motorvermogen van 800 pk zeeland j 13 -CcLOK Inbreker gepakt in Heinkenszand OPENING Ostrea Lyceum is gul voor Malawi Zomeravondconcert fanfare Sint Caecilia Circus Bongo treedt op bij Scheldeoord Zinken en koperen goten, kunststof dakbedekking! WARMTE LOODGIETERSWERKEN [Uneto-Vni Alles op maat: net als uw offerte! Daniëlsweg 44 - Heinkenszand Tel. 0113-568491 maandag 20 juli 2009 B mmmwmmmmmmmm Amerikaanse trucks verdienen een goede poetsbeurt. GOES - Leerlingen van het Ostrea Lyceum in Goes hebben het afgelo pen schooljaar met allerlei activitei ten 24.000 euro ingezameld voor onderwijsprojecten in Malawi. Het bedrag is eind vorige week over handigd aan Edukans Going Glo bal. Het geld is bestemd voor de bouw en inrichting van scholen en het bevorderen van onderwijs aan meisjes in Malawi. Het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking verdubbelt de opbrengst. foto's Willem Mieras GetechtsDeurwaardersKamoor j Zeeland Uit een exploot van kandidaat gerechts deurwaarder M. Weertman d.d. 7 juli 2009 blijkt, dat t.v.v. de ING Bank N.V., rechts- opvolgster van de Postbank N.V., geves tigd te Amsterdam aan BERNHARD COR- NELIS ERWICH, zonder bekende woon- of verblijfplaats, de openbare verkoop is aangezegd van de in genoemd exploot vermelde onroerende zaak. Van dit exploot kan B.C. Erwich een afschrift ver krijgen op één van onderstaande adres sen. GGN Zeeland Dam 2 Westsingel 132 4331 GJ Middelburg 4461 DR Goes 0118-633008 0113-250925 Geluidloos op gemotoriseerde wc-pot. 'S-HEERENHOEK De 's-Heerenhoekse fanfare Sint Ceacilia onder leiding van diri- gente Judith van Boven geeft van daag vanaf 19.30 uur een zomera vondconcert bij de speeltuin in de wijk De Blikken in 's-Heerenhoek. De in 1919 opgerichte muziekvere niging telt momenteel veertig le den, onder wie zo'n tien jeugdle den. De fanfare heeft sinds 1974 ook een drumband en blaaskapel. De Koenkelpot is eruit voortgeko men. Bij slecht weer is het concert in dorpshuis De Jeugdhoeve. BAARLAND Het Nederlandse circus Bongo dat al ruim dertig jaar bestaat, geeft vanavond bij camping Scheldeoord bij Baarland vanaf 19.00 uur een voorstelling. Circus Bongo brengt - in een klassieke, blauwe circustent - de nieuwe productie Happy Birth day. Op het programma staan on der meer goochelen, jongleren, een trapeze act, acrobatiek in een rhön- rad en op het slappe koord en een motoract, ook met acrobatiek en rock- en rollmuziek. Toegangskaar ten kosten 10 en 14 euro. door Harmen van der Werf HEINKENSZAND - Bij thuiskomst vrijdagnacht om kwart om twee trof een bewoner van de Dorps straat in Heinkenszand een inbre ker aan. De inbreker moet gehoord hebben dat iemand de trap van de bovenwoning opkwam. De bewo ner slaagde er bijna in de dief te pakken te krijgen, maar de inbre ker wist te vluchten via het raam waardoor hij eerder was binnenge komen. Hij sprong door het golfpla ten dak van een schuurtje achter het huis, viel op de daar geparkeer de motor - die beschadigd raakte - en ontsnapte door de schuurdeur in te trappen. De inbreker moet zich verwond hebben. De mobiele telefoon van de bewo ner was gestolen. Hij moest 'naar kennissen om de politie te bellen. De bewoner wist de serienummers van de gestolen spullen. Dat bleek later belangrijk. Om drie uur vrij dagnacht trof de politie een man aan in een brandgang aan de Hur- gronjestraat, niet ver van de Dorps straat. Hij had een digitale camera op zak met één van de serienum mers. De verdachte (31) woont in Heinkenszand. Zaterdag bleek dat hij ook in een schuurtje achter de Hurgronjestraat had ingebroken. Hij had er een fles bier gedronken en spullen achtergelaten uit de wo ning aan de Dorpsstraat. In de win kel onder deze woning was water schade. De man had in de woning een kraan opengezet waardoor wa ter naar beneden gesijpelde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 43