Topmuziek bij Jools Holland Prijzenregen KRO kijktip kijken luisteren KRO Kindertijd bestaat tien jaar. Jan-Willem Bult, hoofd jeugd bij de katholieke omroep, is de man van het succesvolle kleutermagazine. Jaarlijks vult hij zevenhonderd uur kinderprogramma's, merendeels afkomstig van zijn eigen afdeling. Want, zo vertelde hij aan Bernice Breure: „Kindertelevisie bevindt zich nog in het Stenen Tijdperk." Kindertijd is in het afgelopen decen nium met talloze, veelal interna tionale prijzen onderscheiden. Knofje, de kleuterserie met Yvon Jaspers en Kitty Courbois, ont ving een Gouden Beeld in 2003. De korte jeugdfilm Genji won vorig jaar de Prix Jeunesse Unesco, 'de Oscar voor kinder-tv'. In Karlsruhe werd tijdens een Euro pees platform voor Media en On derwijs in 2008 Adriaan be kroond met de prijs voor het bes te educatieve en maatschappelij ke kinderprogramma. Don werd door de kinderjury van het FICI kinder- en jeugdfilmfestival in Spanje verkozen tot beste speelfilm. In totaal kreeg de film over de 12-jarige Don, die in een villawijk woont, maar naar school moet in een probleembuurt, elf prijzen. Abi, over het Surinaamse meisje Abi gail dat deuren langsgaat in haar Bijlmerflat, heeft de prijs voor het beste educatieve en maatschappe lijke kinderprogramma op het BaKaForum in Basel in de wacht gesleept. PZC zaterdag 11 april 2009 zaterdag, 00.00 uur foto André Csillag Een kei in kleuterdrama Jan-Willem Bult, hoofd Jeugd bij de KRO. foto David van Dam In Abi gaat het Surinaamse meisje Abigail langs de deuren in haar flat in de Bijlmer. Abi is een van de succesprogramma's van KRO Kindertijd. Kleuterdrama Adriaan kreeg de prijs voor het beste educatieve en maat schappelijke kinderprogramma. foto KRO Als kind was hij com pleet in haar ban en nog altijd is Pippi Langkous zijn favorie te kinderprogram ma. In Pippi staat het kind centraal, en dat is ook de mantra van Jan-Willem Bult. 'KRO Kindertijd' bestaat tien jaar. Is er eigenlijk wel reden tot feest? „Natuurlijk! Het is in deze tijden al heel wat een programma tien jaar overeind te houden. Bij de start zei ik dat we minstens vijftien jaar no dig hadden om tot volle wasdom te komen. Maar het heeft me ver rast wat er inmiddels is bereikt. Kijk maar eens naar de navolging die we in het buitenland hebben gekregen. We hebben kleuterdocu mentaires op de kaart gezet, film pjes van tweeënhalve minuut. Die portretjes gaan uit van de autono mie van kinderen en zijn zo indrin gend, dat ze in de hele wereld zijn opgevallen. Ze zijn in meer dan veertig landen te zien, van Mongo lië en Zuid-Afrika tot Chili." Het kind als uitgangspunt, klinkt zo logisch. Wat was er dan zo vernieu wend aan jullie aanpak? „Veel programma's ontstaan van uit de doelstelling van de maker, die het kind gebruikt voor zijn ver haal. Wij proberen juist het ver haal in het kind te vinden, en dat is een heel andere benadering. Het was een grootse revolutie toen we in 2000 begonnen met het eerste kleuterkookprogramma. In Deksels gaan kinderen zelf aan de slag met messen en ovens. Dat kunnen ze op 5-jarige leeftijd best. Het regen de kwade reacties van ouders. Nu moet ik mijn best doen om nog een boze brief te krijgen." Hoe gaat het selecteren van al die bra ve of juist te commerciële ideeën „Het merendeel van de producties komt voort uit ideeën van onze ei gen afdeling. Van allerhande produ centen belanden voorstellen op mijn bureau, maar negen van de tien hebben zich slecht verdiept in waar wij voor staan. Ook is veel te politiek correct, expliciet educatief en fantasieloos. Het kleuterdrama Adriaan is een mooi voorbeeld van hoe hier iets tot stand komt. Ik liep zelf rond met het idee voor een spirituele serie over leven en dood, en sprak Endemol-script- schrijfster Janneke van der Pal, die een verhaal in haar hoofd had over een jongetje. Dat werd Adriaan. Zijn sommige programma's echt zo schadelijk voor kinderen? „Als je in Amerika zapt, komt steeds die schreeuwende Dora voorbij. Blijkbaar denken ze daar dat de aandacht van het kind ver slapt als het volume niet hoog is. Bij onze documentaires geldt als vuistregel: 'geen toegevoegde mu ziek'. We volgen het kind in zijn handeling en je hoort alleen het ge luid dat daarbij hoort. Een kind moet de kans krijgen te leren zich ,te concentreren. Maar je hoort mij niet zeggen dat kinderen geen Jetix of Nickelodeon mogen kijken." Hoe ziet de toekomst eruit voor Kin dertijd en voor uzelf? „We hebben nog minstens vijfjaar nodig om kleutertelevisie helemaal op het niveau te brengen dat ik voor ogen heb. In het algemeen be vindt kindertelevisie zich nog in het Stenen Tijdperk. Of er voldoen de waardering is voor mijn werk? Ach, als je op een verjaardag vertelt dat je Tik Tak maakt, neemt ieder een een slok wijn en nog wat noot jes. Je krijgt pas aandacht als je ver telt dat je die dag de minister-presi dent hebt gesproken. Vreemd, vind ik. Kindertelevisie vormt de nieuwe generatie van een land." KRO Kindertijd, elke werkdag om 17.00 uur. Op 21 mei, Hemel vaartsdag, wordt een marathon uitzending gehouden. rw1 Reageren? redactie.media@wegener.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 147