Familieberichten H1ensenlinq.nl Qvtfïëtimi Karei de Schrijver mm Karei De Schrijver 28 I Vrijdag 16 oktober 2009 kijk ook op M pas gestopt met werken plannen gemaakt om te gaan genieten ineens is alles anders Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen mijn lieve man en lieve papa Roger Theophiel Marie Blancquaert Gent, 28 oktober 1945 f Gent, 13 oktober 2009 zijn echtgenote Jacqueline Blancquaert-Reyniers zijn zoon Didier Blancquaert zijn ouders Maurice t en Eveline f Blancquaert-De Backer zijn schoonouders Bertha en Juliën Hanselaer-Van Kerckhove Albert Reyniers t de families Blancquaert en Reyniers rouwadres: Nieuwendijk67, 4571 LH Axel De uitvaartdienst, waarvoor u bent uitgenodigd, wordt gehouden op maandag 19 oktober om 10.30 uur in de parochiekerk H. Gregorius de Grote, Walstraat 31 te Axel. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de RK begraafplaats, Westsingel 3a te Axel. Zaterdag 17 oktober is er van 16.00 -16.30 uur gelegen heid om afscheid te nemen in het mortuarium op de begraafplaats aan de Westsingel. Alleen schriftelijke condoleance. Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121:2 De Here nam tot Zich Zijn kind, mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve groot- en overgrootvader Adriaan Michiel de Feijter echtgenoot van Cornelia van Kampen 27-10-1927 114-10-2009 Axel: C. de Feijter-van Kampen Gran Canaria: Clary en Eduardo Adrian Stefan Axel: Kees en Vivian Anouk en Michiel Corinne en David - Beau Bussum: Marijke en Hans Michiel Esther Zuidsingel 38 4571 HP Axel Zaterdag 17 oktober is er van 10.15-10.45 uur gelegen heid tot condoleren in de Protestantse Kerk, Koestraat 2 te Axel, waarna om 1 1.00 uur de dienst van Woord en Gebed aanvangt. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Burchtlaan. Onze dank gaat uit naar afd. Wateridiet van verpleeghuis 'De Vurssche' voor de liefdevolle verzorging. Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze lieve zus, schoonzus, meter, tante en oud-tante Irene van Hooije St. lansteen. 3 september 1939 t Terneuzen, 11 oktober 2009 Stekene: Truus en Guido Heirman-van Hooije Maria in herinnering Guido in herinnering Peter en Karin Rogier en Evi Anne Terneuzen: (eanne en Willem de Bruijn-van Hooije Véronique en Alwyn Bloem, Wende, Linthe Ilse en Remco Lotte, /osefien Willem Peter van Anrooylaan 260,4536 CK Terneuzen Tijdens de kerkelijke uitvaartdienst hebben we afscheid van Irene genomen. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. 1 Petrus 1 24- 25 Met groot verdriet delen wij u mee dat door de Heere uit ons midden is weggenomen, na een periode van afnemende krachten en gedachten, onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader Samuël Janse sinds 2 juni 1999 weduwnaar van Pieternella Goverse in de leeftijd van 88 jaar. Arnemuiden: Chris en Marie Janse-van Dalen Petra en Jouke, Wilma en Martin, Kirsten, Sam Janny en Albert van Gijssel-Janse Wim en Mieneke (in herinnering) Janse-Wisse Nelleke en Johan, Colin, Liza Nieuw en Sint Joosland: Lein en Ina Janse-Janse Sander en Abigail, Leonard en Janny, Jan Pieter (in herinnering), Marije en Andries Albert janse Leo en Rita Janse-Janse Elineen Harro, Michiel, Carlien en Joan Adrie en Carolina |anse-van de Ketterij Stefanie, Rachelle Sam Janse Willy Janse Ruinerwold Arnemuiden: Nieuw en Sint Joosland: Arnemuiden: Arnemuiden: Nieuw en Sint Joosland: Arnemuiden: Goes, 14 oktober 2009 Zorgcentrum Rehoböth Correspondentieadres: S.P. Janse Mortierepolder la 4339 PL Nieuw en Sint Joosland Op zaterdag 17 oktober is er gelegenheid tot condoleren in Zorgcentrum Rehoböth, Bergweg 1 te Goes van 14.00 tot 15.00 uur. Wij nodigen u uit de rouwdienst bij te wonen op D.V. maandag 19 oktober om 13.45 uur in de Zuiderkerk, Schoutstraat 1 te Middelburg. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraaf plaats te Nieuw en Sint (oosland om 15.00 uur. Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in de Zuiderkerk. Geen bloemen. Haar manier van omgaan met reuma was voor ons een inspiratie. Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van Thea de Leeuwen FYRANET ZEELAND Bedroefd, Maar met onuitwisbare mooie herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van onze schoonbroer en oom Jet (en Guidot) en Godfried Familie van Gassen-Asselman Marie-José en Leont Familie Polfliet-Asselman Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde medevrijwilliger Karei De Schrijver Dit jaar had hij zijn parel jubileum 30 jaar vrijwilliger bij de FNV Belastingservice regio Hulst. Het gehele jaar door kon men op hem een beroep doen, om onze leden bij te staan, daarom zeggen wij. Karei je was een echte PAREL Wij wensen Roos, Luc en Anniek. familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Het voltallige FNV Belastingservice team Ons bereikte het bericht van het overlijden van de heer Karei De Schrijver De heer De Schrijver was in de periode van 1998 tot en met 2002 raadslid van de gemeente Hulst. Wij zijn hem dankbaar voor wat hij in die periode voor de gemeente Hulst en de gemeenschap heeft betekend. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar zijn echt genote en naaste familie. Wij wensen hen veel kracht toe om dit verlies te dragen. Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders van Hulst J.F. Mulder, burgemeester D.J.M. Van Bunder, raadsgriffier S. ter Wal, gemeentesecretaris Jaren heb je voor ons klaargestaan, de laatste maanden hebben wij afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Wij wensen Roos, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te verwerken. FNV bouw afdeling Oost-Zeeuws-Vlaanderen Gerard, Annie, Paul, Marjan, Wilfried, Lea, Robert, Elly, Jo, Marieke, Robby, Patricia Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Jesaja 49:16a Opgenomen in de Hemelse heerlijkheid, volgens de beloften in Gods grote "zorgplan" onze allerliefste zus, schoonzus en tante Elizabeth Verplanke - Be pp ie - Axel, 24 juni 1938 f Terneuzen, 14 oktober 2009 Retranchement: M.C. Basting-Verplanke P.J. Basting Levien en Huping, Chen Yah, Chen Wei Martien en Maaike. Jarno, Tim, Annique Joop en Claudy, Romy, Stijn Eelco en Lieke, V We zijn alle medewerkers van het gezinsvervangend tehuis "de IJsselhof" in Terneuzen, waar Beppie bijna 20 jaar heeft gewoond, en alle medewerkers van Sterredreef 29 in Clinge, waar ze de laatste 8 maanden is verzorgd, heel erg dankbaar voor alle liefde, geduld, aandacht en zorg die ze van jullie allen heeft gekregen. Corr. adres: Strengweg 4,4525 LW Retranchement De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op zaterdag 17 oktober om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk (vrijgem.), Kerkdreef 19 te Axel (parkeergelegen heid achter de kerk, Julianastraat). Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Burchtlaan. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. Ik ga slapen ik ben moe sluit mijn beide oogjes toe. Here houd ook deze nacht, over Bep trouw de wacht. Lieve Bep, rust zacht. Rene, Bert, Adrie, Nel. Francien, Marianne, Valerie, Marina, Rezy, Francien R., Simonne, Marina C., Cristel, Linda, Bianca, Mariska, Marianne, Emelienne en Ingeborg Nu Bep naar haar God is gegaan Zal ze door Hem verlicht Met een stralend gezicht Vol van Heerlijkheid staan (naarHanna Lam) Lieve Bep We zullen je blijven herinneren als een vrolijke, lieve, meelevende en gelovige medebewoonster. We zijn blij dat we bijna 20 jaar voor je hebben mogen zorgen en van jou hebben kunnen genieten. Dikke knuffel van ons allemaal. Woonvoorziening "de IJsselhof" Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 64