Beleggen zit in de lift NIEUWS GETIPT VOOR U PZC 9 29 Homohuwelijk blijft in Californië verboden Eerlijke soep, heerlijke soep 35 Hm».'.»:»» glazen deuren douchecabines Obama kiest 'Latina' als rechter Hooggerechtshof bel Tweede Kamer verbiedt fokken pelsdieren Het laatste nieuws in uw mailbox www.pzc.nl/nieuwsbrief Martin Jol voor drie jaar naar Ajax WOENSDAG 27 mei 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 123 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Particulier hoopt te profiteren van verwacht herstel op de beurs. oen haag - Nederlanders openen op grote schaal beleggingsrekenin gen om te kunnen profiteren van een verwacht herstel op de beurs. Dat blijkt uit een rondgang langs Nederlandse banken. Ook wordt er meer gehandeld door ervaren beleggers. Bij ING lag het aantal geopende beleggings rekeningen in de eerste vijf maan den van 2009 zestig procent hoger dan in dezelfde periode in 2008. „Er is voorzichtig optimisme, ze ker bij nieuwe beleggers", zegt Bob Homan, hoofd Investment Of fice bij ING. Hij verwacht dat de 'echte' fase van optimisme nog moet komen. Online beleggers huis BinckBank heette in het eer ste kwartaal elfduizend nieuwe be leggende klanten welkom. Ook nu nog worden dagelijks veel rekenin gen geopend, zegt Marcel Kalse, di recteur particulieren bij Binck- Bank-dochter Alex. „Veel beleggers zien nu kansen." Ook andere ban ken zien nieuwe klanten toestro men. Bij SNS Reaal is het aantal beleggingsrekeningen sinds eind 2008 'duidelijk' gestegen. Daar naast handelen bestaande klanten meer, zegt een woordvoerster. Exacte cijfers wil de bank niet ge ven. Door de stijgende koersen SAN FRANCISCO - Vrouwen huilen na de uitspraak van het Hooggerechtshof in Californië, dat het verbod van die staat op een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen rechstgeldig is. Homo huwelijken die vóór het in november afgekondig de verbod zijn gesloten, blijven rechtsgeldig. Het Zeeland: 2, 3, 21 t/m 29; Binnenland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Econo mie: 14 en 15; Meningen: 16; Weer: 18: Strips: 19; Examens: 31; Cultuur: 33: Sport: 35 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Bij Unox geloven we dat goed eten begint met de beste, natuurlijke ingrediënten. Daarom maken we onze Stevige Soep voortaan zonder kunstmatige geur- en smaakstoffen. We hebben dus onze vertrouwde smaken voor het hele gezin nu nog natuurlijker en puurder gemaakt. En da's wel zo lekker. U herkent de nieuwe recepten aan het logo op de verpakking. ZOflOGr kunstmatige Eerlijk IS geur- kleur en heerlijk. ^smaakstoffen. Nieuws getipt voor u! staat wekelijks in alle 20 titels van NRp Dagbladen (bereik 4.6 miljoen lezers: 2.9 miljoen boodschappers). E: info@nrp.nl WALCHEREN zien particuliere beleggers weer brood in de beurs. De BeleggersBa- rometer van ING - die het vertrou wen van beleggers meet - beleefde de afgelopen twee maanden de grootste stijging ooit, zegt Bob Ho- man. „Het vertrouwen is nog laag, maar beleggers reageren positief op het goede economische nieuws van de laatste weken." pagina 4/5: eerst de boeken in, dan de beurs op Schade noodweer geschat op 15 miljoen middelburg - Het noodweer heeft in Zeeland met name op Walche ren en beneden de Westerschelde schade veroorzaakt. In Middel burg, Koudekerke, Breskens en Zie- rikzee sloeg de bliksem in. Hulst en omgeving kregen te kam pen met wateroverlast. In Zierik- zee werden de hevige buien zes panden te veel. Bij de politie kwa men uit heel de provincie meldin gen binnen van aanrijdingen door omgewaaide bomen en takken op de weg. De grootste Zeeuwse ver zekeraar ZLM was gisteren gebeld door een kleine driehonderd klan ten met een schadeclaim. Het Ver bond van Verzekeraars schat lande lijk de schade aan gebouwen en au to's op 15 miljoen euro. pagina 2/3: het wordt echt link bij horizontale bliksem Evenementen vliegveld afgelast na ongeluk arnemuiden - Vliegveld Midden- Zeeland heeft vanwege het dodelij ke vliegtuigongeluk van maandaga vond alle evenementen voor het pinksterweekeinde afgelast. Zowel de open dag bij Wings to Victory (zaterdag) als Wings and Wheels (zondag) gaan niet door. De auto tocht van zondag vertrekt wel van af het vliegveld in Arnemuiden (tussen tl en 12.30 uur). pagina 2: het onweer leek langs te gaan maar kwam ineens Beleggers bewijzen economie een goede dienst reageer op www.pzc.nl hof boog zich over de kwestie na een referen dum waarin een meerderheid zei dat het huwe lijk voorbehouden is aan man en vrouw, foto EPA Selectieve foetusdoding is een noodzakelijk kwaad reacties: 238 oneens 35% 65% transparant en chique A\ Glashandel 1 W MELIESTE Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 1688 555530" Vertrek v.a. Brussel! Inci.vele maaltijden, excur sies en Neder landssprekende reisleiding www.kras.nl/25980 waarom zou je meer betalen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1