auto 12i Punto met nieuwe motor Wielen met verschillende snelheid PREMIERE Fiat lanceert zijn Evo op een bijzondere plek: een vliegdekschip KORT Mazda schoont SUV CX-7 op BMW studeert op elektroscooter Ook Suzuki viert zijn eeuwfeest VRAAG VAN DE WEEK Wat is een differentieel? AUDI A5 SPORTBACK Bij ons in de showroom! vrijdag 16 oktober 2009 Uiterlijk valt vooral de bredere grille van de Punto Evo op. foto's CPD Fiat heeft de Punto een fikse facelift én nieuwe motoren gegeven, maar handhaaft naast deze Punto Evo ook het oude model - met een passend prijsverschil. door Robbert Keegel Fiat koos wel een heel bij zondere plek, om niet te zeggen 'locatie', voor de in troductie van de Evo: na melijk de splinternieuwe trots van de Italiaanse marine, het vliegdekschip Cavour. Het lag nog afgemeerd bij de werf in La Spezia, want pas in decem ber wordt het officieel opgeleverd. De introductieshow op het vlieg- dek was zonder meer imposant, het slapen aan boord een bijzonde re belevenis. Maar we waren er toch vooral om met de nieuwe Punto Evo te rij den. En hoewel de tamelijk uitge breide cosmetische ingrepen daar geen enkele invloed op hebben, waren we erg onder de indruk van de nieuwe motortechniek, die on der de naam MultiAir allengs alle motoren (ook de diesels) van Fiat zuiniger, schoner, kortom efficiën ter gaat maken. We hebben al eerder uitgebreid over deze nieuwe flexibele inlaat- klepbediening gerapporteerd, maar dit was de eerste keer dat we Jolande Heuzer-Beunekom uit Roosendaal mailde ons: Laatst hoor de ik iemand praten over het differen tieel van zijn auto. Wat is dat eigen lijk en hoe werkt het Leon van Vliet van Ford Auto Adria in Goes geeft tekst en uitleg. door Lucas Boot Leon van Vliet: „Het differen tieel is een constructie die is bevestigd op de achterbrug van de auto. Het differen tieel is nodig om beide achterwie len de mogelijkheid te geven met verschillende snelheid rond te draaien. En wel om de volgende re den: wanneer de auto een bocht doorloopt, zal het wiel dat de bin- nenbocht maakt, een kortere af er ook uitvoerig mee hebben kun nen rijden. Dat was met de 135-pk (turbo)versie van de 1,4-! zestien klepper, die er voor de Punto ook komt met 105 pk - en dan zonder turbo. De derde productierijpe motor met MultiAir is eveneens een 1,4, maar dan met 170 pk. Die debuteerde al in de Alfa Romeo MiTo en zal in de Punto de Abarth-versie opvrolijken. De MultiAir techniek levert op een bestaande motor on geveer tien procent vermo genswinst, nog belangrijker is de vijftien procent toename van het koppel, terwijl benzineverbruik en (dus) C02-uitstoot met circa tien procent afnemen. Winst op alle stand moeten afleggen dan het bui tenste wiel. Dat betekent dus dat het wiel aan de buitenkant sneller zal moeten draaien, omdat het in dezelfde tijd een grotere afstand af legt." Dan is er ook nog zoiets als een sperdifferentieel. „Dit kan de wer king van het differentieel blokke ren. De mate waarin dat gebeurt wordt aangeduid in een verhou ding van o tot 100. Bij 0 sperwer- king werkt het sperdifferentieel als een normaal differentieel. Bij een sperwerking van 100 wordt alle kracht van de motor gelijkmatig over beide wielen verdeeld. Een sperdifferentieel wordt vaak toege past op rallyauto's of terreinwa gens, zodat de wielen niet kunnen doorslippen in de modder." Daarnaast vind je ook op sommi ge sportauto's een sperdifferen tieel. Hiermee is het mogelijk om veel harder uit een bocht te accele terreinen dus, terwijl de netto-kos ten van het systeem niet meer dan een euro of honderd bedragen. Fiat gaat er volgend jaar hun nieu we downsize- kampioen, een tweecilindertje, mee uitrusten en op den duur al hun motoren. In de lichte Punto komt vooral de fors toegenomen souplesse van de MultiAir-motor tot uiting. Het zijn ook 206 Nm die er aan sleuren, hetgeen een honderdsprint in 8,5 seconde oplevert (top 205 km/h), waarbij het gemiddelde verbruik toch maar 5,6 1 bedraagt. Deze auto heeft een B-label, maar er zitten ook A's tussen de nieuwe Punto's. De facelift houdt een nieuwe neus en kont in, met nieuwe bumpers, reren en kan een powerslide (drift) bovendien makkelijker wor den vastgehouden. een bredere zwarte grille en led's waar mogelijk. Belangrijker is het geheel nieuwe interieur, dat mooiere materialen koppelt aan een aardiger en ergo nomisch verantwoorder design. Optie is een uitneembaar Tom- Tom navigatiesysteem, dat bestuur ders via EcoDrive-software een verstandiger rijstijl kan aanleren. De Punto Evo staat volgende maand bij de dealer, voor prijzen die gemiddeld drie procent liggen boven de te handhaven Grande Punto, waarvan extra voordelige aanbiedingen komen. Dus vanaf zo'n dikke dertien mille. De Mul tiAir met 105 pk komt op 16.895 euro, die met 135 pk op 21.195 eu ro. Heeft u ook een autovraag? Mail dan naar de redactie van de ze krant. Mazda toont op de komende Tokyo Motor Show een nieuwe editie van de CX-7. Deze uit 2006 stammende 'cross over' SUV krijgt een opgefrist uiterlijk, een ingrijpend ver nieuwd interieur, maar vooral komt er een geheel nieuwe en op merkelijk uitstoot-arme 2,2-liter dieselmotor beschikbaar. Daarmee voldoet de CX-7 aan de Euro5-norm, hetgeen de wagen opnieuw mogelijkheden biedt in de Europese verkoop, waar tot nu toe 30.000 CX-7's werden ver kocht. De nieuwe diesel levert 173 pk en 400 Nm, terwijl mede dank zij een roetfilter én een Ad- Blue-stikstof-katalysator het etiket 'schoon' wel verdiend wordt. BMW grijpt de hype van elek trisch rijden aan om de mis lukte motorscooter Cl nieuw le ven in te blazen. Volgens de Beiers was die 'raceplee' uit de jaren '90 zijn tijd ver vooruit. Maar het succes werd eerder geremd door dat je ermee voor gek reed. De nieuwe Ci-E is een studiemodel waarvoor geen productieplannen bestaan. Hij heeft een kleine elek tromotor en compacte lithium-ion accu's en biedt nog meer veilig heidsvoorzieningen dan het oor spronkelijke model, waaronder twéé veiligheidgordels. Ook Suzuki viert dit jaar een jubileum, en wel net als Audi een eeuwfeest. Het is honderd jaar geleden dat Michio Suzuki in Hamamatsu een fabriek van weefgetouwen opricht te. Hij was daarmee zeer succesvol en breidde zijn concern uit met de fabricage van eerst motorfietsen en sedert 1955 ook auto's. De Suzilight was toen een van de eerste Japanse mini's, met een tweetaktmotor van 360 cc. Vooral met kleine Jeep-achtigen met vier- wielaandrijving, zoals de LJ10 uit 1969 zou Suzuki later furore ma ken. Nimag te Vianen jubileert ook met Suzuki: veertig jaar al importe ren ze hun auto's - de motoren nog langer. [OS 244 tl Mooiere materialen kenmerken het interieur van de Punto Evo. Auto Poppe Goes Tel. (0113) 542500 POPPE wie anders? Leon van Vliet met een differentieel, het onderdeel dat nodig is om achter- wileen met verschillende snelheid te laten draaien, foto Ronald den Dekker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 21