Borssele blijft 'Zeeuws' 4 en 5 8 en 9 Veel publiek bij première Ubuntu VANDAAG: Overwegend zon 19° WALCHEREN Er worden nog steeds te veel slaappillen geslikt Gezonde landbouwsector is in strijd tegen honger ZATERDAG 11 juli 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 161 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Jongeren voor waardelijk welkom Wij fietsen overal naartoe Het is tijd voor- doperwtjes! Rechter: kerncentrale komt niet in Duitse handen. door Marcel Modde BORSSELE - De kerncentrale van Borssele moet Nederlands eigen dom blijven. Dat heeft de recht bank van Arnhem gisteren be paald in een kort geding dat Delta had aangespannnen tegen Essent. Het Zeeuwse energiebedrijf bezit de helft van de aandelen in EPZ, exploitant van de kerncentrale. Essent heeft de andere vijftig pro cent. Bij de overname van Essent door het Duitse RWE zou ook dit eigendom in andere handen over gaan. De rechter vindt dat de aan delen van de kerncentrale thuisho ren bij een vennootschap (EPZ) 'waarvan het eigendom recht streeks of indirect bij de overheid berust'. Een verkoop van de helft van het belang aan RWE is in strijd met die statutair vastgelegde kwaliteitseis, aldus de rechter. Dat geldt ook voor de door Essent be dachte constructie, waarbij de aan delen worden gesplitst in een juri disch en economisch eigendom. Mocht Essent toch doorzetten, dan hangt het bedrijf een dwang som van 500 miljoen euro boven het hoofd. Deltadirecteur Peter Boerma ziet de uitspraak als 'be langrijke eerste stap om Borssele blijvend in publiek handen te hou den'. De overname van Essent door RWE komt niet in gevaar, al dus gedeputeerde Onno Hoes van provincie Noord-Brabant, de groot ste aandeelhouder van Essent. GOES - De première van Ubuntu, het openluchtspekta kel aan en in het Goese Meer, was gisteravond een dave rend succes. De tribunes waren tot de laatste stoel be zet, er waren zelfs extra banken neergezet. En ook niet onbelangrijk, het bleef droog. In totaal wordt de voor stelling dit en volgend weekeinde nog acht keer opge voerd, vanmiddag om 1440 uur wordt het stuk weer ge bracht. foto Willem Mieras zie ook video op www.pzc.nl/bevelanden /j U^Ol)o, /-JrzU i)e- uJeerf een /J* iy' CineCity bij &t^aKo AayMnJo oj /)audh Ettb Uloeu^Jay en l/Ayiay M /UM C_Le.ejt bye. en. u%'tjeOAeic>J iM. ÏAiO j}oki)oAi)a.a -ƒ? Easily him) l/sliïliaa in l/eslaew I -i? .019 - "f3 I MWiT® uesdje j| /)aloh. AkQinJlle. <9-4*1 /laykiOKilo (Sodo x/ivoap erHS -I3yl3yts EN Zeeland: 2 en 3; 25 t/m 35; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 t/m 11; Economie: 14 en 15; Meningen: 16 en 17; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 37; Sport: 39 t/m 47; Bijlagen: Zomerkrant, Spectrum en Reizen/Wonen/ Media, waarin opgenomen Televisie. -kArneville Hotel Arneville gaat vanaf September totaal vernieuwd verder als Amadore Hotel Arneville Grand Cafe Raymondo. Leuk, als u komt kijken naar onze (ver)bouwvorderingen! #1 7e Etappe 1. B. Feillu (Fra) 6.11.31 2. Kern (Fra) 0.05 3. Fröhlinger (Dui) +0.25 30. Ten Dam +4.31 Algemeen klassement 1. Nocentini (Ita) 25.44.32 2. Contador(Spa) +0.06 3. Armstrong (VSt) +0.08 66. Ten Dam 11.44 Vandaag de etappe: Andorra la Vieille-St. Girons (176,5 km) O zie www.pzc.nl/tourdefrance en pagina 40 en 41 Overheid moet bedrijf door crisis heen helpen MIDDELBURG - MKB Zeeland en Bouwend Zeeland inventariseren met de provincie welke overheids projecten eerder uitgevoerd kun nen worden om Zeeuwse bedrij ven meer werk te verschaffen. pagina 2 en 3: kleine onderne mer bewijst nu zijn waarde pagina 3: commentaar Nederlandse journalist kort vast in China URUMQI - De Nederlandse journa list Remko Tanis is gisteravond in de Chinese stad Urumqi vrijgela ten, nadat de politie hem eerder op de dag had opgepalct. Tanis, cor respondent van deze krant, doet in Urumqi verslag van de etnische onlusten. pagina 3: Tanis vrij pagina.9: 'genocide' in Xinjiang de'.UESE® 21 Mexicaanse griep is een storm in een glas water reageer op www.pzc.nl Zie pagina 7 UW reacties: 317 Delta verdient een pluim eensiÉli 32% oneens :~.;j 68% Staatsloterij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1