Ophef over digitale tv Professionele visstropers hebben vrij spel PZC 6 29 BSSEZEMÈÊÊIKÊÊÊË DONDERDAG 9 juli 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 159 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 Regenachtig 18° Ruime winst tekent zich af voor 'Bambang' Tour is voorbij voor Robert Cesink Scheldepop gaat weer een stap verder Zeehonden keren terug naar Zeeuwse wateren Zeekraal: 'Ik zou het elke dag wel kunnen eten' WALCHEREN Honderden klachten over wijzigingen in aanbod Delta. door Cornelleke Blok MIDDELBURG - De veranderingen die Delta vorige week doorvoerde in het zenderaanbod van digitale televisie veroorzaken een stroom van klachten. Bijna 700 mensen vulden de afge lopen dagen een klachtenformu lier in op de website van de Socia listische Partij Zeeland, die deze week een actie op touw zette te gen de nieuwe zenderindeling. Sinds 1 juli zijn zestien zenders ver dwenen uit het standaardpakket; er kwamen drie zenders voor te rug. De prijs van het pluspakket stijgt. Ook zijn diverse zenders in aparte - betaalde - pakketten on dergebracht. „Delta verhoogt op een slinkse manier de prijzen van de abonnementen", zegt Tim The- pass van de SP. De partij vindt de zenderkeuze in het standaardpak ket niet kloppen. „Gezinnen ont vangen publieke themakanalen niet meer en Playboy tv wél." Volgens Delta zijn de veranderin gen noodzakelijk. „Onze kosten worden steeds hoger. Dat komt doordat de kanalen steeds meer geld vragen", zegt woordvoerder Peter Couwenberg. „Als we het standaardpakket voor dezelfde prijs als analoge televisie willen aanbieden, moeten we zenders in het pluspakket onderbrengen. Del ta is zeker niet de enige partij die dat doet. We hebben bij de zender indeling gekeken naar de behoef ten van klanten. Playboy tv wordt nu eenmaal beter bekeken dan the makanalen." Twee Zeeuwse elektronicabedrij ven kregen beide duizend telefoon tjes binnen van mensen die proble men hadden met het opnieuw in stellen van de zenders. Ook Delta heeft reacties gekregen. Couwen berg: „Die hadden we grotendeels kunnen ondervangen met betere communicatie. Daarin zijn we ach terbleven." pagina 2: 'Delta had moeten overleggen pagina 3: commentaar te mek! 5e Etappe 1. Voeckler(Fra) 2. Ignatiev (Rus) 3. Cavendish (GBr.) 14. Van Hummel 4.29.35 0.07 0.07 0.07 Algemeen klassement 1. Cancellara (Zwi) 15.07.49 2. Armstrong (VSt) z.t. 3. Contador (Spa) +0.19 74. Ten Dam +3.57 Vandaag de etappe: Girona - Barcelona (181,5 km) O zie www.pzc.nl/tourdefrance en pagina 29, 30 en 31 DEN HAAG - Opsporingsdiensten staan machteloos in de strijd tegen professionele stroperij. Paling, snoekbaars en kreeft worden op grote schaal illegaal gevangen, ter wijl de pakkans nihil is. Restau rants kunnen de gestroopte vis probleemloos inkopen via de ach terdeur. De belangenorganisatie van be roepsvissers en Sportvisserij Ne derland roepen de overheid op meer maatregelen te nemen. Be roepsvissers zeggen forse schade op te lopen door stropers die net ten vernielen en veel vis stelen. De visserijorganisaties verwijten het ministerie van LNV te talmen met wettelijke maatregelen, waar door stroperij als een economisch delict kan worden aangemerkt. Pas dan kunnen celstraffen worden op gelegd. Stroperij geldt nu als een overtreding, waarop een maximale boete van 16.000 euro staat. Ruwe schattingen gaan ervan uit dat jaarlijks tonnen vis illegaal uit de binnenwateren worden ge haald, met name in Zeeland, Fries land en het IJsselmeer. In deze 'hotspots' zijn politieopsporings- teams actief Daarin werken de Al gemene Inspectie Dienst, het Korps Landelijke Politie Diensten, de regiopolitie en de provincie sa men. Volgens de visserijorganisa ties is de capaciteit van de opspo ringsteams veel te gering om het stropers lastig te maken. In Zeeland werden vorig jaar ze ven processen-verbaal opgemaakt voor het illegaal plaatsen van kreef- tenkorven en staand want en voor het rapen van meer dan de maxi maal toegestane tien kilo kokkels. Veel restaurants in Nederland zijn gewilde afnemers van gestroopte vis. Ook wordt veel snoekbaars en paling uitgevoerd naar het buiten land. Brancheorganisatie Koninklij ke Horeca Nederland zegt niets te weten van deze praktijken. De Telegraaf is woedend op AIVD AMSTERDAM - De Telegraaf is woe dend op de Algemene Inlichtin gen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De krant stapt naar de rechter om af te dwingen dat de veiligheids dienst stopt met het afluisteren van enkele van haar journalisten. De Telegraaf vindt dat de vrije nieuwsgaring op het spel staat. pagina 4/5: hoe gevaarlijk is lek ken naar de krant? Delta heeft het recht zenderpakketten aan te passen reageer op www.pzc.nl UW reacties: 373 Armstrong gaat de tour winnen eens 47% oneens 53% EN Zeeland: 2 en 3, 17 t/m 25; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 10 en 11; Economie: 12 en 13; Weer: 14; Strips: 15; Sport: 29 t/m 33; Televisie: 34 en 35; Bijla ge: Zomerkrant waarin opgenomen de UitGids. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 013 99 10 8 711688 555530 gen spanten. Bezoekers staan op een platform waardoor ze oog in oog komen met de giraffen. foto Fred Ernst/ANP ROTTERDAM - Giraffen kijken rond in hun nieuwe het nieuwe onderkomen, waar ook zebra's, struis- verblijf in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Bur- vogels en krokodillen gehuisvest worden. Het Sa- gemeester Ahmed Aboutaleb opende gisteren vannehuis heeft de vorm van een ui, met gebo-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1