binnenland 17 Kamer: toch marinier op schip ADHD Vreeman licht zijn zwijgen toe Met ADHD is het moeilijk om uw zaken te organiseren 5^11 LYDO PIRATEN Ondanks 'nee' kabinet streeft meerderheid naar inzet militairen Zwemleraar Benno L. blijft vastzitten Eis negen jaar cel tegen medewerker KLM Mammoeten leefden op Maasvlakte Toneelspeelster Sacha Bulthuis overleden Als u zich hierin herkent, is het mogelijk dat u ADHD hebt en dat u kunt worden behandeld. Plaatselijke artsen zijn op zoek naar vrijwilligers voor een klinisch onderzoek om te bepalen of een behandeling die bij kinderen wordt gebruikt, ook volwassenen met ML SP^Él ggJg kan helpen. Als u meer wilt weten over het LYDO- onderzoek en uw opties, ga dan naar de website www.lydoadhd.com vrijdag 16 oktober 2009 TILBURG - Burgemeester Ruud Vreeman gaat volgende week woensdag de confrontatie aan met de Tilburgse gemeenteraad die in meerderheid het vertrouwen in hem heeft verloren. In zijn verantwoording zal hij dan een 'nieuw licht' laten schijnen over zijn omstreden beslissing om de raad vorig jaar niet direct te in formeren over een overschrijding van het budget voor de verbou wing van het Midi Theater. Vreeman heeft dat gisteren aange kondigd, nadat behalve de meeste oppositiepartijen ook coalitiepartij SP de steun voor hem had inge trokken. De nieuwe argumenten die hij beloofde, wilde hij gisteren niet onthullen. Vreeman wilde alleen kwijt dat hij ze niet kon noemen in zijn open bare verhoor door de enquêtecom missie die de kostenoverschrijding onderzocht. Het verweer van Vreeman was tot dusver dat de stad onbestuurbaar dreigde te worden als de overschrij ding meteen bekend werd. De laat ste dagen legt hij ook sterk de na druk op de integriteit van de ge meenteraad zelf. In zijn openbare verhoor afgelo pen zomer bekritiseerde hij de raad onder meer omdat het ver trouwelijke ondernemingsplan van de toenmalige exploitanten van Midi uitlekte. Bovendien uitte hij het vermoe den dat de Tilburgse CDA-fractie de provincie heeft willen beïnvloe den om geen subsidie aan het pro ject te verlenen. „De gemeente raad moet ook in de beschouwin gen worden betrokken", zei hij des tijds. Vreeman zei gisteren dat hij zich zelf nog steeds in de spiegel kan kijken. „In twaalf jaar burgemees terschap heb ik mijn informatie plicht nooit gerelativeerd", reageer de hij op beschuldigingen over dic tatoriaal gedrag. De stellingname door de SP nog voor het raadsdebat noemde hij niet democratisch. DEN BOSCH De Bossche zwemschoolhouder Benno L. blijft vastzitten. De raad kamer van het gerechtshof in Den Bosch heeft dat gisteren bepaald. Het hof wees het beroep af dat L. had ingesteld tegen de eerdere af wijzing van de rechtbank om hem voorlopig vrij te laten. Zwemleraar L. wordt verdacht van ontuchtige handelingen met een groot aantal kinderen. SCHIPHOL lustitie heeft gisteren bij de recht bank negen jaar gevangenisstraf geëist tegen een 44-jarige man die in 2008 een leidende rol zou heb ben gespeeld bij drugstransporten vanuit Suriname naar Nederland. De man werkte voor KLM als plat formmedewerker. Tegen een 30-ja- rige medeverdachte uit Almere eis te justitie ook negen jaar celstraf. DEN HAAG - Een krappe meerder heid in de Tweede Kamer blijft azen op de mogelijkheid om mili taire teams aan boord van kwetsba re schepen te plaatsen om die in de Somalische wateren te bescher men tegep piraten. CDA, WD, PW en Christenunie (77 zetels) zien daar heil in en wachten op een EU-onderzoek. Dat bleek gisteren tijdens een de bat over piraterij. Maar volgens mi nister Eimert van Middelkoop (De fensie) loopt de EU vooralsnog te gen dezelfde risico's en juridische ROTTERDAM Bij zandwinning op de Noordzee voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte zijn deze maand mam- moetbotten met vraatsporen ge vonden. Onderzoekers zeggen dat dit be wijst dat hier circa 11.500 jaar gele den hyena's leefden die zich tegoed deden aan reuzenolifanten. Ook zijn er botten gevonden die door mensen zijn bewerkt. DEN HAAG Toneelspeelster Sacha Bulthuis is na een kort ziekbed overleden. Zij is 61 jaar geworden. Dat maakte To neelgroep De Appel, waar Bulthuis aan verbonden was, bekend. De Haagse actrice ontving tijdens haar carrière tweemaal de Theo d'Or: in 1974 voor haar vertolking van Jo in Een vleug van honing en in 1992 voor haar rol van Lotte in Groot en klein. en logistieke obstakels aan die Ne derland al eerder naar voren bracht. Mocht de EU toch met een positieve uitkomst komen, dan be tekent dat volgens hem niet auto matisch dat Nederland alsnog ma riniers aan boord plaatst. „Ik weet niet of ik dat ga besluiten", zei de minister. Hij vindt het beter alle in zet nu te richten op de huidige be scherming door marinefregatten. Nederland doet met de Hr. Ms. Evertsen mee aan de EU-missie Atalanta. Deze missie is volgens het kabinet effectief Er zijn dit jaar wel meer aanvallen geweest door piraten. In december 2008 leidde één op de drie aanval len tot een kaping, nu is dat nog bij één op de elf aanvallen. Dat komt niet alleen door de begeleide doorvaarten maar ook door eigen beschermingsmaatregelen. Sche pen varen harder of reders maken het moeilijker om aan boord te klimmen. Prins Willem-Alexander heeft gis teren het fregat Hr. Ms. Evertsen in de haven van het Keniase Mom- bassa verlaten. De prins verbleef sinds dinsdagavond aan boord en voer mee tijdens patrouilles voor de Oost-Afrikaanse kust, maakte Defensie gisteren bekend. Hij werd vergezeld door de comman dant der strijdkrachten, generaal Peter van Uhm. De prins sprak aan boord met diverse beman ningsleden en de internationale staf van de EU-antipiratenmissie Atalanta. Hij was getuige van een aantal demonstraties waarmee de bemanning aantoonde met welke middelen ze piraten kunnen be strijden en aanhouden. Prins Willem-Alexander spreekt met de bemanning op marinefregat de Hr. Ms. Evertsen. De prins verbleef enkele dagen op het schip en kreeg uitleg over de strijd tegen piraterij. foto Defensie/ANP Door te reageren op deze advertentie bent u in geen enkel opzicht verplicht om deel te nemen, noch wordt uw deelname hierdoor gegarandeerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 7