5 poging zijn bank te redden het klopt... Twee jaar voor geweld in kroeg Bos stelt onderzoek naar lekken media in Palen in Amsterdamse binnenstad verpulveren Caljouw Rademaker i Middelburg Burgh-Haamstede Goes Terneuzen 0118-626 649 www.caljouw-rademaker.nl Dirk Scheringa staat de pers te woord bij het hoofdkantoor van DSB in Wognum. foto Olaf Kraak vrijdag 16 oktober 2009 DEN HAAG - De Rijksrecherche gaat onderzoeken wie heeft gelekt in het DSB-debacle. Tijdens het ge heime crisisoverleg zondagavond verzamelden zich media voor het gebouw van De Nederlandsche Bank (DNB). Maandagochtend meldden twee kranten dat DSB aan een zijden draadje hing. Spaar ders haalden toen massaal geld weg bij de bank. Volgens de kranten stond toezicht houder DNB op het punt het be wind bij DSB over te nemen, ter wijl de rechtbank die nacht juist had besloten dat dat niet nodig was. Minister Wouter Bos (Financiën) erkent dat de berichtgeving een extra run op het spaargeld heeft veroorzaakt, wat de ondergang van DSB versnelde. Bos koestert echter niet al te hoge verwachtingen van het onderzoek door de Rijksrecherche. Vorige week zijn er steeds meer mensen betrokken geraakt bij de redding van DSB, aldus Bos. DNB met externe adviseurs, het ministerie van Financiën met ex terne adviseurs en de vijf grote banken Rabo, ING, ABN Amro, Fortis en SNS met ieder hun exter ne adviseurs hebben enkele dagen gesproken over een overname van DSB Bank. Er waren zóveel mensen betrok ken bij de onderhandelingen dat de zoektocht naar het lek volgens de minister een erg ingewikkelde zaak is. Bos beloofde de Tweede Kamer gisteren ook een gedegen onderzoek naar het gedrag en de integriteit van (oud-)bestuurders van DSB. AMSTERDAM - De rechtbank in Am sterdam heeft gisteren twee man nen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan acht maan den voorwaardelijk. De straf werd opgelegd voor de mishandeling van twee bezoekers van het Amsterdamse kraakcafé Vrankrijk. Bij de vechtpartij in september vo rig jaar raakte een toen 34-jarige man ernstig gewond en liep een andere man lichtere verwondin gen op. Volgens de rechtbank zijn een 49-jarige man en een 25-jarige Deen schuldig aan het opzettelijk medeplegen van zware mishande ling. Het Openbaar Ministerie had tegen beiden zes jaar cel geëist. De twee waren op de bewuste avond bewaker bij het café aan de Spuistraat. Toen ze de (vermoede lijk dronken) bezoekers de toegang weigerden omdat die met een hond naar binnen wilden, ont stond een schermutseling. Die zet te zich op straat voort. De daders deelden meerdere klap pen uit met knuppels. Vervolgens sloeg de Deen de 34-jarige man neer met zijn vuisten. Het slachtof fer viel op straat en liep een sche delbreuk op. Tot op de dag van vandaag kan hij niet lopen en niet goed horen. Volgens de rechtbank gedroegen de bezoekers zich wel vervelend, maar was het niet nodig om ge weld te gebruiken. Een derde per soon die bij het incident betrok ken was, een 39-jarige man, ging vrijuit. Volgens de rechtbank heeft hij de man die lichtgewond raakte gesla gen. Dat deed hij echter omdat zijn tegenstander zich agressief ge droeg terwijl hij de zwaargewonde man juist probeerde te helpen. if s&pfet de najaarsshow 2009 V* .-üs. .ons hart voor bijzondere interieurs, voor uw woor-, leef-, en werkomgeving ...onze najaarsshow waarin alle ingrediënten aanwezig zi;n: I rj I PclS~t~m0.r Cj0 iclQGr nieuws, verrassing en exclusiviteit I JPJ ...de 'match' tussen galerie arriaterasu, artifort, de vorm en bas+fnar de jager. vdgaf vrijdag 16 oktober klopt het allemaal. kerkplein 57 kapelle 0113 343810 www.basmar.nl AMSTERDAM - Historische gebou wen in de Amsterdamse binnen stad verzakken door de klimaatver andering. Langere periodes van droogte ver oorzaken een daling van het grond waterpeil, waardoor houten funde ringspalen droog komen te staan en verpulveren. Wethouder Maarten van Poelgeest noemt de situatie zorgwekkend, Waterbedrijf Waternet spreekt van een bedreigende situatie en volgens funderingsexpert Peter den Nijs heeft de klimaatverande ring al tot verzakkingen in Amster dam geleid. „De gemeente moet nu maatregelen treffen om het grondwater op peil te houden, op dat houten funderingspalen niet droog komen te staan en rotten, en gebouwen verzakken", zegt Den Nijs van Wareco, een advies bureau op het gebied van water en fundering. „Doet de gemeente niets aan grondwaterbeheer om funderingen te beschermen, dan ontstaat grote schade." „De situatie is voor Amsterdam be dreigend genoeg om serieus te worden genomen", zegt Paulien Hartog van Waternet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 5