Vertraging bij kustversterking Aan ontpoldering werd al gewerkt 'Geen uitkering bij dragen van boerka' verder 2 Voorlopig geen hopperzuiger beschikbaar voor project bij Groede en Nieuwvliet Nieuw metrostation verrast reizigers door Frank van Cooten NIEUWVLIET - De kustversterking tussen Nieuwvliet; en Groede loopt vertraging op. Aannemers combinatie Boskalis-Van Oord zou op 21 september met de zandop- spuiting beginnen maar de be schikbare hopperzuiger is voor een andere klus ingezet. Het is nog niet bekend hoe lang de vertraging duurt. Het waterschap en opdrachtgever Rijkswaterstaat vinden de vertraging onaccepta bel. „Wij houden de aannemer aan de contractueel vastgelegde op- leverdatum van 11 december. Daar na geldt de boeteclausule maar daar schieten de paviljoenhouders niets mee op", aldus een woord voerster van het waterschap. Eige naar René Blankenstein van de pa viljoens Carrousel, Toko Loco en Beach House baalt. Hij moest zijn paviljoens twee weken geleden al afbreken en liep door het aanhou dende zomerweer behoorlijk wat inkomsten mis. En nu weet hij door de vertraging niet wanneer hij zijn strandtenten weer kan op bouwen. Dat zou volgens de plan ning in februari zijn. „De opbouw van de paviljoens moet echt begin volgend jaar beginnen omdat mijn aannemer direct daarna in Scheve- ningen aan de slag gaat. Anders wordt het pas mei en dan is een groot deel van de zomer naar de knoppen. Ik breng dus een groot fi nancieel offer. Mijn tenten zijn liaiaEWMiB— weg en er is onzekerheid over het terugplaatsen." Boskalis-Van Oord verwacht over een paar dagen te beginnen maar het is nu nog niet bekend of de ge plande opleverdatum wordt ge haald, aldus een woordvoerder. De planning van de paviljoens loopt volgens hem zeker geen ge vaar. AMSTERDAM - Een vrouw die haar boerka niet uit wil doen om werk te krijgen, hoeft ook niet om een uitkering te vragen. Dat stelt burge meester Job Cohen van Amster dam. De landelijke politiek lijkt ook voorstander van het plan. Het CDA liet weten zich wel te kunnen vinden in de ideeën van Cohen. Ook de PvdA blijkt inmid dels voorstander: eerst korten en dan stoppen. Jeroen Dijsselbloem ziet overeenkomsten met iemand met 'veertien piercings in het ge zicht'. „Allemaal prima, maar dan ook geen uitkering." pagina 4: met boerka geen uitke ring ledereen heeft recht op een bijstandsuitkering reacties: 268 Beste jaren Hoogerland moeten nog komen eens 88% oneens 12% ROTTERDAM - Duizenden reizigers die dagelijks op Rotterdam Centraal Station op de metro stap pen, konden zich gisteren de ogen uitwrijven. Rotterdam nam namelijk het nieuwe metrosta tion in gebruik. „Ben ik hier wel goed?", was een veel gehoorde reactie. Reizigers meenden op het verkeerde station te zijn uitgestapt. Ze waren ver rast door het licht en de ruimte van het nieuwe station. Het contrast met het oude ondergrondse station is groot. Grote perrons, metershoge da ken en veel licht en ruimte beheersen de nieuw bouw. foto Ed Oudenaarden/ANP DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwa liteit werkte afgelopen voorjaar al aan de ontpoldering van de Hedwigepolder, hoewel een meer derheid van de Tweede Kamer daar tegen is. Toen het kabinet in april onverwacht besloot het ad vies van de commissie Nijpels om te ontpolderen niet uit te voeren, zijn alle onderzoeken en opdrach ten voor de ontpoldering in allerijl stilgelegd. Dat blijkt uit een e-mail van de directeur-zuid van het mi nisterie, die gisteravond door RTL Nieuws is onthuld. Met een be roep op de Wet Openbaarheid Be stuur (WOB) heeft RTL ook notu len opgevraagd van de minister raad van 28 augustus waarin ge sproken werd over de ruzie met Vlaanderen over de Westerschel- de. De ministers Wouter Bos (Pv dA) en Gerda Verburg (CDA) we zen toen op de financiële gevolgen van het besluit om niet te ontpol deren, bijvoorbeeld een schade claim van Vlaanderen. Minis ter-president Jan Peter Balkenende weersprak dat hij de kwestie als Zeeland: 2, 3, 17 t/m 23; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Beurs: 12; Menin gen: 13; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 25; Sport: 27 t/m 29; Televisie: 30, 31. Bijlage: Buitengebied. Zeeuw persoonlijk heeft willen re gelen. Met het besluit niet te ont polderen wilde het kabinet vol gens hem gehoor geven aan de wens van de Tweede Kamer. De documenten staan op www.rtl- riieuws.nl pagina 2: juridisch steekspel w over Schelde 8 71 1688 555530! Lokaal een buitje Kampeerders Bona Fide zijn 'oude dag' kwijt Behandeling voor 'zieke' knuffels in Rotterdam DINSDAG 29 september 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 229 - los nummer €1,50, zaterdag 2,20 Vandaag in Buitengebied: Nagenieten van rozen op Rozenbotteldagen Straks gaan we naar de Oosterschelde De Court Pg was onbetrc '.TlT r,®§ iP ^ÈPSr WÊr WALCHEREN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1