A 'Checkpoint' wellicht in juni voor de rechter PZC ill -E3 Requiem voor llonka Toth 29, spectrum 2 en 3 T|g Zomertijd II II! Ruim zes miljoen Nederlanders voorzien financiële problemen. Politie is je beste vriend n dfhenu voorgerecht hoofdgerecht nagerecht Reserveer nu! 'Fakkel niet meer de wereld rond' W,Van jole Word ook abonnee! ZATERDAG 28 maart 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 75 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 l. J F MAMJ J ASONO In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart wordt om 02.00 uur de klok één uur vooruit gezet in alle EU-landen \l|l/// WALCHEREN Crisis maakt somber DEN HAAC - Ruim zes miljoen Ne derlanders zeggen dat zij te weinig financiële reserves hebben om de crisis zonder problemen door te komen. Zij denken bovendien dat zij er financieel op achteruit gaan en tobben over hun baan, pen sioen, huis en gezin. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbu reau Motivaction. Het onderzoek is begin deze maand gehouden onder ruim dui zend mensen van 18 tot 70 jaar. Een grote meerderheid van de on dervraagden, 65 procent, is niet van plan het geld weer te laten rol len zodra de economie aantrekt. Pessimisten zijn het meest terug houdend, zo blijkt uit de enquête. Maar ook de helft van de positief ingestelde mensen - bijna twee miljoen - blijft dan de hand op de knip houden. Die behoedzaamheid is'een tegen valler voor kabinet en sociale part ners die er mee rekenen dat de eco nomie opkrabbelt vanaf uiterlijk 2011. „Als de mensen zo terughou dend blijven als ze nu zeggen, dan zet dat een flinke rem op de beoog de groei van onze economie", zegt Martijn Lampert van Motivaction. Van de ondervraagden zegt 53 pro cent zich niets aan te trekken van de economische teruggang. Liefst 32 procent van de ondervraagden, omgerekend ruim vijf miljoen mensen, denkt dat de crisis amper vat krijgt op zijn leven. Deze opti misten zijn veelal jong en goed op geleid. De meeste zwartkijkers zijn ouder dan 35 en behoren tot de laagopgeleiden en de middenklas se. pagina 3: commentaar pagina 4 en 5: spaarvarken leeg Een heerlijke salade van warme kip en stukjesappel Het welbekende vispotje met verschillende soorten vis op wijze van de chef Crème Brülée Grand Café Raymondo Goes T 0113 - 23 00 66 Grand Café Raymondo Vlissingen T 0118 - 44 14 41 Grand Café Stefano's T 01 18 - 41 80 19 pagina 35: Huntelaar favoriet voor spitspositie HOT 1 I-S i. K li S I A t KANIS service sfeer TERNEUZEN - Het Openbaar Minis terie in Middelburg sluit niet uit dat de zaak-Checkpoint nog voor de zomer voor de rechter komt. Parketvoorlichter Elke Kool houdt het op 'wellicht in juni'. Het onderzoek in de zaak is nog volop aan de gang. De kwestie richt zich vooral op de handel en wandel van de eigenaar/exploitant van de Terneuzense coffeeshop Checkpoint, Meddy Willemsen. Hij wordt ervan verdacht leiding DENVER - Het Internationaal Olym pisch Comité heeft de interna tionale fakkeltocht gisteren defini tief afgeschaft. Voortaan gaat het olympisch vuur direct vanuit Grie kenland naar het gastland. „Dat maakt het voor de organisatie makkelijker om alles te controle ren", verklaarde lOC-directeur Gil bert Felli tijdens de tweede dag van een IOC-bijeenkomst in Den ver. Sinds de Olympische Spelen van Athene (2004) ging de fakkel eerst de hele wereld rond alvorens hij bij de openingsceremonie het olympisch stadion werd binnen gebracht. In aanloop naar de edi tie van afgelopen jaar in Peking werd de rondreis een heuse flop: in onder meer Parijs, Londen en San Francisco probeerden mensen rechtenactivisten de vlam te do ven. Na de Olympische Spelen in Chi na evalueerde het IOC de ceremo niële tocht. De uitkomst van het onderzoek werd gisteren bekend gemaakt. fpEI TJldliiLI'MT'BWBBMl Schoolvakantie kan best een week korter duren reageer op www.pzc.nl Zie pagina 4 1. reacties: 423 Agenten kunnen beter op compu tercursus gaan dan op schietles eens fgggg? 43% oneens I 57% AMSTERDAM - Een Schotse supporter verrast een politieagente met een kus. Het centrum van Amsterdam leek gisteren te zijn overgenomen door Schotse voetbalsupporters. Vandaag wordt in de Amsterdamse Arena het WK-kwalificatieduel Nederland-Schotland gespeeld, foto Robin Utrecht/ANP Zeeland: 2, 3, 21 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 t/m 9; Meningen: 12, 13; Beurs: 14; Eco nomie: 15; Buitengebied: 16, 17; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 32: Sport: 33 t/m 39. Bijlagen: Spec trum, Reizen, Wonen/Media met daarin Televisie:-48 t/m 51; Vlaan deren Vakantiekrant. Advies en Management I www.vanjole.com te hebben gegeven aan een crimi nele organisatie die zich bezighield met grootschalige handel in soft drugs. De zaak wordt door André Beckers, advocaat van Willemsen, beschouwd als een proefproces. Het is namelijk de eerste keer dat justitie op krachtige wijze de be voorrading van coffeeshops wil aanpakken. pagina 2 en 3: staat verdiende al fors aan Checkpoint Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1