Familieberichten *°otop (1 Ulensenlinq.nl Johanna Maria de Koning-Veldhuis Abraham Pieter Gilles de Lange Karei de Schrijver 28 I Vrijdag 16 oktober 2009 Jouw lach voelen we in ons. louw omhelzing voelen we in de wind. jouw vreugde blijft bij ons. Nu jij jouw licht ergens anders laat schijnen. Tot ziens lieve Papa. Roëll Siegfried Gustaaf Brasdorp Paranam, Suriname Paramaribo, Suriname 24-03-1941 14-10-2009 Goes: Haidy, Rien, Kaneesha en Aurelio, Brasdorp-Reedijk Goes: Monique, Ernst en Jaira, Brasdorp-van der Schagt Goes: Clifton, Sandra en Noah, Brasdorp-Brandenbarg Oost-Souburg: Symone, Ramses, Ferron en Lyndon. Brasdorp-jakobsen Correspondentieadres: S. Brasdorp Molenweg 53 4388 LE Oost-Souburg Met verdriet geven wij kennis dat de Heere onverwachts tot Zich heeft genomen onze lieve vader, schoonvader en opa Johannes van der Have sinds 26 april 2007 weduwnaar van Johanna Jacoba van Klinken A 24 juni 1930 t 14 oktober 2009 Het was na het overlijden van moeder een moeizame tijd voor Item. Zijn liefde en zorg voor ons bleven. Spijkenisse, Gilles en Nellie Michel Ronald en Ellen Christiaan Nieuwerkerk, Bea en Wim Anne Oosterland, Coren lanneke Patrick en Miranda Jeroen Marleen Gerco Art-Jan Arenda Ruben Oosterland, Burg. van der Havestraat 54 Correspondentieadres: Kiwigaard 22 3206 AS Spijkenisse Gelegenheid tot condoleren zaterdag 17 oktober van 16.00 tot 17.00 uur in de kèrkzaal van de Gereformeerde Gemeente, St. joostdijk 11 te Oosterland. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. maandag 19 oktober in bovengenoemde kerk, aanvang 13.30 uur. Aansluitend zal, omstreeks 14.30 uur, de begrafenis plaatshebben op de algemene begraafplaats te Oosterland. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in de kerkzaak - Geen bloemen Bedroefd geven wij U kennis van het onverwacht overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom Johannes van der Have Ook wij zullen hem missen. Ian van der Have en Mieneke van der Have-Boogert Corrie Padmos-van der Have en [ohan Padmos Neven en Nichten Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. 1 Petrus 5:10 Na een leven waarin zowel geluk als verdriet haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn moeder, schoonmoeder en onze oma weduwe van Wietse de Koning IJmuiden, t Middelburg, 9 november 1922 14 oktober 2009 Gouda: Nel en Henk de Jong-de Koning Vlissingen: Loes en Martin Linda en Frank Mariëlle en Robin Celine, Danjo Correspondentieadres: Gnephoekpolderstraat 27 2807 LN Gouda Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op maandag 19 oktober van 10.15 tot 10.45 uur in uit vaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Aansluitend zal de uitvaartdienst om 11.00 uur worden gehouden in de aula van het uitvaartcentrum. De begrafenis zal omstreeks 12.00 uur plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Molenweg te Oost-Souburg. Geen bloemen Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid: en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. 1 Petrus 124- 25 Met groot verdriet delen wij u mee dat door de Heere uit ons midden is weggenomen, na een periode van afnemende krachten en gedachten, onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader Samuël Janse sinds 2 juni 1999 weduwnaar van Pieternella Goverse in de leeftijd van 88 jaar. Amemuiden: Chris en Marie Janse-van Dalen Petra en jouke, Wilma en Martin, Kirsten, Sam Ruinerwold Janny en Albert van Gijssel-fanse Arnemuiden: Wim en Mieneke (in herinnering) Janse-Wisse Nelleke en Johan, Colin. Liza Nieuw en Sint Joosland: Lein en Ina Janse-Janse Sander en Abigail, Leonard en fanny, Jan Pieter (in herinnering), Marije en Andries Nieuw en Sint joosland: Albert Janse Arnemuiden: Leo en Rita janse-janse Eline en Harro, Michiel, Carlien en Joan Arnemuiden: Adrie en Carolina Janse-van de Ketterij Stefanie, Rachelle Nieuw en Sint Joosland: Sam Janse Arnemuiden: Willy Janse Goes, 14 oktober 2009 Zorgcentrum Rehoböth Correspondentieadres: S.P. Janse Mortierepolder la 4339 PL Nieuw en Sint Joosland Op zaterdag 17 oktober is er gelegenheid tot condoleren in Zorgcentrum Rehoböth. Bergweg 1 te Goes van 14.00 tot 15.00 uur. Wij nodigen u uit de rouwdienst bij te wonen op D.V. maandag 19 oktober om 13.45 uur in de Zuiderkerk, Schoutstraat 1 te Middelburg. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraaf plaats te Nieuw en Sint Joosland om 15.00 uur. Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in de Zuiderkerk. Geen bloemen. "De sterveling - zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen." Psalm 103 15 - 18 Met grote verslagenheid en diep bedroefd geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve en zorgzame man, onze wijze en onvergetelijke vader, schoonvader en grootvader Wissenkerke, Ritthem, 31 juli 1927 13 oktober 2009 Ritthem Jannie de Lange - Dees Piet (in herinnering) Fransje Dinteloord Jeannette en Anco Jeannelle Bram-Pieter Krukweg 64389 VB Ritthem De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 17 oktober 2009 om 10.45 uur in de Protestantse kerk te Nieuw- en Sint Joosland. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden. Daarna gelegenheid tot condoleren in de kerk. Voorafgaand aan de dienst gelegenheid tot afscheid nemen tussen 10.00 -10.30 uur. Geen bezoek aan huis. Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het over lijden van onze oud-voorzitter Thea de Leeuwen Geëerd met de Bondspenning van de Reumapatiënten Bond Zij heeft veel voor de Reuma Patiënten Vereniging Midden-Zeeland betekend. Bestuur en leden van de RVMZ Haar manier van omgaan met reuma was voor ons een inspiratie. Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van Thea de Leeuwen FYRANETZEELAND Bedroefd, Maar met onuitwisbare mooie herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van onze schoonbroer en oom Jet {en Guidot} en Godfried Familie van Gassen-Asselman Marie-José en Leont Familie Polfliet-Asselman

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 30