Kernenergie-kampen vinden elkaar Fraude is hardnekkig Andere koppen, frisse vormen m- - Turner Yuri van Gelder betuigt spijt na gebruik van cocaïne Staking dreigt in Tour de France 13 Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 NIEUWDORP - Meer dan honderd mensen waren gisteren aanwezig bij het PZC-debat over kernener gie. Voor een bomvolle zaal kruis ten voor- en tegenstanders de de gens, om na ruim twee uur discus sie te concluderen dat sommige ar- le. Achtereenvolgens werden vijf van Mierlo, directeur van de gumenten van de tegenstander misschien toch wel hout sneden. Vanuit de zaal kwam onder meer de suggestie plutonium uit kern koppen te hergebruiken in Borsse- stellingen bediscussieerd door de Tweede-Kamerleden Diederik Samson (PvdA), LIesbeth Spies (CDA) en Paulus Jansen (SP), Del ta-directeur Peter Boerma en Tjeu Zeeuwse Milieu Federatie. pagina 2/3: Duurzame energie willen we allemaal pagina 3: commentaar DINSDAG 14 juli 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 163 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN VERZEKERING Voor miljoenen euro's gesjoemel met geïmporteerde Duitse sloopauto's Frauderende importeurs heb ben miljoenen verdiend door tweedehands schade-auto's naar Nederland te halen. Het Verbond voor Verzeke raars zegt dat fraude met verzekeringsclaims niet is te voorkomen. door Laurens Kok DEN HAAG - Fraude met verzeke ringsclaims is niet te voorkomen. De premies zouden onaanvaard baar hoog worden als elke melding van diefstal of schade actief zou worden gecontroleerd. Dat stelt het Verbond voor Verzekeraars naar aanleiding van de miljoenen fraude met Duitse sloopauto's. Samen met de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit maakte het verbond gisteren bekend dat frau derende importeurs miljoenen heb ben verdiend door dure tweede hands auto's zoals BMW's en Mer- cedessen met forse schade naar Ne derland te halen. De belasting (bpm) over dergelijke auto's is la ger dan over voertuigen zonder schade. Nadat ze een nieuw, Neder lands kenteken hadden gekregen, werden de auto's verzekerd op ba sis van de cataloguswaarde. Vervol gens deden de fraudeurs alsof de schade pas na de import was ont staan bij een eenzijdige aanrijding en claimden ze tot tienduizenden euro's schade bij de verzekeraar. Volgens het verbond zitten verzeke raars in een spagaat. Aan de ene kant stellen ze zich consument- vriendelijk op door niet moeilijk te doen over bonnetjes. Maar aan de andere kant maken ze het daarmee makkelijker om te frauderen. Jaar lijks wordt er voor een miljard eu ro gefraudeerd met verzekeringen. De verzekeraars zetten vooral in op preventie. Volgens het verbond is een 'mentaliteitsomslag' nodig, omdat er nu nog te veel 'een ge voel van onschuld' kleeft aan klein schalig bedrog. MIDDELBURG - De krant ziet er van af vandaag wat anders uit. De vormgeving is opgefrist om duide lijker te maken wat het belangrijk ste nieuws is en welke berichten bij elkaar horen. De meest in het oog springende wijziging is de andere kopletter voor nieuwsartikelen. Het is de let ter die al op sportpagina's werd ge bruikt. Leesverhalen (interviews, achtergrond en reportages) hou den de 'oude' letter, zodat het on derscheid helder is. Grote verhalen krijgen voortaan trefkopjes en een chapeau (bovenkop), korte nieuw- berichtjes hebben een plaatsaan duiding boven de kop. Een dikkere grijze lijn grenst artikelen af. LIMOGES - Er dreigt een rennerssta king in de Tour de France. De twin tig ploegen zijn het niet eens met het experiment van de internatio nale wielerunie (UCI) om de etap pe van vandaag van Limoges naar Issoudun zonder communicatie middelen te laten verrijden. Met het experiment wil de UCI het wielrennen aantrekkelijker maken. De ploegen keuren het experiment af en dreigen nu met acties. Mana ger Patrick Lefevere van Quick-Step zei dat zijn renners wei geren te vertrekken als het gebruik van 'de oortjes' wordt verboden. reageer op www.pzc.nl UW reacties: 417 Handen af van mijn vingerafdruk &89BHHHI -59% ^■141% Fraai zomerweer 23° PAPENDAL - Een aangeslagen Yuri van Gelder kampioenschappen in juni van dit jaar positief ge- Anthony van Assche. Die werd destijds tweede geeft op een persconferentie tekst en uitleg over test is op cocaïne. Van Gelder moet zijn gouden op de ringen, zijn gebruik van cocaïne. Gisteren werd duidelijk medaille van dat NK inleveren. Die plak gaat nu dat de ringenspecialist bij de Nederlandse turn- naar de uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige A^S pagina 25: Van Gelder valt van voetstuk Zeeland: 2 en 3, 17 t/m 23; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Economie: 10 en 11; Meningen: 12; Cultuur: 13; Weer: 14; Strips: 15; Sport: 25 t/m 29; Televisie: 30 en 31; Bijlage: Zomerkrant. Het Harry Pottercircus draait op volle toeren Middeleeuws Zie- rikzee op zijn kop Zomergast rijdt hier blindelings naar toe Boogschieten op de staande wip

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1