zeeland 127 van het gemeentearchief Sportvelden eindelijk opgeknapt Mbniek'f LaBan \jyH5dE Er zijn weer volop winterviolen! Grote sortering clematis! Bij aankoop van 25,-DanbloemUlen Uriiat u een WOLF plantschop\e gratis. vrijdag 16 oktober 2009 w rwnruMcnit* Trcfpiml der wereldmerken De tentoonstelling over de bevrijding van Vlissingen. Gemeentearchivaris Adrie Meerman toont het rapportenboek van de hoofdcommandopost dienst luchtbescherming, waarin de oorlog van minuut tot minuut wordt beschreven. foto Izaak Verkeste ireau Onwijs, waar Stavenuiter voor tekent, heeft ook het Maritiem Muzeeum en het Polderhuis voorzien van strips om kinderen te prikkelen voor historie. WESTKAPELLE - Drie Westkapelse sportclubs krijgen op het plaatse lijk sportcomplex betere accommo datie. Voorwaarde is dat ze daar zelf een deel van betalen. De tennis- en korfbalvereniging kunnen dan rekenen op een nieu we kantine met kleedaccommoda tie. De korfbalclub krijgt twee extra kleedkamers, zodat die geen gebruik meer hoeft te maken van kleedkamers bij de voetbalclub. En er komt verlichting op het derde voetbalveld. Het korfbalveld en het voetbaltrainingsveld wisselen van plaats. Met dit plan hoopt de gemeente Veere de privatisering van de sport accommodaties, die in 2006 mis lukte, alsnog te kunnen doorvoe ren. Uitgangspunt is dat de clubs zelf verantwoordelijk blijven voor bouw en exploitatie van hun kanti nes. De gemeente blijft nog wel de kleedaccommodaties betalen. De privatisering van de korfbal en tennisvereniging gaat nu wel door, over die van de voetbalver eniging De Noormannen kon nog geen overeenstemming worden be reikt. Grootste struikelblok, aldus B en W, zijn de energiekosten. De Noormannen weigeren die voor ei gen rekening te nemen, vooral ook omdat niet duidelijk is hoe hoog die kunnen oplopen. Het hele sportcomplex draait op één energiemeter. Aangenomen wordt dat de voetbalclub 75 pro cent van de energie afneemt, wat zou neerkomen op 11.625 euro per jaar. De Noormannen willen in ie der geval eerst zekerheid of ze daar mee niet opdraaien voor energie kosten van de twee andere clubs, schrijven B en W in hun raads voorstel. Daarom worden voor alle verenigingen aparte energiemeters geplaatst. De huidige accommoda ties voldoen niet meer aan de nor men van NOCNSF. Met de nieuw- bouwplannen wordt dit probleem opgelost. Met de uitvoering van het gehele plan is ruim zes ton ge moeid. Zie onze prachtige collectie mantels en coats o.a. Feyem, Violanti, Yell Airfield, cénse HERFST aanbieding coats en korte wollen mantels div modellen en kleuren van 249,- 229,- NU 99,75 Lange Vorststraat 18 Goes tel. 0113-211935 www.moniekmode.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 29