zeeland 133 greep niet in Zeeuwse kookwedstrijd in nieuw ROC-gebouw Geen werkstraf voor man na vechtpartij voor een groot deel van de collectie I zaak biomassa kolencentrale Kolencentrale Afval prijs Contacta voor Walo Melissant Dit weekeinde is de bevrijdingsmars Duitse jongere steelt pakje sigaretten ||j V 0 J Dinsdag 13 oktober t/m zondag 25 oktober extra hoge kortingen tot wei 50% op deze schitterende collectie! KOOPZONDAGEN van 12.00 tot 17.00 uur: Boers juwelier zondag 18 oktober Pertijs Juweliers zondag 18 oktober Vergouwen Juweliers zondag 25 oktober PERTIJS VERGOUWEN MEMBERS OF THE PERT IJS JEWELLERS GROUP vrijdag 16 oktober 2009 eaten van de verdachten niets an ders dan zulke snippers, maar dan samengeperst in cilindertjes die nog het meest lijken op konijnen- voer. Ze wezen er ook op dat de milieu ambtenaar van de gemeente Borse- le nog eens heeft staan kijken naar het lossen van een lading pellets door René Schrier Delta en Essent hebben elk vijftig procent belang in de EPZ-kolencen- trale bij Borssele. Naast kolen wordt in die centrale biomassa verstookt zoals houtsnip pers, cacao-, graszaad- en houtpel- lets. Per dag gaat het om 500 tot 900 ton biomassa oftewel de la ding van dertig vrachtwagens. 9 Door het verstoken van die biomas sa werkt EPZ mee aan de doelstel ling van de overheid om de uit stoot van het broeikasgas C02 te rug te dringen. Delta en Essent moeten er voor zorgen dat er elke dag voldoende biomassa is. Daarvoor hebben ze langlopende contracten met leve ranciers gesloten. Er ontstonden in het najaar van 2005 opslagproble men met de biomassa toen de tur bines van de kolencentrale verschil lende keren uitvielen. bij een van de boeren en opmerk te dat er niets bijzonders aan de hand was. Voor de agrariërs zelf is er nu wel iets bijzonders, aan de hand. Tot hun stomme verbazing worden ze nu weggezet als milieu boeven en lopen ze de kans dat ze binnenkort financieel geplukt wor den. Delta en Essent vrezen grote ima goschade terwijl ze volgens hen al leen maar hun best deden om bio massa even netjes op te slaan zo dat het daarna verstookt kon wor den om zo bij te dragen aan de re ductie van de uitstoot van CO, De rechtszaak gaat vandaag verder. MIDDELBURG - De jaarlijkse Zeeuw se kook- en serveerwedstrijd om de zilveren mossel en oester wordt begin volgend jaar in het nieuwe ROC gebouw in Middelburg ge houden. Aan de wedstrijd nemen Neder landse toprestaurants en een aan tal ROC's en koksopleidingen deel. De afgelopen vier jaar was de wedstrijd steeds in de Zeelandhal len in Goes, samen met de horeca- beurs. Maar doordat de organisatie van de wedstrijd niet tot goede af spraken met die Goese locatie kon komen, zag het er naar uit dat er een punt achter gezet moest wor den. Totdat ROC Zeeland met een aanbod kwam. De wedstrijd wordt op en 2 maart 2010 gehou den. Naast het wedstrijdonderdeel zijn er kookdemonstraties en pre sentaties van de bedrijven die de deelnemers ondersteunen. Onder de deelnemende restau rants zit één Zeeuws restaurant; Bottles uit Sas van Gent. Verder Hofke van Bazel (B), de Librije, Ciel Bleu, de Lindehof, Villa Cope- ra, Chateau Neercanne en Ron Blaauw. Bij de scholen doen de twee Zeeuwse ROC's mee. De ju ry bestaat uit Nederlandse top koks. door Frank de Klerk DEN HAAG - Een 21-jarige Terneuze- naar is gisteren in hoger beroep door het Haagse gerechtshof vrijge sproken van openlijk geweld na af loop van een voetbalwedstrijd tus sen Terneuzen en VC Vlissingen. Wel kreeg de man voor het bezit van hennep en een pistool met munitie een werkstraf van zestig uur opgelegd. De man was eerder door de politie- rethter in Middelburg ook schul dig bevonden aan het openlijk ge weld. Hij kreeg toen een werkstraf van 150 uur opgelegd. De Terneuzenaar ging in hoger be roep omdat hij ten onrechte ver oordeeld zou zijn voor het open lijk geweld. Hij zou alleen maar in een auto hebben staan wachten en met een van de amokmakers zijn weggere den. In hoger beroep vond hofaanklaag- ster L. Jager-Huiskens niet vast staan dat de man had meegedaan aan de vechtpartij op 17 maart 2007, waarbij enkele spelers van VC Vlissingen zijn aangevallen. De hofaanklaagster eiste tijdens de strafzitting twee weken geleden voor het bezit van de hennep en het pistool een werkstraf van ne gentig uur. GOES Walo Hygiëne en Reinigingssyste men uit Melissant is de winnaar ge worden van de afvalpreventieprijs van de Contacta in de Zeelandhal len in Goes. Gekeken is wie van de standhouders het beste met het ei gen afval tijdens de beurs omging. Dat is Walo geworden. Het bedrijf nam het afval mee naar de eigen vestigingsplaats, waar het werd ge scheiden. Gedeputeerde Marten Wiersma reikte de prijs uit. VLISSINGEN Zaterdag en zondag wordt de eer ste bevrijdingsmars gehouden van 130 kilometer over Walcheren en Zuid-Beveland. langs het dijk- en oorlogsmuseum in Westkapelle, Simnia in Domburg en het oorlogs museum in Nieuwdorp. Zondag om 12.00 uur is een kranslegging aan de Commandoweg in Vlissin gen. De start is zaterdag om 11.00 en de finish zondag om 12.30 uur beide bij Ter Reede in Vlissingen. ZOUTELANDE De politie heeft woensdagmiddag een vijftienjarige Duitse jongen aangehouden die een pakje sigaret ten uit een winkel in de Langstraat in Zoutelande had gestolen. De jongen, afkomstig uit Badluus- phe, wilde de winkel verlaten zon der de sigaretten te betalen. Mede werkers hielden hem aan en bel den de politie. Na het betalen van een boete van 150 euro mocht de jongen gaan. SPECIALE PRIJZEN V., - ,-.S* 'V.~ - b# JT' Jy ikMÊÊSBËmMÊBÊÊÊÊÊm*y™ .1 -■i-s-rcp if, y -v- "W' 1 U W i 1 E R 1 WE L1ERS JUWELIERS Dorpsstraat 34-36 Visght Weerijssingel 63-65 Breda Raadhuisstraat 17 - 29 Roosendaal 073 - 656 16 27 076 -514 14 16 0165-53 34 47 vvvvw.boersjuwelier.nl www.pertijs.nlwww.vergouwenjuweliers.ni

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 35