Weststrate 75 jaar jong! Bijna... 25 jaar Weststrate 175 DAAR •flM Door Thijs Weststrate, Piet Weststrate en Marjolijn van Damme D.A.Qan Andries) Weststrate, grondlegger van de firma Weststrate (01-12-1911 - 25-11-1989) Hoe het allemaal begon... Grondlegger van de firma Weststrate is Dan Andries Weststrate (1911-1989) die zijn een mansbedrijfje in maart 1934 inschreef bij de Kamer van Koophandel. De overlevering wil dat arbeider Dan Andries na een ruzie over zijn dagloon naar huis stapte om op andere manieren de kost te verdienen. Hij begon met het leuren van petroleum, maar al snel leverde hij ook familiedrukwerk of een mapje postpapier en enveloppen. Startka pitaal: 1,54; bedrijfspand: Dorpsstraat 30 te Wemeldinge, een arbeiderswoninkje. Daar woonde op een gegeven moment het hele gezin, met zes kleine kinderen, en tegelijk was het grossierderij in verpakkingen, kan toorboekhandel, leesbibliotheek, stencilin richting, bemiddeling voor familiedrukwerk en zelfs nog even een uitgeverijtje. Dan An dries had gegokt en... gewonnen! Moelijke tijden wederopbouw De Watersnoodramp van 1953 bracht het bedrijfje in grote problemen. De klan tenkring van die tijd woonde in oostelijk Zuid-Beveland en op Tholen, Noord- Beveland en Schouwen-Duiveland. Al die gebieden waren verschrikkelijk getroffen en de wederopbouw zou veel tijd gaan kosten. Dat leidde tot een nieuw waagstuk: Weststrate verhuisde per 1 februari 1954 naar Middelburg om op Walcheren en in Zeeuws- Vlaanderen klanten te vinden. Het grach tenpand Rouaansekaai 21 werd kantoor, magazijn en woonadres tegelijk. En de missie slaagde, hoe moeilijk het soms ook was om met weinig geld een steeds gro ter wordend bedrijf overeind te houden. Het werd gemakkelijker toen er vanaf 1959 zoons in het bedrijf kwamen, die extra ken nis inbrachten. Toen oprichter Dan Andries Weststrate in 1976 afscheid nam, had Weststrate een gevestigde reputatie, bestuurd door drie van zijn zes zoons: Piet, Dan en Bram Weststrate. Groter groeien afscheid nemen De groei van Weststrate laat zich misschien het beste aflezen aan de reeks verhuizingen binnen Middelburg: in 1954 kwam men op de Rouaanse Kaai, in 1972 betrok men een pand aan de Dampoortweg, in 1978 kwam er een groter onderdak aan de Oostperk- weg, met een verdubbeling van het opper vlak in 1992. Omdat Weststrate wederom uit zijn eigen verpakking groeide én vanwege naderende veranderingen binnen de directie betreedt Weststrate in mei 2004 het huidige pand aan de Herculesweg op Industrieterrein Arnestein I. De drie opvolgende jaren zijn de jaren waarin Weststrate afscheid neemt van de drie broers. De vierde firmant, Rob Deras, zal de leiding dan op korte termijn over gaan nemen. In 2004 neemt Bram Weststrate (logis tiek) het voortouw om te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen, in 2005 volgt Dan Weststrate (boekhouding) en tot slot neemt Piet Weststrate (algemeen directeur) in 2006 afscheid. Rob Deras, in dienst sinds 1985 en sinds 1997 mede-firmant zet sinds 1 januari 2005 de zaak samen met Krijno Davidse voort. Krijno werkt sinds 2003 bij Weststrate en heeft ervaring in de branche van Kantoormachines; hij werkte onder meer bij Canon en Toshiba. Nieuwe markten, nieuwe kansen... Weststrate leverde van origine vooral ver pakkingen aan de detailhandel, vanaf 1992 kwamen daar de industriële bedrijven en zorginstellingen bij en in 1998 werd het as sortiment uitgebreid met kantoorartikelen. Inmiddels is deze tak omgedoopt tot 'Alles voor Kantoor' bestaande uit kantoorartikelen, kantoormachines en kantoormeubilair. In 1999 is Weststrate voor het eerst online te vinden. Anno 2009 heeft Weststrate ruim zes gespeci aliseerde websites. Recente ontwikkelingen... In 2007 is Weststrate opnieuw uit haar eigen verpakking gegroeid en wordt er een stuk bijgebouwd aan het magazijn. Hierdoor groeit het magazijn van 2400 naar 5000 pal letplaatsen. In dat jaar begint Weststrate ook actief met het opzetten van wereldwijde import, onder andere vanuit China. De nieuwbouw wordt vervolgens in april 2008 in gebruik genomen en dan arriveren ook de eerste containers vanuit China. In 1999 nam Weststrate AZET, leverancier van etiketten en folies, uit Yerseke over. In september van 2008 neemt Weststrate alle activiteiten van Van der Have verpakking uit het Brabantse Standdaarbuiten over. Door de overname van Van der Have versterkt Weststrate haar positie in West-Brabant en Zuid-Holland. In december 2008/januari 2009 volgt de over- Mevrouw Dohanna Weststrate (weduwe van oprichter Dan Andries) en haar zonen Bram, Piet en Dan Weststrate die het bedrijf van haar man verder uitbouwden. Het eerste bedrijfspand; Dorpsstraat 30 te Wemeldinge name van collega verpakkingsleverancier Thoma Papier uit Goes. De eigenaren van beide bedrijven genieten nu van hun welver diende pensioen. Het eenmansbedrijfje uit 1934 is uitgegroeid tot een, nog altijd groei end, gespecialiseerd bedrijf in Verpakkingen, Verpakkingsmachines en Alles voor kantoor. Weststrate anno 2009 In 1996 had Weststrate vijf medewerkers, in 2004 was dit aantal gegroeid tot vijftien en anno 2009 hebben er bij Weststrate 23 men sen emplooi. Ondanks het afscheid van de familie Weststrate en het opstuwen in de vaart der volkeren heeft het bedrijf haar eigen karakter behouden. De onderneming is groot genoeg om veel kennis in huis te heb ben en klein genoeg om flexibel te zijn. u te _Mi4 fnotuur No. -AU LUL_ J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG Rouaanse Kaal 21 Telefoon 01180-2453 - Giro 219095 REKENING ir J*.ij!*. vLriTL Awtt) J c '5 P>U«M U VIOEIBLA» 04& eek ftkkm. in ü&e, Het zakendoen is als een varen in gevaarlijk water; niet liet minst als het er over gaat om reclame te maken. Maar zoo als de schipper afgaat op de bakens in zee, kan de zakenman afgaan op ons adres vooralle raken op reclame-gebied. DRUKWERK. STENCILWERK, RECLAME- EN Ï0E61FT-ARTIX&EN, korlta row alios op hot sollied rai reclaim Is dl laan 2- ^4- Vlemellclinyi Oude factuur uit 1954 van verkoop zakjes aan de firma Vader. Historische reclame-uiting. Door Henk van de Voorde Rob Deras (44), samen met Krijno Davidse firmant van Weststrate, is van het hele team van 23 medewerkers degene met de langste staat van dienst bij het bedrijf. Rob kwam in 1985 in loondienst bij het bedrijf van de gebroeders Piet, Dan en Bram Weststrate. Hij viert dan ook over niet al te lange tijd zijn 25 jarig jubileum bij Weststrate. Rob vertelt: "De no-nonsense aanpak met gezond boerenverstand sprak me wel aan. In het begin hield ik me onder andere be zig met administratieve werkzaamhe den. Vanaf 1990 ging ik me meer op de commerciële aspecten richten. In 1992 was Weststrate redelijk succesvol, met name dankzij de uitbreiding van indu striële verpakkingen. Ik had goede con tacten met onze leveranciers en stond op het punt om bij een van hen te gaan werken, toen Piet daar lucht van kreeg zei hij: 'We moeten eens praten. Voor mijn vijftigste wil ik duidelijkheid over de opvolging van het bedrijf". Piet hield zijn woord en stelde voor om mij mede-eigenaar te laten worden. In 1997 werd dit een feit. Daarna hebben we in de ontwikkeling van Weststrate belangrijke stappen gezet, dat heeft geleid tot waar we nu zijn. Op een gegeven moment kwam het besef dat de gebroeders Weststrate zouden uittreden maar ik wilde de leiding niet alleen op mijn schou ders nemen. Ik kende Krijno al uit mijn middelbare schooltijd en zag in hem wel een geschikte compagnon. Hoewel we allebei redelijk dominant zijn worden we het wel altijd snel eens, twee kapiteins op één schip werkt kennelijk toch..."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 112