Minder geld milieuclubs JkJÈk 31 Tweede Kamer houdt vast aan plek museum PZC 8 Missverkiezing afgelast na moord Rondetafelgesprek Edwin van der Sar loopt revanche mis Inde j£: Het beste festival na v North Sea Jazz 't. Surfen is voor het hele gezin Een goede spion B moet kunnen bluffen zie ook: www.pzc.nl/uit Pinkpop wordt veertig jaar DONDERDAG 28 mei 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - Roland Garros harde leerschool voor Rus 251e jaargang nr. 124 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN ZMF 'ongevoelig' voor nieuwe subsidieregeling minister Cramer. MIDDELBURG - Milieudefensie en Natuur en Milieu vinden het nieu we subsidiebeleid van minister Jac queline Cramer 'een slechte zaak voor het milieu'. Ze vrezen dat er minder geld beschikbaar komt voor kritisch onderzoek naar het milieubeleid van Rijk, provincies en gemeenten. Cramer liet gisteren weten dat mi lieuclubs geen subsidie meer krij gen om rechtszaken aan te span nen tegen overheidsbesluiten, zo als de aanleg van wegen. Ze moe ten zich nu richten op vernieuwen de projecten om steun te blijven ontvangen. Directeur Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu zegt dat de rechtszaken al niet met subsi diegeld worden bekostigd. „Voor kritische initiatieven, zoals het be rekenen of het kabinet de klimaat doelstellingen haalt, krijgen wij straks geen subsidie meer." Directeur Tjeu van Mierlo van de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) voelt zich niet benadeeld door de nieuwe subsidieregels van milieu minister Cramer. „Ik voel me zelfs wel gesteund. De ze maatregelen raken ons nauwe lijks. De ZMF krijgt alleen rijks- geld voor projecten. Bijvoorbeeld voor het klimaatstraatfeest en het project 'klimaatkaravaan': daarin voeren we discussies en debatten in de provincie." Hoeveel rijksgeld de ZMF ontvangt, wil Van Mierlo niet zeggen. „Aan rechtszaken be steden we alleen bij hoge uitzonde ring geld. Die betalen we niet met geld van de provincie, maar met lidmaatschapsgelden. De manier waarop we geld krijgen van de pro vincie sluit naadloos aan bij wat de minister wil. We besteden ons geld al aan innovatieve en oplos singsgerichte projecten. Daar ma ken we goede afspraken over. Zo maar een zak geld geven en zeg gen 'kijk maar wat je ermee doet', dat is niet meer van deze tijd." pagina 4/5: milieuclubs vrezen sluiten subsidiekraan BREDA - De verkiezing van Miss Multicultureel, zaterdag in Breda, gaat niet door omdat een van de organisatoren is vermoord. Dat zegt coördinator Rob Winter van de missverkiezing. Het slachtoffer is Awinash Darsan (23) uit Den Haag. Hij zou door zijn stiefvader zijn doodgestoken, die is spoor loos. Darsan was organisator en dj van de missverkiezing. Het slacht offer is dinsdagochtend om het le ven gebracht in Den Haag. De FZC houdt dinsdag 2 juni een rondetafelgesprek over de verborgen kracht van cultureel Zeeland, in het gebouw van Theaterproductiehuis Zeelandia in Middelburg schuiven om 20 uur acht deelnemers aan tafel: gedeputeerde Harry van Waveren, Henk Schoute van het Zeeland Nazomer Festival, Lorenzo Benedetti van de Vleeshal, Marjan Ruiter van het Zeeuws Museum, Willem Kniknie van Muziekpodium Zeeland, Leon Riekweli van de Cultuurwerf Vlissingen, Leo Hannewijk van Film by the Sea en Peter de Neef van Theaterexploitatie Zeeland. Wie het gesprek wil bijwonen, kan zich aanmelden via debat@pzc.ni. Barcelona is de terechte winnaar van de Champions League reageer op www.pzc.nl UW reacties: 331 Beleggers bewijzen economie een goede dienst eens MflBÊKÊ 65% oneens j| 35% en (MlIflHBBBBi Zeeland: 2 en 3, 17 t/m 25; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Achtergrond: 10; Meningen: 11; Economie: 12 en 13; Weer: 14; Strips: 15; Sport: 29 t/m 33; Televi sie: 34 en 35. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat het Nationaal Historisch Mu seum wordt gebouwd naast het Openluchtmuseum. En niet vier kilometer verderop bij de brug over de Waal; beroemd door de Slag om Arnhem tijdens de Twee de Wereldoorlog. De Kamer praatte gisteren onder andere met de leiding van de twee musea, de burgemeester van Arn hem en met de Utrechtse hoogle raar Frits van Oostrom. De afgelo pen weken is veel heibel ontstaan over de opzet en locatie. Na een uitgebreide toelichting van de di recteuren Erik Schilp en Valentijn Byvanck - voormalig directeur van het Zeeuws Museum - ging de dis cussie alleen nog over de locatie. Volgens directeur Pieter-Matthijs Gijsbers van het Openluchtmu seum versterken de musea elkaar als ze bij elkaar liggen. Mensen be zoeken op één dag beide musea. Schilp, ex-directeur van het Zuider zeemuseum, bestreed dat. „We kunnen op de plek bij de brug sneller en goedkoper bouwen. Sa menwerken kan altijd, ook op vier kilometer afstand." pagina 2/3: museum wordt geen postmoderne hutspot pagina 3: commentaar 711688 555530" ROME - De revanche van Edwin van der Sar bleef hij de finale met Ajax tegen Juventus. Cister- pions Leagues staan. In 1995 met Ajax, vorig jaar gisteravond uit. De Nederlandse doelman van avond was Barcelona met 2-0 te sterk door doel- met Manchester United. foto Claudio Onorati Manchester United verloor in Rome opnieuw een punten van Samuel Eto'o en Lionel Messi. De tel- finale van de Champions League. In 1996 verloor Ier van Van der Sar blijft daardoor op twee Cham- AS) pagina 29: De mooiste is nu ook de beste

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1