milieberichten Abraham Pieter Gilles de Lange 30 j Vrijdag 16 oktober 2009 ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING Hij verkoos zijn eigen weg te gaan op een moment van diepe eenzaamheid Rien Oosdïjk 02-06-1958 13-10-2009 Naast verdriet is plaats voor respect Lia, Merijn en Sofie Oosdijk Hoofdstraat 13 4484 CA Kortgene Op nadrukkelijk verzoek van Rien zal de crematie in kleine familiekring plaatsvinden. Voor belangstellenden is er op zaterdag 17 oktober de mogelijkheid het schriftelijk condoleanceregister te tekenen tussen 15:00 en 16:00 uur in Zorgcentrum Cleijenborch Dr. Maasstraat 4 Colijnsplaat. Geen bezoek aan huis. Uitsluitend schriftelijke condoleances. De Raad van Toezicht van Stichting Ouderenzorg Noord Beveland geeft u met verslagenheid kennis van het plotselinge overlijden van Rien Oosdijk Rien was al 22 jaar directeur, eerst van het Pensiontehuis in Kortgene en uiteindelijk van zorgcentrum Cleijenborch in Colijnsplaat. Wij kenden hem als een spontaan en toegankelijk mens, met veel persoonlijke aan dacht voor de bewoners. Rien heeft voor de ouderen op Noord-Beveland de afgelopen tientallen jaren ontzettend veel betekend. Wij wensen zijn vrouw Lia en kinderen Merijn en Sofie kracht toe om dit verlies te verwerken. De Raad van Toezicht Stichting Ouderenzorg Noord Beveland Bedroefd en verslagen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze directeur/bestuurder Rien Oosdijk Wij verliezen in hem een toegankelijk en betrokken mens. Wij zullen zijn humor en eigen wijze van aanpak missen. Personeelsleden zorgcentrum Cleijenborch De Poezen Lodewijk en Gijsje j|j Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze directeur/bestuurder Rien Oosdijk Wij zullen zijn inbreng en kennis missen, de Ondernemingsraad van zorgcentrum Cleijenborch De Cliëntenraad van zorgcentrum Cleijenborch geeft met leedwezen kennis van het overlijden van onze directeur/bestuurder Rien Oosdïjk Door zijn betrokkenheid laat hij een grote leegte achter. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen, wij wensen hen kracht toe om dit verlies te verwerken. de Cliëntenraad van zorgcentrum Cleijenborch Diep bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze directeur/bestuurder Rien Oosdijk Zijn betrokkenheid bij onze activiteiten stelden wij zeer op prijs. De Personeelsvereniging van zorgcentrum Cleijenborch "DeTriangel" Met respect gedenken wij onze directeur/bestuurder Rien Oosdijk Hij leeft voort in onze herinnering als een goede vriend. Wij wensen Lia, Merijn en Sofie veel sterkte toe met dit verlies. de Vrijwilligers van zorgcentrum Cleijenborch kijk ook op m [flensen. nl Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van Rien Oosdijk De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe met dit zware verlies. Rein Fierloosen Dick Korsuize ReDiCom V.O.F. Hansweert Geschokt en verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van Rien Oosdijk Rien was als collega directeur een integer, betrouwbaar mens, die de samenwerking zocht, maar daarbij het belang van zijn eigen organisatie zowel naar cliënten als medewerkers niet uit het oog verloor. Wij zullen zijn vrolijke en humoristische "klankbordfunctie' missen. Wij wensen zijn naaste familie veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. Stichting Zorgcentrum De Wieken Stichting Zorgcentrum Maria-Oord Stichting Ouderenzorg Kapelle Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van de heer MJ.C. Oosdijk Voormalig lid van de Raad van Toezicht Rabobank Noord-Beveland en de ledenraad Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies. Directie, medewerkers, raad van commissarissen en ledenraad Rabobank Walcheren/Noord-Beveland "De sterveling - zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen." Psalm 103 15 - 18 Met grote verslagenheid en diep bedroefd geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve en zorgzame man, onze wijze en onvergetelijke vader, schoonvader en grootvader Wissenkerke, Ritthem, 31 juli 1927 13 oktober 2009 Ritthem Jannie de Lange - Dees Piet (in herinnering) Fransje Dinteloord Jeannette en Anco Jeannelle Bram-Pieter Krukweg 64389 VB Ritthem De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 17 oktober 2009 om 10.45 uur in de Protestantse kerk te Nieuw- en Sint Joosland. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden. Daarna gelegenheid tot condoleren in de kerk. Voorafgaand aan de dienst gelegenheid tot afscheid nemen tussen 10.00 -10.30 uur. Geen bezoek aan huis. -

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 66