iol Pakistan kan probleem zelf niet aan Weer doden door terreur Italië ontkent betaling aan Taliban ovLTtwinïg^afzonderi?00' 's EXTREMISME Acties van leger hebben maar tijdelijk effect ACHTERGROND vrijdag 16 oktober 2009 L—■- Zeker 41 slachtoffers in Paki stan bij aanslagen door mos limextremisten. Militanten slaan toe op drie lo caties in stad Lahore. In anderhalve week al zo'n 200 doden door gijzelingsac ties en (zelfmoord)aanslagen. LAHORE - Door een reeks aansla gen in Pakistan zijn gisteren zeker 41 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn politie agenten en andere veiligheidsfunc tionarissen, burgers en een tiental militanten. Extremisten vielen op drie plaat sen in de stad Lahore, nabij de grens met India, de politie aan. Daarnaast blies een militant zich zelf en een auto met explosieven op bij een politiebureau in de stad Kohat, in het noordwesten van het land. Later op de dag ontplofte een autobom in een wijk van Pes hawar, in een complex waar voor al overheidsfunctionarissen wo nen. Een kind kwam om en zes personen raakten gewond. In Lahore vielen extremisten het lokale hoofdkwartier van het fede rale onderzoeksbureau FIA en twee opleidingscentra van de poli tie aan. Ze droegen bomvesten en hadden granaten en geweren bij zich. Zo'n tien daders probeerden zoveel mogelijk slachtoffers te ma ken. Een aantal blies zichzelf op, anderen werden gedood door scherpschutters of tijdens vuurge vechten. Moslimmilitanten zijn uiterst ac tief in Pakistan. In de afgelopen an derhalve week kwamen al bijna tweehonderd mensen om het le ven tijdens gijzelingsacties en (zelf moord-aanslagen. Tot gisteren ko zen de extremisten vooral doelwit ten uit in het zeer onrustige noord westen. De Taliban hebben een aantal aanslagen geclaimd. In Pakistan plegen extremis ten de ene grote aanslag na de andere. Een antwoord op de vraag hoe dit terrorisme moet worden aangepakt, is er niet. door Carel Coseling Wij zijn in oorlog. Het is een oorlog die wij moeten voe ren en ten koste van alles moeten winnen. Shumai- la Raja is columnist bij de Paki staanse krant The Statesman. Hij gaat in op de golf van aanslagen die Pakistan treft. Raja is één van de weinigen die er in de media over spreken. De Paki- stanen maken zich veel drukker over de voorwaarden die de VS willen stellen aan nieuwe finan ciële hulp: 7,5 miljard dollar in de komende vijfjaar. Dat komt neer op neokolonialisme en tast de soe vereiniteit van Pakistan aan, is de algemene opinie. Echt rustig is het in Pakistan (174 miljoen inwoners, 96 procent mos lim waarvan viervijfde soenniet) al lang niet meer geweest. In het westen hebben de Taliban en Al Qaida hun machtsbases, elders in het land bereiden militanten - tot voor kort officieel aangeduid als 'vrijheidsstrijders' - acties voor in de met India betwiste en gedeelde provincie Kashmir. De laatste paar weken neemt het geweld hand over hand toe. Voor lopige 'hoogtepunten': een bom aanslag op het zwaarbewaakte kan toor van het VN-voedselprogram- ma in Islamabad (5 oktober), een aanval op het hoofdkwartier van het Pakistaanse leger bij Rawalpin di (10 oktober) en de drie gelijktij dige acties tegen politiefaciliteiten in Lahore van gisteren. 'Het lijkt erop dat ons lot in han den ligt van de terroristen', conclu deert de hoofdredactie van de Paki staanse krant The Daily Mail in de uitgave van gisteren. Er wordt op gewezen dat er in heel Pakistan steeds meer militanten opstaan. Dan gaat het niet alleen om reli gieuze fanatici maar ook om etni sche minderheden die opkomen voor hun 'nationale belangen' en minderbedeelden die handelen uit onvrede met hun situatie. The Daily Mail concludeert dat het terrorisme niet snel zal verdwij nen. De tot nu toe gehanteerde tac tiek van 'wij verslaan met hard ge weld het terrorisme wel', werkt niet. Het antwoord op de vraag wat er moet gebeuren om de situa tie onder controle te krijgen, blijft uit. Versterking van het leger, effec tiever laten werken van de nationa le overheid en snel economisch herstel zijn enkele suggesties. Daarnaast zijn er oproepen de in vloed van India in Afghanistan te beperken. India geldt als aartsvij and. In de media wordt gesugge reerd dat India op de achtergrond een rol speelt bij het toenemende geweld in Pakistan. De Pakistaanse regering, met na me president Asif Zardari en pre mier Syed Gillani, houdt zich tot nu toe stil. Kennelijk weten zij niet meer wat te doen. Militaire bij stand van de VS vragen, durven ze kennelijk niet nu 80 procent van de Pakistanen zich tegen samen werking met Washington in de strijd tegen het terrorisme heeft uitgesproken: 19 procent meer dan een halfjaar geleden. Zelf kan de Pakistaanse overheid het probleem niet aan. Acties van leger en luchtmacht aan de west grens hebben alleen tijdelijk suc ces. Akkoorden met stamoudsten hebben ook niet het gewenste lan- ge-termijneffect. De stamleiders worden door militanten vermoord of hun autoriteit wordt ondergra ven door talrijke aanslagen. „Het terrorisme is een dodelijk ge vaar voor Pakistan", concludeerde Britse minister van Buitenlandse Zaken David Miliband afgelopen weekeinde. Zijn Amerikaanse colle ga Hillary Clinton sprak over 'een bedreiging voor de staatsmacht'. Het duo constateerde opgelucht dat er geen gevaar was dat de Paki staanse kernwapens in handen van terroristen vallen. Nog niet. Een zwaargewonde man wordt weggedragen na de aanslag op een opleidingscentrum van de politie in Lahore. Op verschillende plaatsen in Pakistan vielen gisteren weer doden door terreur. foto EPA ROME - Italië ontkent de Taliban te hebben betaald om zijn troepen in Afghanistan te vrijwaren van ge- weid. Het kantoor van premier Sil vio Berlusconi noemt een bericht daarover van de Times of London 'volkomen ongegrond'. Minister van Defensie Ignazio La Russa overweegt de Britse krant aan te klagen wegens laster. De Times berichtte gisteren dat de Italianen 'tienduizenden dollars' hebben betaald aan Taliban-com- mandanten en krijgsheren in het district Surobi, ten oosten van de Afghaanse hoofdstad Kabul. De Italianen zouden daardoor gevrij waard zijn van geweld, schrijft de krant, die zich beroept op wester se militaire bronnen onder wie hooggeplaatste officieren bij de Na- vo. Toen de Italianen medio 2008 door Franse militairen werden af gelost, verzuimden zij de Fransen van de betalingen op de hoogte te stellen, die daardoor dachten dat het district veilig was, aldus de Ti mes. Kort na hun aankomst wer den Franse militairen overvallen in een hinderlaag en kwamen tien van hen om het leven. De Fransen bleken veel te licht bewapend en slecht uitgerust te zijn. „De regering-Berlusconi heeft nooit enige vorm van betaling aan leden van de Taliban geautoriseerd of toegestaan", zegt het bureau van de premier in een verklaring. Het zegt niet te weten of de vorige Italiaanse regering van Romano Prodi betalingen aan de Taliban heeft gedaan. Berlusconi trad aan na verkiezin gen in april 2008. LONDEN - Het ijs op de Noordpool zal in de komende tien jaar zo snel smelten, dat de zee die er ontstaat in de zomer bevaarbaar zal zijn. Het duurt nog twintig jaar voor al het ijs in de zomermaanden ver dwenen zal zijn. Dat heeft een pro minente Britse onderzoeker giste ren tegen de BBC gezegd. Professor Peter Wadhams van de Universiteit van Cambridge ba seert zijn uitspraken op recent on derzoek van een expeditie. Die boorde 1500 gaten in de ijslaag op de Noordpool tijdens een 435 kilo meter lange trektocht. Daaruit bleek dat het merendeel van de ijs- schotsen bestaat uit ijs dat in één winter is gevormd en dus ook elke zomer weer smelt. Het is al langer bekend dat de ijs kappen smelten, onder meer door opwarming van de aarde. De voor spelling dat de Noordpool al bin nen enkele jaren in de zomer be vaarbaar is, is echter nieuw. Veel landen hebben al aanspraak ge maakt op de toekomstige wateren, waar vermoedelijk veel olie te vin den is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 10