Televisie Worsteltalent scouten in het ai 34 Dinsdag 16 juni 2009 BTEaVANDAAC Virginia City Een Noord-Amerikaanse sol daat (Errol Flynn) moet nood gedwongen samenwerken met een Zuiderling (Ran dolph Scott) om zich te verde digen tegen een Mexicaan (Humphrey Bogart). Onder houdend sterrenvehikel van Michael Curtiz. (VS-'4o) Duitsland 1, 10.03-12.00 uur Circus World Een circusbaas (John Wayne) probeert met de moed der wanhoop een show in Euro pa neer te zetten en is daar om op zoek naar de trapeze werkster (Rita Hayworth), waarmee hij vijftien jaar eer der het bed deelde. Regie: Henry Hathaway. (VS-'64) BBC 2, 14.05-16.20 uur Rush Hour 2 De komische kungfu van lackie Chan plus de rappe tong van Chris Tucker wor den in deel 2 tot achter de komma herkauwd, deze keer in China. Regie: Brett Ratner. (VS-2001) Veronica, 20.30-22.10 uur Fast Times at Ridgemont High Verfilming van het gelijkna mige boek dat Cameron Cro we Almost Famousschreef naar aanleiding van zijn un- dercoverwerk op een middel bare school. Onsterfelijke rol van Sean Penn als een perma nent gedrogeerde surfer. Re gie: Amy Heckerling. (VS-'Si) RTL 7, 20.30-22.15 uur Private Parts Komedie rond en met Ameri kaanse radiopresentator Ho ward Stern, een man met uit gesproken politieke en seksu ele voorkeuren en daarom de luis in de pels van puriteins Amerika. Minder schunnig dan de radioshows. Regie: Betty Thomas. (VS-'97) RTL 7, 22.15-0.25 uur In Rush Hour 2 herkauwen Jackie Chan (links) en Chris Tucker de grappen uit het eerste deel van de kungfu-serie. foto CPD Het Klokhuis Zitten kermiskinderen de he le dag in het spookhuis, de achtbaan of de botsauto's? Hoe volgen ze onderwijs als ze steeds van stad naar stad trekken? Presentator Klaas duikt in de woonwereld ach ter de kermis. - Nederland 3, 18.23 uur Vinger aan de pols De Volendamse zanger Jan Keizer heeft een erfelijke hart- aandoening. Dat was één van de belangrijkste reden voor hem om te stoppen met BZN. Aan Pia Dijkstra vertelt Keizer over zijn gezondheids problemen. En hoe hij ooit op het randje van de dood ba lanceerde. Nederland 121.10 uur Spraakmakende zaken Tijdens haar tournee in het voorjaar van 2008 was Rita Verdonk zeker van haar zaak: LM3MANDAAC Paardensport Rechtstreeks verslag van de ra ces op Ascot, eerste dag. BBC 2, 16.20 uur Wielrennen Rechtstreeks verslag van de Ronde van Zwitserland vier de etappe: Biasca - Stafa (196,6 km). België 1, 17.00 uur Wielrennen Rechtstreeks verslag van de volgens de peilingen kon haar conservatieve partij Trots op Nederland rekenen op 29 ze tels. Nu is de aanhang flink uitgedund. Toch voelt Ver donk zich niet verslagen. Paul Rosenmöller spreekt met de politica over de toekomst. Nederland 2,21.10 uur Tournee générale De Belgische muzikant en bierliefhebber )ean Blaute gaat met de Britse MTV-VJ Ray Cokes langs de allerbeste bierbrouwerijen. Al proevend ontdekken ze de biercultuur van het België. België 2, 21.15 uur How does your memory work? Deze documentaire neemt ons mee op een chronologi sche reis door het geheugen van de mens. Die begint al in de baarmoeder. Canvas, 22.10 uur Ronde van Zwitserland vier de etappe: Biasca - Stafa (196,6 km). Canvas, 17.55 uur NOS Sportjournaal Aandacht voor het laatste sportnieuws. Nederland 1, 18.40 uur NOS Sportjournaal Aandacht voor het laatste sportnieuws. Nederland 3, 22.30 uur KJ O NEDERLAND 1 06:30 MAX Geheu gentrainer 06:45 Ne derland in Beweging! 07:00,08:00,09:00 Jour naal 09:15 Nederland in Beweging! 09:30 Jour naal 09:40 MAX Ge heugentrainer 10:00, 11:00,12:00,13:00 Jour naal 13:10 Sportjournaal 13:20 Journaal en Sport journaal 14:00 NOS Het vragenuurtje 15:00 Jour naal 16:05 Knevel Van den Brink 17:00 KRO Kindertijd 17:01 Lulu heeft balletles 17:04 Dragon 17:15 Rivier De Karst 17:18 De verzame laar 17:25 Sesamstraat 17:57 D66 NEDERLAND 2 07:00,07:10,08:00, 08:10,09:00 Journaal met gebarentolk 09:10 That's the question 09:40 Hollands Design 10:00 LLiNK in natura: De moestuin 10:25 Par tij voor de Vrijheid 10:30 Reporter 11:10 The best of the MAX Proms 12:00 Journaal 12:10Lin- go 12:35 Boven wot- ter 13:00 Journaal 13:10 Sportjournaal 13:15 Fa milieberichten 13:55 Opium op Oerol 14:25 Hofvijverconcert 15:30 Kijk ip themakanalen: Cultura 2416:00 Jour naal 16:05 Andermans veren 16:35 Grounded for life 17:00 Journaal 17:10Soeterbeeckin Afrika 17:35 The house of Eliott NEDERLAND 3 06:29 Z@ppelin met o.m. Kabouterplop, Piet Piraat, Pingu, Bum- ba, Mickey Mouse Club house 2, Sesamstraat, Kindertijd, Lulu heeft balletles, Dragon, Ri vier de Karst, De ver zamelaar 11:30 jeugd journaal 11:39 Z@ppe- lin met o.m. Walter, De Smurfen, De wereld van K3, Kindertijd, Ste fan en Dies bouwen een toren, Laura's ster, Op de boerderij, Nijntje en haar vriendjes, Sesam straat, Mickey Mouse Clubhouse 2, Teletub- bies 15:35 De 3 vrienden en Jerry 16:25 Street football 17:15 Jeugd- journaal.nl 17:20 Loc- kie Leonard 17:45 AVRO SmartkidZ 06:45 RTL Nieuws 09:05 RTL Vandaag 09:25 As the world turns 10:10 RTL Vandaag 10:30 Goe de tijden, slechte tijden 11:00 RTL Vandaag 11:15 Eigen huis tuin 12:05 Murder, she wrote 13:05 The A-Team 14:05 Her man den Blijker: Her rie aan de horizon 15:05 Oprah Winfrey show 16:00 RTL Nieuws 16:05 Wie is de chef? 16:35 RTL Vandaag 17:05 As the world turns 06:00 Teleshop 5 06:01 Car tracks 06:15 Best of shopping 08:45 Car tracks 09:00 TEK TV 10:00 Best of shopping 12:45 Car tracks 13:00 Suus TV 14:00 Best of shopping15:30Telsell 16:00 Car tracks 16:15 The king of Queens 16:45 Date my mom 17:10 Dr. Phil O O 00' O o n o o •*- fM O CN (NI m CN u 18:00 NOS: Journaal 18:15 AVRO/TROS: EénVandaag, ac tualiteiten 18:40 NOS: Sportjour naal 18:25 EO: That's the question, quiz 18:55 KRO: Boven wot- ter, regiosoap 18:00 TROS:Amika, jongerenserie 18:23 NPS: Het Klok huis 18:45 NOS: Jeugdjour naal 18:00 RTL Nieuws, nieuwsbulletin 18:15 Editie NL, nieuws programma 18:35 RTL Boulevard 18:05 The king of Queens, comedy serie 18:30 My name is Earl, comedyserie 19:00 TROS: Lingo, 19:25 KRO: Toen was 19:00 VARA:Shouf 19:30 RTL Nieuws, woord- en taalspel 19:25 EO: Intensive Care, serie repor tages (h) geluk heel ge woon (h) 19:50 NCRV: NCRV Na tuurlijk - Natio nale Landschap pen (h) shouf! de serie, comedyserie 19:31 NOS: Journaal 19:32 VARA: De Zomer Draait Door, live programma nieuwsbulletin 19:55 RTL Weer 19:00 Wie is de chef?, kookprogramma 19:30 Date my mom, datingshow 20:00 NOS: Journaal 20:25 EO: Netwerk 20:30 AVRO: Blik op de 20:45 VARA: Welkom weg, verkeersma- in Nederland gazine (h) 20:22 NOS: Journaal 20:30 EO: 40 dagen zonder seks, jon gerenprogramma 20:00 Goede tijden, slechte tijden, soap 20:30 TV Makelaar, hui zenmagazine 20:00 Howl met your mother, comedy serie 20:30 CSI: Miami, actie serie 21:10 AVRO: Vinger aan de pols, serie reportages 21:45 AVRO: Opspo ring verzocht, op sporingsprogram ma 21:10 IKON: Spraak- 21:00 NCRV: Xperience 21:30 Herman den Blij- 21:25 House, dramaserie makende zaken, 21:30 BNN: Sterretje ker: Herrie aan praatprogramma gezocht, zoek- de horizon 21:50 NOS: Journaal tocht (h) 22:30 NCRV: De rijden- 22:05 NOS/NPS/VARA: 22:30 NOS: Sportjour- de rechter (h) Nova/Den Haag naai Vandaag 22:50 NOS: Journaal 22:50 VPRO: Over va ders en zonen, zoektocht 22:30 Topchef, kookpro- 22:20 Crime Scene In- gramma vestigation, mis daadserie 23:10 Las Vegas, mis daadserie 23:00 EO: Knevel Van 23:20 AVRO: Opium op 23:00 BNN: Veronica 23:35 RTL Nieuws, den Brink, talk- Oerol Mars, dramaserie nieuwsbulletin show 23:55 RVU: Niet geluk- 23:45 RTL Weer 23:55 NOS: Journaal kig, geld terug 23:50 RTL Boulevard (h) (h) 00:15 EO: Knevel Van 00:15 NOS/NPS/VARA: 00:25 VARA: De Zomer 00:45 Teleshop 4 00:00 Howlmetyour den Brink (h) Nova/Den Haag Draait Door 00:46 Cupido mother (h) 01:15 NOS: Journaal (h) Vandaag(h) 00:50 AVRO/EO/ NCRV/TROS: Netwerk/Eén- Vandaag(h) 01:25 NOS/VARA: Journaal/Sport journaal/De Zo mer Draait Door (h) 03:00 Nachtverhalen 05:30 Car tracks 00:30 My name is Earl (h) 01:00 Teleshop 5 Goedbedoelde aandacht voor asielzoekers levert tenenkrommende tv op. In zijn reportageserie Welkom in Nederland is filmmaker Michiel van Erp vanavond weer lekker op dreef Hij volgt onder meer een Arnhemse ex-seksbaas die zo lijkt weggelopen uit een sketch van Koot en Bie. Rudy Kousbroek (lange grijze staart, tandeloze glimlach) was vroeger een grote baas in de Arn hemse prostitutiewereld. Voor zijn vijftig ramen ronselde hij veel bui tenlandse prostituees. Nu speurt hij als worstelcoach in asielzoekerscentra naar talent. De meeste Hollandse talenten kun nen niet op tegen de voormalige kampioenen uit de Oekraïne, Roe menië en Polen, waar worstelen een populaire sport is. Waar Kousbroek vroeger rekening hield met de afkomst van zijn da mes - ')e zet geen Ghanese bij een Zuid-Amerikaanse, dat wordt knokken' - doet hij nu hetzelfde met zijn worsteltalenten. Een Turkse worstelaar hou je dus uit de buurt van een Koerd en Russen en Tsjetsjenen liggen elkaar ook niet, aldus Kousbroek. Dat hij de namen van zijn kam pioenen maar niet kan onthouden - 'Ik noem hem Ali, achternamen ken ik niet, te ingewikkeld' - doet niet ter zake. Zijn jongens kunnen worstelen en daar gaat het om. De coach van de Amsterdamse te genstanders denkt er het zijne van. Mopperend staat hij tijdens het kampioenschap aan de rand van de worstelmat. „Dat ziet er toch niet uit man, die zijn zo uit het asielzoekerscentrum geko men." Hoe nobel de motieven van men sen als Kousbroek zijn, doet wat de filmmaker Michiel van Erp be treft niet ter zake. „Je kunt zeggen dat het opportunistisch is. En je af vragen hoe Nederlands de worstel- competitie zo nog is. Maar aan de andere kant, die jongens houden van worstelen en die worstelclub in Arnhem was op sterven na dood. Door Rudy is de club wel weer op de kaart gezet." Ook'het Brabantse Budel heeft de asielzoeker ontdekt. Goed, er werd ooit een asielzoeker 'warmhartig' opgenomen in de harmonie en die verdween met de trompet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 26