Rijk Schuddebeurs Boek over medische oorzaken van overgewicht zeeland 115 Drie wielrenners gewond door val CARS PZC Drie Zeeuwse bands in Popronde vanaf 1 augustus verkrijgbaar maandag 27 juli 2009 Deze ansichtkaart uit de collectie van Hans Lindenbergh geeft een mooie inkijk in het leven van vroeger. De centrale vraag luidt: Waar is deze foto gemaakt? Een kort antwoord is uiteraard voldoende, maar we zijn ook benieuwd naar anekdotes. Oplossingen kunnen tot donderdag, 14.00 uur gestuurd worden naar de redactie van de PZC onder vermelding van Raadkaart; postbus 91, 4330 AB Middelburg; fax: 0118-434019; redactie@pzc.nl Onder de inzenders van de goede oplossingen worden drie waardebonnen verdeeld. door Edith Ramakers De geschiedenis van Schuddebeurs is door drenkt van rijkdom. Schoddebozze, het bosrijke gebied, ontwikkelde zich in de 17e en 18e eeuw tot een toevluchtsoord voor de rij keren der aarde. „In hun tot lusthoven omgebouw de boerderijen onvluchtten zij de drukte, de stank, de hitte en het lawaai van de zomerse ste den. Bleekweiden en boomgaarden zorgden er voor dat één en ander betaalbaar bleef In de verte ontwaren we het huis 'Welgelegen', wél gelegen naast een zoetwaterweel en tegenover een kaars rechte vijver", schrijft Michiel van der Meulen uit Dreischor. In de villa woonde jarenlang de heer Vijverberg. „Hij was hoofd van de openbare lagere school in Noordgouwe; maar vooral bekend als de eerste vogelfotograaf', schrijft Jaap Liek uit Vlissin- gen. C. van Maanen-de Regt uit Terneuzen beves tigt dit laatste. Vijverberg bouwde zijn eigen hou ten platencamera en 'publiceerde verschillende 'vo gelboeken'. Liek: „Hij was een van de eerste auto bezitters van het het eiland." De waardebonnen gaan naar: C. van Maanen-de Regt, Terneuzen, D. Slager, Kerkwerve, en Michiel van der Meulen. door Ondine van der Vleuten Als je te dik bent, eet je te veel. Of je beweegt te wei nig, want dat is de andere kant van de medaille. Zo simpel is het toch? Nee, zegt gewichtsconsu- lente Cora de Fluiter. Zo simpel is het heel vaak juist niet. De ge- wichtsconsulente schreef een boek over mogelijke andere oorzaken van overgewicht: 'SLIM, op uw juiste gewicht', met als ondertitel: waarom gewichtstoename niet al leen met eten te maken heeft. Wie bij de dokter binnenstapt met overgewicht, krijgt meestal al leen het advies meer te gaan bewe gen en/of minder te gaan eten. De Fluiter stelt dat dit vergelijkbaar is met een dokter die patiënten di rect ontstekingsremmers voor schrijft, zonder te onderzoeken of er een ontsteking is. Het advies gezonder te eten en meer te bewegen is natuurlijk al tijd goed, zegt de gewichtsconsu- lente. Daarnaast echter moeten bij overgewicht systematisch lichame lijke oorzaken worden uitgesloten. Zoals daar zijn: hyperinsulinemie (een hormonale stoornis), vermin derde verzadiging, verlaagde ver branding, koolhydraatverslaving, de menopauze bij vrouwen en de andropauze bij mannen, medicijn gebruik en trage schildklier. Om er maar een paar te noemen. In het boek, dat bol staat van de verwijzingen naar wetenschappelij ke publicaties, wordt alles overzich telijk op een rij gezet en worden suggesties voor de behandeling ge daan. Zo helpt chroom bij ge wichtsvermindering bij koolhy draatverslaving of hyperinsuline mie, raadt het boek. Omdat het hier over medische za ken gaat, wordt steeds naar een arts of specialist verwezen voor de definitieve diagnose: 'Het kan zijn dat uw huisarts nog niet op de hoogte is van eventuele DHEA- of testosterontekorten bij patiënten met hyperisulinemie of diabetes type 2. Op de website vindt u informatie over dit onderwerp die u aan uw huisarts kunt geven.' Twee weten meer dan één, is hier de gedachte, en de (huis)arts kan allicht iets over het hoofd zien. Het boek be vat ook hoofdstukken over de me diterrane voedingswijze en het voorkómen van gewichtstoename. Er wordt veelvuldig naar aanvul lende literatuur en naar de site ver wezen, waar de schrijfster (ook on line) ondersteuning biedt en con tact met andere lezers mogelijk is. Op de site staat verder een test die mensen kunnen downloaden om in te schatten welke lichamelijk oorzaken misschien de gewichts toename veroorzaakt hebben. Daarbij wordt weer benadrukt dat het programma de kundigheid van een arts of therapeut niet kan vervangen. Wie een persoonlijk advies wil, wordt verwezen naar de praktijk van Gonny de Vetten aan de Em- mastraat 32 in 's-Heerenhoek (0113-352726 of 06-27102435). Deze therapeute werkt volgens de me thode van Cora de Fluiter. SLIM, op uw juiste gewicht. Cora de Fluiter, uitgeverij Elmar, ISBN 978 90389 1918 8 HULST - Op de Kanaalweg in Hulst raakten gisterochtend rond half elf drie wielrenners uit een groep van negentien renners gewond. Een 23-jarige man uit Aacken kwam door opgedroogde modder op de weg ten val. Daardoor vie len ook een 51-jarige man uit Sint Niklaas en een 60-jarige man uit Nieuwkerk-Waas. De 51-jarige man liep een gebroken sleutelbeen en nekletsel op; de 60-jarige man MIDDELBURG - De Zierikzeese band Headmode, de Vlissingse singer- songriter Winnie en de Middel burgse DJ Vindictiv met zijn hiphop/jazz-formatie Fremdkunst zijn geselecteerd voor de landelijke Popronde 2009. Het muziekevene ment toert van september tot de cember langs podia in 23 Neder landse steden en vormt een actue le afspiegeling van het talent in uit eenlopende genres. De drie Zeeuw se deelnemers werden gekozen uit 700 inzendingen. In totaal doen 99 artiesten mee. Het rocktrio Headmode deed in 2008 al van zich spreken in het bandcoachingsproject Pop aan Zee en staat dit jaar in de kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland. Winnie was ook bij de Popronde 2008 en bracht in mei haar debuut album Clouds uit. De 'voorpresen tatie' is op 5 september in Amster dam. Op 5 november doet de Pop ronde Middelburg aan. Het stre ven is op 25 verschillende podia in de stad een presentatie te geven van evenzoveel bands uit de selec tie van de Popronde. had letsel aan zijn sleutelbeen. Bei den zijn per ambulance naar het ziekenhuis in Sint Niklaas ge bracht. De 23-jarige man liep schaafwonden aan armen en be nen op. knip de bon uit de zaterdagkrant!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 15