i Regio's delen minder mee uit cultuurpotjes ik heb een geheimpje.., Koeman begint luchtig aan nieuw seizoen AZ 42 >-licht dooft terland 9 Veteraan als burger terug naar Bosnië Genezend medium niet medeverantwoordelijk voor dood Millecam. Start massaproces tegen Checkpoint atQK Word ook abonnee! Axelaars winnen Mini Zonneboot Race Verslag van de proloog in Huist www.pzc.nl/sport WALCHEREN Zomerse dag 21° ZATERDAG 13 juni 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -251e jaargang nr. 137 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Rechter spreekt Jomanda vrij AMSTERDAM - „Een enorme op luchting." Dat zei advocaat Luc Be- nistant nadat zijn cliënte Jomanda gisteren door de rechtbank in Am sterdam was vrijgesproken. De rechtbank vindt dat het 'genezend medium' niet medeverantwoorde lijk is voor de dood van actrice Syl via Millecam. De rechtbank verwijt Jomanda wél dat ze Millecam heeft gesterkt in haar opvatting dat ze geen kan ker had maar leed aan een bacte- riële infectie. Ook had ze niet mo gen zeggen dat Millecam zich niet moest laten opereren. Daarmee be gaf het medium zich op medisch terrein waar zij geen enkel ver stand van heeft. Maar Jomanda is volgens de recht bank niet verantwoordelijk voor het feit dat Millecam haar ziekte ontkende. Het medium deed niet meer dan haar naar de mond pra ten. Ze was bovendien niet de eni ge die de actrice in haar verkeerde inzicht ondersteunde. De twee alternatieve artsen die in dezelfde zaak terecht stonden, acht de rechtbank wel schuldig aan het benadelen van de gezond heid van de actrice. Toch legde de rechtbank geen straf op omdat de affaire-Millecam nu al acht jaar lang hun professionele en privéle- ven doorkruist. Ook werden ze al door het Medisch Tuchtcollege op de vingers getikt. Het Openbaar Ministerie beraadt zich nog op het al dan niet aante kenen van hoger beroep. De Vereniging tegen de Kwakzalve rij is tevreden met de uitspraak. Volgens een woordvoerder heeft de rechter in zijn uitspraak duide lijk aangegeven wat alternatieve artsen wel mogen doen bij de be handeling van een patiënt en wan neer de zorg moet worden overge laten aan reguliere artsen. ORE GRAND HOTEl.ARtOK HOTELS RESTAURA NTS MIDDELBURG - Maandag en dinsdag dient in de Middelburgse recht bank de regiezitting in de zaak te gen de Terneuzense coffeeshop Checkpoint. Zeventien verdachten - onder wie Checkpoint-eigenaar Meddy Wil- lemsen - moeten voorkomen. Alles draait om de vraag of Check point aangemerkt kan worden als een criminele organisatie. Justitie geeft in de regiezitting voor het eerst openheid van zaken over het onderzoek, dat inmiddels twee jaar loopt. De echte rechtszaak dient in de eerste twee weken van november. (Hfc) pagina 2 en 3: justitie biedt zicht op onderzoek Checkpoint pagina 3: commentaar STELLING Yomanda is terecht vrijgesproken reageer op www.pzc.nl reacties: 388 Naam Michiel de Ruyter is een schot in de roos ■■■■■■I 53% I 47% Zeeland: 2, 3, 25 t/m 35; Binnen land: 4 t/m 9; Buitenland: 10, 11; Beurs: 14; Economie: 15; Menin gen: 16, 19; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 39; Sport: 41 t/m 47. Bijla gen: Spectrum, Reizen, Wonen, Me dia met daarin Televisie: 44 t/m 47. Zie bon op pagina 2 of bei 088 - 013 99 10 1688 555547» Op zondag 21 juni verwent Grand Hotel Ariori in haar sfeervolle ambiance alle vaders met een uitgebreid Vaderdag brunchbuffet. En natuurlijk komen jullie ook... gezellig! Zo geregeld. 0118-410 502 of www.hoteiarion.ni GOES - Achttien Zeeuwse basisscholen streden gistermiddag in Goes om de overwinning in de Mini Zonneboot Race. De Gerretje van De Waran de uit Axel bleek uiteindelijk de snelste. De scho len traden aan met zelf ontworpen vaartuigen die zich op zonne-energie voortbewegen. Bijzon der was de deelname van twee scheepjes van leerlingen van een Gambiaanse dovenschool. Het voortgezet onderwijs mat zich in de Solar Olympics met 'zonnegadgets'. foto Willem Mieras zie video op www.pzc.nl de hij het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. „Het viel me bij de laatste cultuurnota op dat zij dezelfde subsidie vroegen als voorheen. Ik had ze graag wat meer gegeven, maar 'de overkant' stelt zich vaak bescheiden op. Het is maar vanuit welk perspectief je vertrekt." Van Waveren stelde verder Goes als voorbeeld. „Daar valt alles bin nen de zogeheten regio-arrange menten. In Goes is geen enkel zelf standig evenement aan te wijzen dat in aanmerking komt voor rechtstreekse subsidie van de pro vincie." zie ook pagina's 16 en 19 en bij- lage Spectrum door Ali Pankow MIDDELBURG - Gedeputeerde Harry van Waveren kan zich wel voorstel len dat cultuurorganisaties in de re gio's soms wat verongelijkt doen over de 'georganiseerde cultuur' in Middelburg en Vlissingen. „Op Walcheren lukt het vaak be- rer met succes een beroep te doen op landelijke potjes voor cultuur dan in de periferie van de provin cie." Van Waveren zei dat kortgele den tijdens het door de PZC ge organiseerde ronde-tafelgesprek ge wijd aan 'de verborgen kracht van cultureel Zeeland'. Volgens de gedeputeerde stellen de regio's zich wel eens wat te be scheiden op. Als voorbeeld noem-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1