economie 115 Banenverlies Leids ziekenhuis laboratorium Goldman Sachs doet het beter dan verwacht OPENBARE AANBESTEDING a I Kema op©nt Kaartje voor Londense bus duurder STICHTING VOOR OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS OP WALCHEREN Bonden roepen op tot actie bij AkzoNobel IJslandse bank weer in privéhanden EU-Hof eist meer milieurapporten Nokia lijdt onverwacht verlies Russische Avtovaz op rand van de afgrond Haven slaat minder goederen over vrijdag 16 oktober 2009 LONDEN - Een dubbeldekker passeert het Brits parlementsgebouw en de Big Ben in hartje Lon den. De Londense burgemeester Boris Johnson deelde gisteren mee dat de tarieven van het bus vervoer vanaf 2010 met gemiddeld dertien pro cent stijgen. De prijzen van kaartjes voor de me tro in de Britse hoofdstad gaan met vier procent omhoog. foto Lefteris Pitarakis/AP LEIDEN - Het Leids Universitair Me disch Centrum (LUMC) schrapt de komende drie jaar 660 banen. Het ziekenhuis hoopt hiermee 40 miljoen euro te bezuinigen, zo is gisteren bekendgemaakt. De voor zitter van de raad van bestuur Fer ry Breedveld verwacht dat het gros van de banen via natuurlijk ver loop zal afvloeien. Als er gedwon gen ontslagen vallen, zullen dat er volgens hem minder dan honderd zijn. Het LUMC zegt gedwongen te zijn tot de maatregelen door be zuinigingen van de rijksoverheid. Het ziekenhuis denkt de perso neelsvermindering op te vangen door meer computers in te zetten en personeel efficiënter in te zet ten. Zo is het de bedoeling om minder medewerkers achter bu reaus te zetten en meer mensen zorg aan het bed te laten verlenen. Deskundigen voorspellen dat over een aantal jaar vele duizenden extra werknemers no'dig zijn in de zorgsector. Het kabinet probeert te voorkomen dat huidig personeel bij reorganisaties op straat wordt gezet en vervolgens op zoek gaat naar een baan buiten de zorg. Een woordvoerster van het LUMC kon niet aangeven of het zieken huis maatregelen neemt om te voorkomen dat personeel verloren gaat voor de zorgsector. ARNHEM - Onderzoeksinstituut Ke ma in Arnhem heeft gisteren een nieuw hoogspanningslaborato rium in gebruik genomen. In het laboratorium kunnen hoogspan ningen tot een miljoen volt wor den opgewekt, aldus Kema. In het laboratorium worden onder meer transformatoren, kabels en schake laars getest op hun werking. Jaar lijks kunnen er zo'n 600 tests plaatsvinden. Het laboratorium heeft 8,2 miljoen euro gekost. Door de Stichting O.V.O. Walcheren zal op donderdag 10 december 2009 om 11.00 uur op Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap, openbaar worden aanbesteed: Bestek 1793 van Elemans Postma van den Hork Architecten Het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 is van toepassing met uitzondering van het gestelde in de artikelen 42 en 43; de aan de inschrijving verbonden kosten worden niet vergoed. Het betreft hier de uitbreiding van Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap, gelegen aan de Breeweg 71 E te Middelburg, met een 8-tal leslokalen in twee bouwlagen en een aula met een totaal BVO van circa 1340 m2. Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij u naar de website van Elemans Postma van den Hork Architecten: www.epha.nl NEW YORK - De Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft in het derde kwartaal meer winst geboekt dan verwacht. Het nettoresultaat kwam uit op 3,19 miljard dollar te gen 845 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers. De winst per aandeel viel hoger uit dan analisten hadden ver wacht. De bank haalde meer winst bij de handel in aandelen, obligaties, valuta en grondstoffen dankzij het herstel op de finan ciële markten. „Hoewel de wereld nog steeds serieuze economische uitdagingen kent, zien we verbeter de omstandigheden en bewijs van stabilisatie en zelfs groei in een aantal sectoren", aldus topman Lloyd Blankfein. De inkomsten kwamen uit op 12,4 miljard dollar, terwijl op 11 miljard dollar werd gerekend. Bij de zaken bankdivisie namen de baten ech ter met 31 procent af tot 899 mil joen dollar. Dat komt omdat er minder fusies en overnames wa ren voor Goldman Sachs om te ad viseren en te begeleiden. Goldman Sachs is van plan aan het einde van dit jaar meer dan 20 miljard dollar aan bonussen uit te keren. De bank heeft afgelopen zo mer de staatssteun van to miljard dollar volledig terugbetaald aan de overheid. In de elektronische handel voor beurs stond het aandeel Goldman Sachs 3 procent in de min. Analis ten vrezen dat de hoge handels winsten niet kunnen voortduren en sommige analisten hadden nog betere cijfers verwacht. De Amerikaanse bank Citigroup maakte gisteren over het derde kwartaal een verlies bekend van 3,2 miljard dollar. AMSTERDAM De vakbonden hebben het perso neel van chemiereus AkzoNobel opgeroepen het werk eind oktober kort stil te leggen, als protest tegen het vastlopen van de onderhande lingen over een nieuwe cao. Dat hebben de vakorganisaties gisteren laten weten. Het overleg is woens dag afgebroken. Vanaf 26 oktober zouden de werknemers het werk twee uur neer moeten leggen. REYKJAVIK De IJslandse bank Glitnir, die vorig jaar genationaliseerd moest wor den tijdens de financiële crisis in het land, is weer in particuliere handen. De bank is onder de naam Islandsbanki overgenomen door een consortium waar onder meer Royal Bank of Scotland en de Japan se bank Sumitomo Mitsui deel van uitmaken. De IJslandse overheid bezit nog een belang van 5 procent. LUXEMBURG De Nederlandse overheid moet bij meer bouwprojecten een milieuef fectrapport laten opstellen. De hui dige regel in Nederland om projec ten van een bepaald type uit te zon deren, is strijdig met de Europese wet. Het Europees Hof van Justitie heeft dat gisteren bepaald. De Europese Commissie had de zaak tegen Ne derland aangespannen. HELSINKI Het Finse Nokia, 's werelds groot ste mobieltjesfabrikant, heeft in het derde kwartaal onverwacht een nettoverlies geleden van 559 miljoen euro, tegen een winst van 1,09 miljard euro een jaar eerder. Dat maakte Nokia gisteren bekend. De omzet ging met 20 procent om laag tot 9,8 miljard euro. Het aan deel Nokia verloor op de beurs in Helsinki gisteren bijna 8 procent. MOSKOU De Russische autogigant Avtovaz, bekend van de Lada, is op sterven na dood. Het concern moet bijna 50.000 mensen de laan uitsturen, wil het enige kans maken om een faillissement te voorkomen. Dat meldde de Russische krant Kom mersant gisteren. Avtovaz heeft 102.000 medewerkers in dienst en is voor 25 procent in handen van de Franse autoproducent Renault. ROTTERDAM In de Rotterdamse haven werd in de eerste negen maanden 283 mil joen ton goederen overgeslagen. Dat is een daling van 11,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat maakte Havenbedrijf Rotter dam gisteren bekend. Voor heel 2009 rekent het havenbe drijf op een daling van de overslag met ongeveer 10 procent.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 15