'Nog zo'n jaar kunnen we niet hebben' zeeland 131 Bedrijven maken met uitbreiding 'rampmuseum' kans op betonprijs weekenddiensten Wellicht ander beheer dorpshuis Mie z'n vieren in Ellewoutsdijk GELE PAPRIKA'S 4Evergreen brengt zestig arbeidsplaatsen mee naar Sint-Annaland vrijdag 16 oktober 2009 door Sanne Schelfaut SINT-ANNALAND - Miljoenen gele paprika's rollen vanaf volgend jaar van de band in Sint Annaland. In hoog tempo wordt aan de Lange- weg door de familie Grootscholte een kassencomplex van twaalf hec tare uit de grond gestampt. Het was de bedoeling dat er drie kassen van elk vier hectare in de polder werden gebouwd, maar dat plan is vanwege kostenbesparin gen achterhaald. De fracties van de PvdA en de Christenunie stelden kritische vra gen over deze wijziging. Het colle ge antwoordt geen probleem te hebben met de herziening. „Er zijn geen nadelige ruimtelijke ge volgen van deze bouwplanwijzi ging. Het aantal hectares glas blijft hetzelfde. Daarnaast is er ook nog een positief effect want door het samenvoegen van twee kassen ont staat een bredere groenstrook aan de Plaatweg/Stoofweg." Jim Grootscholte is blij dat zijn be drijf 4Evergreen groen licht heeft: gekregen. „Bedrijfstechnisch ge zien zijn twee kassen voor ons een stuk voordeliger. Je moet het zo zien dat elke kas een eigen bedrijfs leiding en dus ook eigen personeel nodig heeft. Dat blijft nu beperkt tot twee in plaats van drie bedrij ven." Grootscholte, samen met zijn vader en drie broers actief in 4Evergreen, is in juli met de bouw van de kassen begonnen. „We ho pen nog dit jaar de eerste paprika plantjes te laten groeien." Dit jaar is overigens een zeer slecht paprikajaar voor de tuin ders. „Deze uitbreidingsplannen Aan de rand van Sint-Annaland verrijst een kassencomplex van twaalf hectare. Het bedrijf 4Evergreen gaat er gele paprika's telen. foto Chris van Klinken hadden we al langer, want gezien de huidige situatie zouden we het nooit hebben gedaan. Maar goed, we hopen op betere prijzen, want nog zo'n jaar kunnen we er echt niet bij hebben." De kassen aan de Langeweg wor den bijna zeven meter (6 meter 95) hoog, een record voor 4Ever- green. „Ik denk dat deze maat wel het maximum is." Rond de kassen worden volgens de tuinder behoor lijke groenstroken aangelegd. „Vol gend voorjaar beginnen we met planten, ook dat hebben we keurig afgesproken met de gemeente. Als alles is volgegroeid, zal het zicht op het glas minimaal zijn." Om de bedrijven te runnen heeft de familie Grootscholte zestig man personeel nodig. „De komende we ken zullen we gebruiken om be kwame mensen in dienst te ne- Zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2009 Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Cravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) Patiënten huisartsenpraktijk de Pijlers v. Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-272000 Spreekuur zat. en zon. 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Tholen/St. Phlipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Para- selsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland Tandarts Rodenburg, Grote Kade 30, Goes, tel. 06-22347209. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT): telefonisch contact opnemen met eigen tandarts. Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, tel. 0113 224099. bgg 0665071858. vrij. 19.30-zon. 19.30 uur: M. Stroo. Verloskundigenpraktijk Gemeente Borse- le 06-53156391 (24-uur bereikbaar) J. Dekker. Verloskundigen Reimerswaal M. Lindenbergh en A. de Putter, tel. 0113-503842 bgg 06-65071049. Apotheken Avond- en weekenddiensten worden ver zorgd door De Zeeuwse Apotheek, Sta tionspark 35, tel. (0113) 270620. Thuiszorg Allévo: tel. 0113- 249111. Stichting Thuiszorg Nederland: tel. 0113- 229003. Thuiszorg Ter Weel: tel. 0113-273636 RST Zorgverleners: tel. 0342-405454 Dierenartsen Beveland Dierenartsenpraktijk Mosselman, Ver boom en Boer: W. L. Verboom, tel. (0113) 342486 of (0113) 228866. Dierenartsenpraktijk Karelse, van Dijk, Stokman, van Anrooy: H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. (0113) 561290. Dierenkliniek Yerseke en dierenkliniek Goes, praktijken voor gezelschapsdieren: Dierenkliniek' Goes,'s Gravenpolderseweg 92, Goes,(0113)270072, za 10.00-15.00 uur, behandeling volgens afspraak; Tholen Dierenarts W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend-spreekuur Poortvliet, Kalfsdam- seweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur en Tho len, Botermarkt 10, zat.van 11.00-12.00 uur. Dierenambulance 0900-7673437 (24 uur bereikbaar). door Frank Balkenende GOES - Allant Architecten BV en het raadgevend ingenieursbureau F. Koch BV zijn met de uitbreiding van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk genomineerd voor de de Betonprijs 2009. Beide bureaus, die behoren tot de Koch Adviesgroep met vestigingen in Goes en Terneuzen, dingen mee in de categorie Beton en Sa menleving. Ze behoren tot de laat ste drie kanshebbers. Er waren 42 inzendingen. Volgens eigenaar/ di recteur Frans Koch is alleen al de nominatie een bijzondere gebeur tenis voor zijn bedrijf. „Het gaat om een landelijke prijs, die is inge steld door de Betonvereniging. Daarin zijn de branche, het onder wijs en onderzoeksinstituten vere nigd. Je wordt niet zomaar genomi neerd." De winnaar wordt 18 no vember bekendgemaakt in het stadhuis van Rotterdam. Het Watersnoodmuseum was sinds 2001 gevestigd in één van de vier caissons, waarmee na de ramp van 1953 het gat in de zee dijk bij Ouwerkerk werd gedicht. Het ging om de types Phoenix die de Britten in 1943 en 1944 bouw den om bij D-Day - de geallieerde landing op de kust van Norman- dië op 6 juni 1944 - kunstmatige door Rob Paardekam ANNA JACOBAPOLDER - Burgemees ter en wethouders van Tholen gaan onderzoeken of de Werk groep Dorp uit Anna Jacobapolder betrokken kan worden bij het be heer van het dorpshuis. De werkgroep zou graag een sleu tel hebben, zodat ze niet elke keer de beheerder nodig heeft om een activiteit te organiseren. Verder willen de leden graag wat meer vrijheid als het gaat om bijvoor beeld de drankjes. Het budget van de werkgroep is beperkt, zodat de consumpties in het dorpshuis niet altijd betaald kunnen worden. Het zelf meenemen van een paar fles sen limonade zou soelaas bieden. In antwoord op schriftelijke vra gen van de Christenunie stelt het college best te willen kijken naar een andere rolverdeling. De ge dachte bij de meeste partijen is dat het dorpshuis beter zal worden ge buikt als de werkgroep een sleutel heeft. De beheerder zit op afstand. havens te kunnen bouwen. De caissons die met sleepboten naar Ouwerkerk werden gevaren, had den echter dienst gedaan als golf brekers bij Portland. Doel van opdrachtgever Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 was het museum te vergroten door het in allevier de caissons on der te brengen. Dat vergde verbin dingen tussen de kolossen. Twee ondergrondse in beton en een bo vengrondse in glas. Uitgangspunt was de vorm van de caissons zo min mogelijk aan te tasten. Premier Balkenende verrichtte in april de heropening van het Wa tersnoodmuseum. ELLEWOUTSDIJK - Mannenkwartet Mie z'n vieren treedt zondag op tij dens de maandelijkse oecumeni sche bijeenkomst in 't Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Elke der de zondag van de maand is in 't Kerkje een middag, waarin Zeeuw se streektalen centraal staan. Ook de liederen voor de viering zijn in het Zeeuws vertaald. De overden king wordt verzorgd door Hannie Oele uit Goes. Aanvang: 14.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 79