1 en morgen gezond weer op ii - 1 «Hf y qEMIDDELD SLAPEN WIJ EEN DERDE DEEL VAN ONS LEVEN. GAAN WE UIT VAN EEN GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN 75 JAAR, DAN BRENGEN WE 25 JAAR IN BED DOOR. AL DIE UREN ZIJN BEDOELD OM FIT EN UITGERUST AAN EEN NIEUWE DAG TE BEGINNEN. DAAR IS EEN GOED BED VOOR NODIG. door Folly van Dijk Hét goede bed bestaat niet. We zijn allemaal verschillend ge bouwd, hebben onze specifieke slaaphouding en geven de voor keur aan warm of koel. Verder spelen factoren als leeftijd en fy sieke conditie een rol. Zelfs als je ongeveer weet wat je wilt, zie je soms door de bomen het bos niet meer, zó uiteenlopend zijn pro ducten en prijzen. Bovendien: ver schil in kwaliteit rechtvaardigt lang niet altijd de forse prijsver schillen (conclusie Consumenten bond december 2008). De juiste matras is de belangrijk ste basis voor goed slapen: die be paalt 70 procent van het comfort, de bodem 30 procent. Een matras bestaat uit de matrasbekleding (tijk) en het binnenwerk. Een goe de matras is veerkrachtig en soe pel, isoleert en ventileert. Er zijn diverse typen matrassen op de markt waarbij verschillen de materialen gecombineerd wor den. Ook zijn er volledig wasbare matrassen en dekmatrassen. POCKETVERING Een pocketveringmatras bestaat uit honderden afzonderlijk ver pakte, cilindervormige veren, die zich aanpassen aan de lichaams vorm en specifieke tegendruk ge ven. Zo creëert dit type comfort- zones voor schouder, heup en len de. Dit type is geschikt voor alle vlakke en verstelbare bedbodems en ventileert het beste van alle matrassoorten. POLYETHER (SCHUIM)MATRASSEN Matrassen van latex, schuimrub ber of met polyurethaan zijn veer krachtig en drukverlagend. Mits voorzien van een katoenen tijk, zijn ze geschikt voor mensen met allergieën. Dat de schuimmatras- sen minder goed ventileren, wordt vaak opgelost met ventila- tieschachten tussen het schuim. LATEX (SCHUIMRUBBER) Een latexmatras is gebaseerd op natuurrubber: soepel en veer krachtig. Bovendien ventileert en ondersteunt latex goed. Latexma trassen worden veelal afgedekt met zuiver scheerwol en voor zien van ventilatiegaatjes en zijn geschikt voor alle vlakke en ver stelbare bodems. 8edbodem en nitti as moeten een goede combinatie vormen. Niet alle matrassen zijn bijvoor beeld geschikt voor een beweeg bare bodem. De meeste slaapspeciaalzaken bie den de mogelijkheid van proeflig- gen. Ergosleep gaat een stapje ver der met de gratis slaapprofieltest op een digitaal testbed. Met de per soonlijke 'slaap-DNA-kaart' kun je dan de juiste keuze maken. Een ma tras thuis of een nachtje in een ho tel uittesten, kan soms ook. IÉ SPIRAALBODEM De spiraalbodem is een sterk pro duct met veel drukpunteri en dank zij de open structuur goed ventile rend. Een dwarsgespannen spiraal- bodem biedt de meeste steun. Door het harde ijzeren frame kan alleen het middendeel bewegen. Een spiraalbodem, al dan niet ver stelbaar, kan in een bedframe of op poten worden gebruikt. BOXSPRING Een boxspring is letterlijk een veer- doos en bestaat uit een onderma tras en een tweede matras. De on derste matras is gevuld met een ve renkern. Boxspring kan in ledi kant of gestoffeerd worden gele verd om vrijstaand te plaatsen. De boxspring dankt zijn populariteit aan de stabiliteit van de opbouw en de ademende eigenschappen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 100