NS woest over geweld Preses Badhotel in opspraak HAIR ft ACE Distributie Hema staakt Steeds meer levende donoren staan nier af Nederlands elftal eenvoudig langs Schotland 25 Conducteur in vrije tijd door twee reizigers bewusteloos geslagen. Op herhaling as Negentien doden bij voetbalduel BBBSfflP «acties: 570 mmm 77% Voorjaarsweer 11° Reportage: pagina 34 en 35 video: www.pzc.nl/sport MAANDAG 30 maart 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 76 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 WALCHEREN UTRECHT - De Nederlandse Spoor wegen hebben gisteren woedend gereageerd op de mishandeling van een conducteur. Die is zater dagavond laat zodanig door twee mannen in elkaar geslagen, dat hij twee keer bewusteloos raakte. De NS kondigden gisteren aan 'geen middel onbenut te laten' om de verdachten van de mishande ling maximaal financieel aan te pakken. De spoorwegen zullen zich als benadeelde partij voegen in het strafproces. Minister Eur- lings van Verkeer liet weten dat toe te juichen. Hij noemde het in cident schandalig. De conducteur had in zijn vrije tijd de wedstrijd Nederland-Schot land bezocht en zat uitgedost als oranjesupporter in de trein van Amsterdam naar Amersfoort. Toen hij een man op het balkon zag staan plassen, sprak hij hem daarop aan. „Daarna volgde niet eens een discussie maar werd er ge lijk op losgeslagen", aldus een NS-woordvoerder. De conducteur verloor zijn bewustzijn, kwam weer bij en poogde zich terug te trekken. „Maar hij kreeg daarna een karatetrap." Daarna was de man een kwartier buiten bewust zijn. Er is een tand door zijn lip ge slagen, zijn sleutelbeen is gebroken en hij heeft een hersenschudding. De conducteur kon na behande- WJI De Nederlandse Spoorwegen ondernemen stappen tegen twee mannen die een conducteur na een reprimande tot twee keer toe bewusteloos sloegen. ling in het ziekenhuis gisteroch tend naar huis. De politie heeft in de trein op aan wijzingen van getuigen twee ver dachten aangehouden, een 34-jari- ge man uit Delfzijl en een 35-jarige man uit Groningen. Zij zijn inge sloten. Anderhalve week geleden zijn in Almere twee NS-medewerkers mishandeld. Vorige week kwamen bonden en NS overeen dat er meer controles en toezicht komen. A^) pagina 6 en 7: mishandeling pas vna kwartier opgemerkt ROTTERDAM - De Schiedamse John Lennon look-alike, Marcel Gootjes, houdt samen met pre sentatrice Jet Sol als Yoko Ono zijn eigen Bed-in For Peace-actie in de Euromast in Rotterdam. Tij dens zijn driedaagse verblijf in een hotelkamer wil Gootjes zoveel mogelijk geld inzamelen voor Warchild. Veertig jaar geleden logeerden Lennon en Yoko Ono in het Hilton Hotel in Amsterdam DOMBURG - Raymond Bullens, pre sident-commissaris van het Badho tel in Domburg, is tijdelijk terugge treden. Dat meldde J. de Groot, vi- cevoorzitter van de raad van com missarissen (RvC), gisteren. Tegen Bullens loopt in Noord-Bra bant een onderzoek naar het huis vestingsbeleid bij Bureau Jeugd zorg Noord-Brabant waar hij toe zichthouder was. Bullens en Bad hotelontwikkelaar René Coltof werden zaterdag in de Volkskrant in verband gebracht met de ver moorde vastgoedhandelaar Wil lem Endstra. Endstra zou zelfs eige naar geweest zijn van het Badho tel. De Groot zegt dat het voor hem en andere kopers bij de ont wikkeling en bouw van het Badho tel van geen belang was welke fi nancier Coltof had. Hij stelt geen zicht te hebben gehad op zaken waar Endstra mogelijk bij betrok ken was en dat zulks ook niet van belang was voor de bouw van het Badhotel. Bureau Jeugdzorg zette Bullens eind vorig jaar uit zijn functie als directeur beheer. Dat noemt de UTRECHT - Werknemers van het distributiecentrum van Hema bij Utrecht leggen vandaag het werk neer. Zij bijten het spits afin de ac ties van de vakbonden in het loon- conflict met het winkelbedrijf FNV Bondgenoten eist een loons verhoging van 3,5 procent. Hema biedt 2 procent en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. De staking duurt een dag, zo heeft Henk van der Ploeg van FNV Bondgenoten gisteren laten weten. Na vandaag volgen estafetteacties, die diverse vormen kunnen heb ben. Het publiek zal volgens Van der Ploeg vandaag in ieder geval nog niets merken van de actie. ABIDJAN - Negentien mensen zijn gisteren in Abidjan in Ivoorkust bij het voetbalduel Ivoorkust - Ma lawi om het leven gekomen toen ze in het gedrang kwamen. Ivoor kust en Malawi troffen elkaar in het kader van de kwalificatie voor het WK voetbal in 2010. Volgens de eerste berichten zou een deel van een muur zijn inge stort. De politie zou daarna traan gas gebruikt hebben om de in pa niek geraakte menigte in bedwang te houden. Vijftigduizend toe schouwers bezochten het duel in het stadion EIouphouët-Boigny. Ivoorkust won overigens met 5-0. Didier Drogba nam twee treffers voor zijn rekening. (?E STELLING T reinconducteur moet dienstwapen krijgen reageer op www.pzc.nl Schoolvakantie kan best een week korter duren oneenij 23% om aandacht te vragen voor de wereldvrede. Gootjes had voor zijn actie contact gezocht met het Hilton in Amsterdam, maar dat wilde geen medewerking verlenen, foto Valerie Kuypers/ANP en 31331 Zeeland: 2, 3, 13 t/m 17; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8, 9; Weer: 10; Strips: 11; Cultuur: 19; Televisie: 22, 23; Sport: 25 t/m 41. RvC 'overhaast'. De RvC verbindt geen gevolg aan de veroordeling voor oplichting in 2002 die Bul lens verzweeg. Premier Balkenen de kocht in 1992 een suite in het Badhotel van Coltof Een commis saris beheert nu zijn belang. pagina 7: Zeeland werd te klein voor Coltof

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1