uitootop [ngnsenlinq.nl Familieberichten Bavüfëii Sofia Johannes Verheul 20 I Dinsdag 16 juni 2009 Geboren in Stockholm zusje van Angelina en Simon dochtertje van Johannes Keukei aar en Anna Maria Theodosiou 14 juni 2009 Bedroefd geven wij u kennis dat de Heere uit onze familie kring heeft weggenomen onze geliefde schoonzuster en tante Lily van den Berge - Eakenayke echtgenote van Marcelus van den Berge A 4 mei 1922 t 15 juni 2009 Medan (Sum.) Bergen op Zoom De Heere ondersteune Celus, kinderen en kleinkinderen. Rilland: J.A. Koster - van den Berge Krabbendijke: M. Vos Deil: Visser - van den Berge C. Visser Gouda: van den Berge M.A. van den Berge - Huijgen Krabbendijke: A. Moelikcr - van den Berge C.C. Moeliker Goes: A.N. van den Berge Werkendam: L. van den Berge Neven en nichten. In liefde gedenken wij degenen die ons voorgingen. Correspondentieadres M. van den Berge Woonzorgcentrum "Stuyvenburgh" Kamer 312 van der Goesstraat 2 4615 KX Bergen op Zoom Diepbedroefd om wat zij achterlaat, maar dankbaar voor de liefdevolle steun en zorg waarmee zij ons heeft omringd, geven wij kennis van het onverwachte overlijden van onze lieve moeder, oma en oud-omaatje Maatje Flipse-Willeboordse sinds 15 juni 2002 weduwe van jakob Flipse A Oostkapelle, 2 oktober 1917 t Domburg, 15 juni 2009 )an en Gerda Kees en Janneke Lena en Bram Lau (in herinnering) Wim en Henny Adrie en Lian Leida Matty en )an Klein- en achterkleinkinderen Een woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers van zorgcentrum "SIMNIA" te Domburg voor de liefdevolle zorg en aandacht die zij van hen kreeg. Correspondentieadres: A. Roose, M.F. Visserstraat 24,4356 BB Oostkapelle Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 18 juni van 19:00 tot 20:00 uur op haar kamer (210) in zorg centrum "SIMNIA" aan het Simniapad 1te Domburg. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op vrijdag 19 juni om 11:00 uur in de "Zionskerk" aan de Duinweg 36a te Oostkapelle. Aansluitend zal om 12:00 uur de begrafenis plaatshebben op de begraafplaats te Oostkapelle. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de "Zionskerk". Heden overleed onze schoonzuster en tante Maatje Flipse-Willeboordse Fam. Willeboordse Oostkapelle, 15 juni 2009 De Heer is mijn herder. Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze zuster, schoonzuster en tante Maria Paulina Barentsen-Geldof weduwe van Gerrit Hermanus Barentsen A Wissenkerke t Goes 10 juli 1933 14 juni 2009 Kamperland: J.P. Geldof, in herinnering S. Geldof-Begthel Roosendaal: P.J. Geldof, in herinnering ].N. Geldof-Bliek, in herinnering Wissenkerke: P. Geldof M.J. Geldof-Tazelaar Goes: G. Visser-Geldof W.C. Visser en kinderen Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van 'Sint Maarten in de Groe'. Correspondentieadres: W.C. Visser, Kloetingseweg 47-314462 AW Goes De uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op donderdag 18 juni om 14.00 uur in de aula van rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Begraafplaats) te Goes. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.30 uur gelegen heid om afscheid te nemen. Aansluitend zal om 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de begrafenis is er gelegenheid tot samenzijn en condoleren in de koffiekamer van bovengenoemd rouw centrum. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Zondagmiddag kregen wij het droevig bericht dat onze schoonzuster en tante Marie Barentsen-Geldof is overleden. Zij was voor ons een fijne schoonzuster. De bedroefden: Goes: S.). Barentsen Zwaagwesteinde (Friesland): W. Barentsen A. Barentsen-Elzinga en tantezeggers "leder volgt zijn eigen pad(gnosis) Op de plek waar hij zo graag met zijn familie vertoefde, hebben wij verdrietig, maar met een goed gevoel, afscheid kunnen nemen van mijn levenslustige man, onze wils krachtige vader, opa en zwager Adrianus Henricus van der Most Aat Officier in de Orde van Oranje Nassau 25 juni 1920 - 14 juni 2009 Hans van der Most-Meijboom Rob en Nienke Michiel en Marije Heieen en Michiel Inge Paul en Jacqueline Floor Tom Marijke en Job Willemijn Jeroen Eveline en Hans Bas Maaike Tine Rivière-Meijboom Leo Rivière t Spanjaardstraat 39 4331 EN Middelburg Er is gelegenheid afscheid van hem te nemen op donderdag 18 juni van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 19 juni om 15.00 uur in de aula van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid Hans en de familie te spreken en samen het glas te heffen. Lieve Janneke Bedankt, dat je m'n zus geweest bent en altijd zal blijven. Bedankt, voor al die fijne momenten die we in liefde samen deelden. Bedankt, voor jouw liefde en vriendschap. Lieve zus, rust zacht in licht, liefde en vrede. Voor altijd in m'n hart, Karin de Bruin-Koppelaar Met verslagenheid vernamen wij het overlijden van onze medewerkster en collega Janneke Koppelaar Vanaf 30 juli 2001 was zij bij ons in dienst. In de jaren dat zij bij ons werkzaam is geweest hebben wij haar leren kennen als een gewaardeerd medewerker en collega. Zo blijft zij ook in onze herinnering. Wij wensen Frans en familie veel sterkte toe met dit verlies. Bestuur, directie en medewerkers LétÉ Middelburg, 15 juni 2009 Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het onverwachts overlijden van Janneke Koppelaar Zij was voor ieder van ons een fijne gewaardeerde collega, we zullen je missen. Wij wensen Frans en de familie sterkte in deze moeilijke tijd. Janneke rust zacht. Je collega's van de montage afdeling LétÉ Middelburg HEERE! Hoor naar mijn stem; Psalm 130 2a (onberijmd) Na een kortstondig ziekbed, is door de Heere van ons weggenomen, onze dankbare vader en schoonvader sinds 29 juni 2008 weduwnaar van Elizabeth Verheul-Heikoop in de leeftijd van 84 jaar. Amemuiden: A. Verheul E. Verheul-Marijs De Beiaard 53 Middelburg, 15 juni 2009 Correspondentie-adres: Prinses Beatrixstraat 13, 4341 GK Amemuiden De rouwdienst, voor familie en belangstellenden, zal gehouden worden op D.V. vrijdag 19 juni om 13.15 uur in de "Zuiderkerk", Schoutstraat 1 te Middelburg. Aansluitend zal om 14.30 uur de begrafenisplechtigheid plaatshebben op de algemene begraafplaats te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Voorafgaande aan de rouwdienst is er van 12.45 tot 13.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen in de consistorie van de kerk. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Geen bloemen. S

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 12