiten WALCHEREN \!i£/ v Rustig herfstweer 14" DONDERDAG 22 oktober 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 249 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Het ziekenhuis in Vlissingen verdwijnt. Over vier jaar moet in de Mortiere bij Mid delburg een nieuw ziekenhuis staan. Patiënten uit heel midden- Zeeland moeten daar naartoe voor eenvoudige operaties. Voor inge wikkelde spoedeisende hulp en ge compliceerde operaties kunnen ze terecht in Goes. Het ziekenhuis wil daar ook een dottercentrum openen. De dagbehandeling in het ziekenhuis in Zierikzee blijft be staan. De fuserende ziekenhuizen maak ten gisteren de plannen voor de toekomst bekend. Nieuwbouw is voor Walcheren en het ziekenhuis de beste optie, zei interim-bestuur der Pieter Vierhout. En van alle mogelijke locaties was de Mortiere de gunstigste, vanwege de ligging dichtbij de toekomstige tunnel on der het Kanaal door Walcheren. De grond die Vierhout op het oog heeft ligt op Vlissings grondge bied, maar is in het bezit van de ge meente Middelburg. De plannen kosten bij elkaar 130 miljoen euro. Dat geld wil het zie kenhuis voor een deel zelf verdie nen door meer patiënten te behan delen. Voorwaarde daarvoor is dat de zorg verbetert en dat er efficiën ter gewerkt wordt. Verder zoekt het ziekenhuis naar (particuliere) geldschieters. Volgend jaar moet precies duidelijk zijn hoe de plan- i^gefinancierd worden. pagina 2 en 3: bijna hetzelfde plan, maar beter verkocht pagina 3: commentaar TILBURG - Ruud Vreeman moet weg als burgemeester, vindt de ge meenteraad van Tilburg. Een meer derheid van 24 van 39 raadsleden heeft dat gisteravond laat bepaald door een motie van afkeuring met die strekking te steunen. Vreeman wordt verweten dat hij de raad niet direct heeft geïnformeerd over de overschrijding van het bouwbudget van het Midi-theater. Ondanks een felle uithaal naar raadslid Hans Smolders wegens corruptie, eerder op de avond, pik te een meerderheid van de Tilburg- se raad het niet dat hij om die re den 'de democratie buitenspel heeft gezet'. Volgens de raad is er een 'onwerkbare situatie' ont staan. Alleen GroenLinks, PvdA en TVP verdedigden Vreeman. pagina 4: Vreeman zweeg met tegenzin SCHOORL - In de duinen van Schoorl is gistermid dag opnieuw brand uitgebroken. Rond het ge bied De Kerf is een stuk natuur van 300 bij 300 meter in vlammen opgegaan. Rond 21.30 uur werd het sein brand meester gegeven. Omdat de wind richting de kust stond, liepen inwoners van Schoorl en Bergen geen gevaar. De brand brak rond half zes uit in een gebied met bos en sloeg over naar een deel met helmgras en heide. Tot middernacht is de brandweer bezig geweest met nablussen. De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. Het is de vierde duin brand in drie maanden tijd. Op 28 augustus ging bij een brand 150 hectare duinen in vlammen op. foto Maurice Amoureus/ANP Ziekenhuis komt op de juiste plaats ISTANBUL - In de eerste vijf maan den van dit jaar zijn in Turkije al 645 kinderen spoorloos verdwe nen. Over heel 2008 verdwenen 528 kinderen. Gevreesd wordt dat de kinderen zijn ontvoerd door mensenhandel aren of de orgaanmaffia. Turkije staat bekend als 'vindplaats' voor il legale orgaanhandel. Soms worden organen verkocht. Eind september vond de politie bij gearresteerde verdachten een lijst met namen van mensen die een nier hadden verkocht aan de ben de. Volgens Betül Ulukol, hoofd van de faculteit 'kinderbescher ming' aan de Universiteit van An kara, is het niet uitgesloten dat or gaanhandelaren ook kinderen ont voeren. pagina 8: Turkije is radeloos door verdwenen kinderen j, reacties: 408 Hybride auto is een goed begin oneens 35% MIDDELBURG - De strijd om de PZC-publieksprijs, die op 30 okto ber in het kader van de Zeeuwse Boekenprijs wordt uitgereikt, na dert de ontknoping. Met nog vier dagen te gaan, zitten 4 keer enkele reis China en Maidentrip heel dicht bij elkaar. De andere titels volgen op ruime afstand. De top-3: 1. Gillian de Bart: 4 keer enkele reis China - 497 stemmen 2. Marjon Sarneel: Maidentrip - 479 stemmen 3. Rinus Spruit: De rietdekker - 180 stemmen Stemmen kan nog tot en met aanstaande zondag 19.00 uur via www.pzc.nl/boekenprij s. Zeeland: 2 en 3; 21 t/m 29; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Beurs: 12; Economie: 13; Meningen: 14; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39; Bijlage: UitGids. - <-/

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1