Delta zwicht iets voor kritiek 4ÊBk Klink gaat falende top zorg aanpakken mm* jm S O i/ v Minister Rouvoet wil meer geld betalen aan pleegouders /\'\688"5555Z0n mwBmMÊÊÊÊÊÊÊM VANDAAG: Herfst 18° Ontdek de oester in Yerseke Groeten uit Rattekaai De charme van de file Dwergauto's verhuizen naar de VS Schatten uit Mesopotamië terug naar Irak 6 en 7 VRIJDAG 10 juli 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 160 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN Twee van zeventien tv-zenders terug in gratis standaardpakket. door Cornelleke Blok middelburg - Na alle ophef draait Delta de wijzigingen in het zender aanbod voor digitale televisie iets terug. Twee van de zeventien zen ders die aanvankelijk naar het be taalde pluspakket gingen, blijven in het gratis standaardpakket. Alle Delta-klanten met digitale te levisie kunnen het pluspakket én het buitenlandpakket tot 1 oktober zonder extra betaling ontvangen. Tot die tijd wint Delta informatie in om te bepalen welke twee zen ders terugkomen in het standaard pakket. Delta raadpleegt daarvoor onder meer de Zeeuwse program maraad en de Socialistische Partij Zeeland, die deze week bijna 700 klachten binnenkreeg na een actie. Mensen kunnen binnenkort via de Delta-website aangeven welke zenders ze willen houden. Delta komt ook klanten tegemoet die problemen hadden met het in stellen van de zenders. Als ze kos ten gemaakt hebben, krijgen ze daarvoor een vergoeding van maxi maal 20 euro. Hetzelfde geldt voor bedrijven die kosten maakten om klanten met de zenderwijzigingen te helpen. Vanaf vandaag staat op de Delta-website een formulier waarmee mensen het bedrag terug kunnen vragen. Er komt ook een online handleiding voor het op nieuw instellen van zenders. „We willen excuses maken aan on ze klanten", zegt Pascal de Klerk, directeur van Delta Comfort. „We hebben mensen vooraf niet goed geïnformeerd en onderschat wat de zenderwijzigingen voor hen be tekenden. Klanten wisten niet dat ze zelf handelingen moesten ver richten aan hun decoder. Daar had den we ze op moeten wijzen. Wat betreft de zenderkeuze hadden we beter naar onze klanten moeten luisteren." den haag - Bestuurders en toe zichthouders van zorginstellingen moeten gemakkelijker persoonlijk aansprakelijk kunnen worden ge steld als ze er een potje van ma ken. Daarom wordt duidelijker vastgelegd waarop zij aan te spre ken zijn. Zo komt er een wettelijke verplichting om een dreigend te kort aan geld en slechte zorg snel te melden. Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) gisteren ge schreven aan de Tweede Kamer. Dat bestuurders die er een puin- h'oop van maken met een gouden handdruk de deur uitgaan, kan in zijn ogen niet langer. In de prak tijk is het nu lastig om zo'n be stuurder aan te pakken. Ook wil Klink dat het eenvoudiger wordt een procedure te beginnen om bestuurders te schorsen of te ontslaan. den haag - Minister André Rou voet wil dat meer mensen pleeg kinderen opnemen in hun gezin. De wachtlijsten in de pleegzorg zijn nu te lang. Daarom wil de mi nister de vergoeding voor pleegkin deren met 1000 euro per jaar ver hogen. De vergoeding is nu 6100 euro per jaar. Het extra geld is bedoeld om inci dentele kosten als het aanschaffen van een fiets of meubels voor in de slaapkamer, beter te dekken. Met de vergoeding die pleeg ouders nu krijgen, komen veel van hen niet uit. Volgens Rouvoet weerhoudt dat sommige families pleeggezin te worden. Dat zou niet mogen, vindt de minister. „Pleeg zorg blijft het beste alternatief voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Het is van belang dat pleegzorg aantrekkelijk wordt voor diegenen die de jongens en meisjes wil helpen", aldus een woordvoerder. Op 1 januari 2008 stonden bijna duizend kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. Delta heeft het recht zenderpakketten aan te passen Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 ëe Etappe 1Hushovd (Noor) 4.21.33 2. Freire (Spa) 0.00 3. Rojas(Spa) +0.00 34. Maaskant 0.00 Algemeen klassement 1. Cancellara (Zwi) 19.29.22 2. Armstrong (VSt) z.t. 3. Contador (Spa) +0.19 109. De Kort +7.46 Vandaag de etappe: Barcelona - Andorra Arcalis (224 km) O zie www.pzc.nl/tourdefrance en pagina 37, 38 en 39 EN Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 9 t/m 11; Beurs: 14; Economie: 15; Me ningen: 17; Auto: 19 en 21; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 35; Sport: 37 t/m 45; Televisie: 46 en 47. AARDÊNBURG - De felle acties van de inwoners van Aardenburg zijn succesvol. Hun geliefde zwembad blijft open. De politieke partijen in de Sluise gemeenteraad beloofden gisteravond dat ze zich houden aan de motie die twee jaar gele den door de raad is aangenomen. Daarin staat dat het zwembad tot in lengte van jaren open blijft. Honderden Aardenburgers woonden de commissievergadering bij in het Sluise Belfort. De publieke tribune zat propvol. Velen stonden daarom achter het monumentale hekwerk in de raadzaal. foto Wim Kooyman pagina 29: 'zwembad onmisbaar voor regio' Delta verdient een pluim reageer op www.pzc.nl U W reacties: 441

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1