'De economische belangen zijn enorm. Dat staat weieens op gespannen voet met de wetenschapProfessor Frans Kok Probiotica zijn levende bacteriën die toegevoegd worden aan yoghurtdrankjes. Ze kunnen helpen bij darmklachten, zoals diarree of verstopping. Danone Activia kan zorgen voor een betere stoelgang bij mensen die gevoelig zijn voor constipatie. Probiotica kregen een slechte naam bij een fout gelopen onder zoek naar het remmen van ontstekingen aan de alvleesklier. Daarbij kwamen mensen te overlijden die waarschijnlijk nog geleefd zouden hebben als ze geen probiotica toegediend hadden gekregen. Yakult de zuiveldrank in het kleine roze flesje dat een tijd lang behoorlijk demonstratief in de tv-serie Baantjer werd gedronken, laat het aantal lactobacil- len toenemen. Door inname van een lesje per dag ontstaat een evenwichtiger darmflora. Het kan de stoelgang verbeteren van mensen die gevoelig zijn voor constipatie, maar dat mag niet geclaimd worden bij de verkoop. Becel pro-activ (margarine en zuiveldrankjes) bevat plantensterol. Volgens Becel hebben veertig onderzoeken de cholesterolverlagende werking hiervan bewezen. Becel haalt plantensterol uit plant aardige olie, fruit en groenten en stopt het in de margarine en de drankjes. Het Voedingscentrum beves tigt de werking. Het zou het gehalte aan 'slecht' cholesterol in het bloed met ongeveer 10 procent kunnen verlagen doordat het voorkomt dat het in het bloed wordt opgenomen. Cholesterol hecht zich aan de binnenkant van bloedvaten waardoor die kunnen verstoppen. De Hartstichting beveelt pro-activ aan en verzekeraar VCZ vergoedt het zelfs. PZC Vrijdag 6 maart 2009 9 Bij een evenwichtig eetpatroon zijn geen vitaminen- en mineralensupplementen nodig, stelt het Voedingscentrum. Alleen jonge kinderen, vrouwen die zwanger willen worden, zijn of borstvoeding geven en ouderen zouden er baat bij kunnen hebben. Het advies is preparaten te gebruiken die de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid leveren en niet meer. Er zijn echter ook grootschalige studies verricht die aantonen dat er geen verschil in sterfte en hart- en vaatziekten is tussen mensen die wél en die geen supplementen slikken. met vitamines en mineralen blij ken gewoon niet tot minder hart en vaatziekten en minder sterfte te leiden. Dat is bewezen met on derzoeken onder honderdduizen den mensen." Weg dus met die potjes vitamine pillen? „Ja. Bovendien is het veel slimmer om een regelmatig en gezond voe dingspatroon aan te leren. Dat is bovendien ook een goed middel om overgewicht tegen te gaan. Veel mensen vinden het niet de moeite waard gezonder te leven om over veertig jaar een halfjaar tje later dood te gaan. Maar als je gezond eet, voel je je gewoon be ter." Functional food kan worden inge- zet tegen westerse welvaartsziek- ten als obesitas. Maar wat is het belang voor de Derde Wereld? „Er zijn evenveel ondervoede men sen in arme landen als obesitaspa- tiënten bij ons: 800 miljoen. Je kunt proberen meer variëteit te krijgen in lokaal verbouwd voed sel. Of voedsel verrijken met ijzer, zink, vitamine A en jodium. Sup plementen hebben daar wel dege lijk zin. En je kunt de moderne bi otechnologie inzetten. Niet eens genetische manipulatie, dat is bij ons toch een vies woord gewor den, al denken ze daar in de VS en China anders over. Maar met gene tische kennis kun je rassen door te kruisen zó veredelen dat ze bij voorbeeld beter tegen droogte of zout kunnen. Daar is veel mee te winnen." Heeft genetische manipulatie dan afgedaan? „In Nederland willen we er niet veel meer van weten. Terwijl er geen wetenschappelijk bewijs is dat het ecologische schade aan richt of de gezondheid bedreigt. We moeten denk wat meer tijd ne men om te zien wat de ervaringen in de VS en China zijn. Kernener gie was ook heel lang onbespreek baar en ook daar is nu een kente ring aan de gang." Vlees is de laatste jaren ook steeds meer in opspraak. Moeten we geen vlees meer eten? „In vlees zit eiwit, vet en zout. Het is niet bewezen dat plantaardig ei wit beter is dan dierlijk, maar ook niet dat het slechter is. Maar wie veel vlees eet, eet ook veel dierlijk vet en zout. En dat is niet goed. Be langrijker is dat voor de productie van één deel dierlijk eiwit zeven delen plantaardig eiwit nodig zijn. Dat is niet vol te houden. Ook wordt het 'heem', de rode kleur uit ijzer van het vlees, steeds vaker in verband gebracht met kanker aan de dikke darm. Vanuit weten schappelijk oogpunt moet je zeg gen dat minder vlees eten beter voor je gezondheid is en dat het vanuit ecologische motieven duur zamer geproduceerd moet wor den."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 9