Explosie klachten over administratiekantoor PZC Veel ongelukken met politiewagens Ajax dwingt verlenging af, maar verliest 29 Vandaag in de Koningin Beatrix opent Keukenhof Zonder ingrijpen zullen opleidingen en scholen verdwijnen uit Zeeland. Word ook abonnee! Klink: iPod voor prik slecht idee Consument stelt grote aankopen uit WALCHEREN O Zonnig 10° DONDERDAG 19 maart 2009 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 251e jaargang nr. 67 - los nummer 1,45, zaterdag 2,10 Fruitcorso was enorme happening Tholen heeft heel wat te bieden Passie voor Pasen zie ook: www.pzc.nl/uit Onderwijs in gevaar door Ondine van der Vleuten KAMPERLAND - Het onderwijs in Zeeland is in gevaar. Dat zei gede puteerde George van Heukelom (Onderwijs, Jeugd) gisteren tij dens het PZC-jeugddebat in de stu dio van Zeelandnet in Kamper land. „Er moet dringend iets ge beuren om te zorgen dat er geen opleidingen en scholen verdwij nen. Het aantal leerlingen op basis scholen wordt kleiner, vervolgens zul je ook in het vervolgonderwijs dalende aantallen leerlingen gaan zien." Van Heukelom heeft gisteren op het ministerie van Onderwijs over legd over de kwestie. „Ik heb een houtskoolschets gemaakt. Nu moet er een tijdpad worden uitge zet en de komende tijd zullen alle Tijdens het PZC-jeugddebat kon digde gedeputeerde George Heu kelom (Onderwijs, Jeugd) een ac tieplan aan om het Zeeuwse on derwijs te redden. DEN HAAG - De Nationale ombuds man heeft vorig jaar 'een explosie van klachten' gezien over het Cen traal Administratiekantoor (CAK). Het kantoor dat verantwoordelijk is voor de administratieve afhande ling van de eigen bijdrage in de zorg verstuurde te hoge facturen. Daardoor nam het aantal klachten afgelopen jaar toe tot 1155. In 2007 ontving de ombudsman slechts 21 klachten. Dat blijkt uit het jaarver slag van ombudsman Alex Bren- ninkmeijer. Hij heeft eerder aange geven dat hij de problemen bij het CAK zat was. pagina 2/3: Jeugd wil meepraten pagina 3: commentaar I zie video op www.pzc.nl Een verandering in de inning van de eigen bijdragen lag ten grond slag aan de klachtenstroom. Deze week erkende staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) dat er ondanks verbeteringen bij het CAK nog steeds klachten zijn. Ze beloofde dat het CAK snel ver der de boel op orde gaat brengen. Wel merkte ze op dat de instelling afhankelijk is van andere partijen die gegevens moeten aanleveren. Aan de juistheid van die gegevens schort het nogal eens. ALk) Morgen in de PZC uitgebreid Naandacht voor Zeeuwse klachten LISSE - Koningin Beatrix wandelt over de internationale bloemententoonstelling Keukenhof in Lisse. Ze opende daar gisteren de zestigste editie van de bloemenexpo. Naast haar Walter Jansen, voorzitter Raad van Bestuur Keukenhof (I) en burgemeester Corrie Langelaar van de gemeente Lisse. Dit jaar is het thema de historische rela tie tussen Amerika en Nederland. foto Marcel Antonisse/ANP betrokkenen moeten overleggen." Het overleg met het ministerie wordt geïntensiveerd. Van Heukelom noemde samenwer king, zowel in Zeeland als met het onderwijs daar buiten, een van de voorwaarden om de problemen het hoofd te bieden. Na afloop van het debat kon Van Heukelom nog een actiepunt aan zijn 'to cfo-lijstje' toevoegen: Vlissingen op de vingers tikken. Een initiatief van Vlissingse jongeren om in die gemeente een jongerenraad op te richten, bloedde dood omdat de gemeente niets meer van zich liet horen. Van Heukelom maakt zich er als gedeputeerde sterk voor jon- gerenparticipatie. De provincie heeft een jongerendenktank opge richt en stimuleert de vorming van jongerenraden in gemeenten. Tijdens het debat lieten jongeren blijken dat ze vinden dat er in elke Zeeuwse gemeente een jongeren- raad moet komen. Een ander be langrijk punt was het slechte open baar vervoer. Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 Onderwijs in Zeeland blijft een zorgenkindje reageer op www.pzc.nl reacties; 335 Website voor kankerpatiënten biedt valse hoop eens Mm 41% oneens 59% DEN HAAG - Een iPod als lokkertje voor prikken tegen baarmoeder halskanker is in slechte aarde geval len bij minister Klink (Volksge zondheid). De GGD Gelre-fjssel verloot iPods onder meisjes die het komende half jaar alle prikken komen halen. Klink benadrukt de vrijwilligheid van de prik. DEN HAAG - Nederlanders willen de komende tijd besparen op luxe producten in de supermarkt en stellen grote aankopen zoals een nieuwe tv uit. Eenderde van de Ne derlanders zegt bij de boodschap pen te kiezen voor goedkope alter natieven, zo blijkt uit een enquête van De Nederlandsche Bank. en SHE.' am Zeeland: 2, 3, 17 t/m 27; Binnen land: 4, 5; buitenland: 6, 7; Achter grond: 10; Meningen: 11; Econo mie: 13; Weer: 14; Strips: 15; Sport: 29 t/m 33; Televisie: 34, 35. 8 711688"555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 1