Familieberichten nik ook op (Ilensenlinq.nl Jacoba Adriana Verduin 22 I Dinsdag 16 juni 2009 fjju reis Ongetroost onder 't heiligendkruis üfaar 't erfgoed daar boven in 'fPaderlijk^luis. MijnJezus geleidt mij door d'aardse woestijn, "Qestorven voor mijzal mijn Z/Wanenzang zijn. Gesterkt en getroost door God en met Zijn vrede in haar ziel is maandag 15 juni 2009 op 66 jarige (ee/tijd overleden onze optimistischeliefdevolle vrouw, moeder, oma en zus Hendrika O reef - van Dooijeweert Amemuiden: A. Oreef Haps: Gerrie en Simon donnette Annabel fCorentien Groningen: Etien en Peter Jonathan Oliver 's Hertogenbosch: Roeffie en Henk Distelstraat 11 4341JS Arnemuidén Rie is thuis. E)e rouwdienst voor familie en belangstellenden, welke geleid wordt door Kond. D. Jongeneel zal gehouden worden vrijdag 19 juni om 13.15 uur in de Hervormde Kerk, Markt te Arnemuidén. Voorafgaande aan de dienst is er van 12.45 tot 13.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen in "Rehoèoth". De begrafenis zal om 14.15 uur plaatsvinden op de begraafplaats aan dé Veerseweg te Arnemuidén. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk. Geen bezoek aan huis Geen bloemen Zij die geen rouwbrief ontvangen hebben gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. De Heer is mijn Herder Psalm 23 ln vol vertrouwen op haar Heetten Heiland is, na een leven dat gekenmerkt werd door liefde, goedheid en eenvoud, voor ons nog onverwachts overleden onze lieve, zorgzame moeder en oma Sijtje Murre-Hagen sinds 11 februari 2004 weduwe van Leendert Marinus Murre 20-7-1921 t 14-6-2009 Rozenburg: Hanny en Carlos Joao, laleesa, Monica Silvana, Kim, Stef, Terrence Filomena en André Koudekerke: Teuny en Geert t Jeanine en Gilles Yerseke: Huiben Connie Colin Barry en Annet, Nick Huiben Tamara Peter )an en Petra Yerseke: Wim en lngrid Nancy en Miquel, Shuquille, Kyara Urvin en Marion, Olivia Tahira en Joey Leonardo deCapellerie9,4401 DZ Yerseke De dienst van Woord en Gebed, geleid door Ds. A.P.D. Zijlstra, wordt donderdag 18juniom 13.30 uur gehouden in de Gereformeerde kerk. Damstraat 20 te Yerseke. Aansluitend zal om 14.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Yerseke. Vooraf is er vanaf 13.00 uur in de kerk gelegenheid om afscheid te nemen. Na de begrafenis is aldaar gelegenheid tot condoleren. Moclit u door omstandigheden geen rouwbrief ontvangen hebben, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Herman Barendse Herman was 63 jaar lid van ons koor. Wij zullen hem als tenor en als persoon missen. Wij wensen Corrie sterkte met het dragen van dit verlies. Bestuur, dirigent, pianiste en leden van de Chr. Gem. Zangvereniging V.Z.O.S. Oosterland, 12 juni 2009 Op 12 juni is te Oosterwolde (Fr.) overleden onze lieve zus, schoonzus en tante Cornelia Martina Boogaard sinds 1980 weduwe van G.C. Ruissen op de leeftijd van 87 jaar. Wij wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe. Middelburg: D. Boogaard t P. Boogaard-Louws t Kapelle: M. Ruissen-Boogaard Ruissen Krabbendijke: C.G. Ruissen t Ruissen-v.d. Boomgaard Kapelle: Marijs A. Marijs-Ruissen t Kloetinge: M. Ruissen t C.L.Ruissen-v.d. Guchte Wemeldinge: Iz. Ruissen t N.J. Ruissen-Westveer Neven en nichten Kapelle, 15 juni 2009 Een herinnering in liefde, is een herinnering die altijd blijft. Dankbaar dat hij niet verder hoeft te strijden, maar verdrietig om het verlies geven wij u kennis dat is overleden, mijn man, vader en opa Sint Annaland Schore 09 september 1935 14 juni 2009 Pieter Scherpenisse echtgenoot van N.J. van den Berge Schore: Mevr. N.J. Scherpenisse-van de Berge kinderen en kleinkinderen Droef 3 Roy Steenweg 26 4423 AM Schore Gelegenheid om afscheid te nemen vrijdag 19 juni van 13.15 tot 13.45 uur in het Dorpshuis Nieuwe Kerkplein 15 te Schore. Aansluitend zal er een korte herinneringsdienst worden gehouden. Waarna de begrafenis om 14.30 uur zal plaats vinden op de algemene begraafplaats te Schore. Na de plechtigheid gelegenheid de familie te condoleren in bovengenoemd dorpshuis. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, geiieven deze advertentie ais zodanig te beschouwen. Enige en algemene kennisgeving Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt, zo hebben wij de laatste weken stap voor stap afscheid moeten nemen. Wat blijft zijn de herinneringen. Bedroefd delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging in "De Vurssche" wij afscheid hebben moeten nemen van sinds 31 juli 1998 weduwe van August De Ridder in de leeftijd van 94 jaar. Hoevenen (B)J.P. De Ridder R. De Ridder-van Dam Klein- en achterkleinkinderen Terneuzen S. Verduin-Boot Neven en nichten GoesMarco Maas Axel, 14 juni 2009 Correspondentieadres: Ineke Rombout-Verduin, Erik Pinksterblomstraat 122, 4906 ET Oosterhorirf. Vrijdag 19 juni is er vanaf 14.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen in uitvaartcentrum 'De Ridder', Hughersluys 22 te Terneuzen, waarna om 14.30 uur de afscheidsbijeenkomst aanvangt. Na de plechtigheid kunt u de familie ontmoeten in het uitvaartcentrum. "De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen Psalm 27la Vandaag is overleden mijn lieve man en maatje en onze allerliefste papa Peter P.A.J. van der Welle in de leeftijd van 39 jaar. Gerda van der Welle-Zondag leffrev jannick /acintha 14 |uni 2009 Vloedstraat 20 4321 AN Kerkwerve De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal worden gehouden donderdag 18 juni om 13.15 uur in de Chr. Geref. kerk aan de Zevengetijstraat 11 te Zierikzee, waarna de begrafenis omstreeks 14.30 uur zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Kerkwerve. Na de begrafenis is er in verenigingsgebouw 't Kerkerf aan de Ring te Kerkwerve gelegenheid de familie te condo leren. - Geen bloemen Psalm 1038 en 9 berijmd Diep bedroefd geven wij u kennis dat is overleden mijn lieve zoon en onze schoonzoon Peter Bunschoten: J. van der Welle W.E. van der Welle-Evegaars Zierikzee: J. Zondag J. Zondag-van Bruchem 14 |uni 2009 Diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van onze vriend en kameraad Peter van der Welle Arjan en Elma de Oude Daan en Gerda van den Hoek Steef en Paola van der Wekken Paul en Marijke Coehoorn Ben en' Ineke Boot Nel den Boei Thijs en Saskia Audier en kinderen Kerkwerve, 14 juni 2009 Na een moeizame periode is overleden onze buurman Peter van der Welle [an en Xandra Francke Krijn en Martha Stouten Remco en Ryanne Poelman Nico Kamphuis en Monique van Burg Jan en Riet van Vossen Cor en Koos Hart Frank en Hennie Oudshoorn Daan en Annie Fondse Hans Kesteloo Rinus t en Adrie Berrevoets loop t en Anneke de Regt Chris en Ina de Boer Ad en Nelly Kesteloo En kinderen Wij wensen Gerda, Jeffrey, [annick en Jacintha veel sterkte in de komende tijd. Kerkwerve, 14 juni 2009 Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze medewerker en collega Hans Asselman Hans was een fijne, betrokken medewerker en collega. Hij heeft zich ruim 21 jaar ingezet voor ons bedrijf. Wij hebben bewondering voor de wijze waarop hij met zijn ziekte omging. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en naaste familie. Directie en medewerkers Grontmij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 14