Geen noodwet verdieping Mobieltje binnen twee jaar af te luisteren 13 Meerderheid Tweede Kamer is tegen of ziet nog andere uitwegen voor impasse rond Westerschelde Oproep tot boycot mosselen slaat nog niet aan Reddingsbrigade bezorgd om niet-zwemmers verder Canadese melk levert boer goed belegde boterham op DINSDAG 18 augustus 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 193 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 1 Sappige klaver, dat is interessant! Puzzelen op de kaasboerderij Langs kunst in Wemeldinge WALCHEREN door Ernst Jan Rozendaal DEN HAAG - De Tweede Kamer ziet een noodwet voor de verdieping van de Westerschelde vooralsnog niet zitten. Dat maakt het onwaar schijnlijk dat de spa nog dit jaar de grond ingaat, zoals is afgesproken in de Scheldeverdragen. Het idee van een noodverordening komt van commissaris van de ko ningin Karla Peijs. Het lijkt de eni ge manier om snel te beginnen met de door Vlaanderen vurig ge wenste derde verdieping van de Westerschelde. De Raad van State oordeelde on langs dat de Nederlandse regering onvoldoende heeft onderbouwd dat die geen schade oplevert aan de natuur. SP-Kamerlid Hugo Polderman noemt een noodwet 'een heel slecht idee'. Zijn partij is tegen de verdieping. Kamerleden Ernst Cra mer (CU) en Kees van der Staaij (SGP) zijn evenmin voor een noodwet. Zij vinden dat het huis werk voor de Raad van State moet worden overgedaan, ook als daar mee veel tijd verloren gaat. Pv- dA-Kamerlid Lia Roefs acht een noodwet 'nog niet nodig'. Zij ver wacht dat het kabinet snel een be tere onderbouwing neerlegt bij de Raad van State, zodat de definitie ve uitspraak dit najaar anders zal uitvallen. Daarop hoopt ook CDA-Kamerlid Ad Koppejan. Hij wil een noodwet eventueel wel steunen, maar be twijfelt of die snel genoeg kan wor den aangenomen om nog in 2009 te verdiepen. „En daar moeten we wel alles aan doen." WD-Kamer- lid Helma Neppérus is wél voor stander van een noodwet. Voor een procedure bij de Raad van Sta te is afgerond 'zijn we vijf, zes jaar verder', verwacht zij. „Dus ik zou maar vast aan die spoedwet begin nen." A^) pagina 3: wel of niet verdiepen pagina 10: te gast ANTWERPEN - Tony de Wilde en Christine Verheijen genieten van een pan mosselen op het terras van 't Putke op de Antwerpse Handschoenmarkt. De oproep vanuit België om geen Zeeuwse mosselen meer te eten vindt vooralsnog weinig gehoor bij de Antwerpse restaurants. Op de terrassen worden nog volop mosselen uit Zeeland geserveerd, foto Camile Schelstraete IJMUIDEN - Reddingsbrigade Neder land maakt zich zorgen over het grote aantal mensen dat niet kan zwemmen en toch de zee in gaat. Volgens de organisatie is het een zorgelijke trend. Vorige week zijn de reddingsbrigades 1080 badgas ten te hulp geschoten. „Zonder in grijpen zou het aantal slachtoffers aanzienlijk hoger zijn." In 62 geval len ging het om een redding uit een levensbedreigende situatie. Een persoon kwam om het leven, 631 keer werd EHBO verleend en 258 zwemmers en 116 opvarenden werden uit het water gehaald. Zeeland heeft te weinig naaktstranden reacties: 378 Wilders laat kiezers in de steek eens i 54% 1 46% pagina 2 en 3: natuurlijk blijven de Vlamingen mosselen eten Zeeland: 2, 3, 17 t/m 23; Binnenland: 4, 5; Buitenland: 6, 7; Achtergrond: 10; Me ningen: 11; Beurs: 12; Economie: 13; Weer: 14; Strips: 15; Cultuur: 25; Sport: 26 t/m 29; Televisie: 30, 31. Bijlage: Zo- merkrant. DEN haag - Mobiele telefoons zijn over één tot twee jaar met eenvou dige apparatuur af te luisteren. Al lerlei geheimen en vertrouwelijke informatie, zoals van bedrijven, dreigen daardoor op straat te ko men liggen. Dat voorspellen iet-experts, nu hackers van de Berlijnse Chaos Computer Club (CCC) hebben aangekondigd de aanval te openen op de verouderde softwarebeveili- ging van gsm-gesprekken en sms' jes. De computercode waarmee de tele foongesprekken wereldwijd wor den versleuteld is op papier al vijf tien jaar geleden ontcijferd. Pogin gen om telefoontjes en sms'jes in de praktijk te onderscheppen strandden echter keer op keer. Dat kwam mede doordat de appa ratuur daarvoor erg duur is. Politie en geheime diensten kunnen er bijvoorbeeld wel over beschikken. Volgens deskundigen is de tech niek inmiddels zo ver gevorderd dat apparatuur voor grote groepen betaalbaar is. pagina 4 en 5: geheimen liggen op straat met bellen 8"711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1