7 Knutselen aan voedsel om het gezonder te maken levert functional food op. De schappen in de super liggen er vol mee. Drankjes voor je darmflora, margarine voor je cholesterol. Zijn ze echt een verrijking? Blue Band speelt met zijn halvarine Blue Band Idee in op de visoiie-rage. Het visolie- vetzuur DHA in de halvarine zou bijdragen aan de ontwikkeling van de hersenen. De Hersenstichting beveelt Idee aan, het Voedingscentrum niet. Het Voedingscentrum* adviseert één tot twee keer per week vis te eten. Ook de Gezondheidsraad beveelt vis eten aan. Visolie (met de vetzuren EPH en DPH) is in veel varianten te krijgen; het zit zelfs in speciale broden. Het bekendst zijn de capsules. Visolie, mits de ingemomen dosis voldoende hoog is, kan hart- en vaatziekten voorkomen. 8 I Vrijdag 6 maart 2009 PZC Eet je gezond door Joep Trommelen Illustratie Chantal van Wessel Professor Frans Kok foto Wageningen Universiteit Veertig jaar geleden wil de geen medische fa culteit onderdak bie den aan de vier acade mische studiecentra over voeding die Europa moest krijgen. Medici hadden nog geen oog voor het verband tussen voe ding en gezondheid. De opleiding ging zo naar de Landbouwhoge school Wageningen. Deze week viert de afdeling Humane Voeding van wat inmiddels Wageningen Universiteit heet het veertigjarig jubileum met een driedaagse con ferentie in Burgers' Zoo in Arn hem. Gastheer is professor Frans Kok, in 1972 student aan de afde ling en sinds 1997 de hoogste baas. Kok ziet vooral een toekomst voor functional foods. Welke rol krijgt functional food, voedsel dat door het te verrijken 'gezonder' is gemaakt, in de toe komst? „Als het aan het bedrijfsleven ligt, een heel grote. De economische be langen zijn enorm. Dat staat wel eens op gespannen voet met de wetenschap. Bedrijven claimen al lerlei gezondheidseffecten: op bloeddruk, cholesterol, weerstand, hersenen, botten. Ze spelen in op het in vergelijking met veertig jaar geleden veel grotere bewustzijn over de relatie tussen voedsel en gezondheid." Bent u blij met die rol van het be drijfsleven? „Als een claim wetenschappelijk onderbouwd is, prima. Maar daar ontbreekt het nogal eens aan. Wat wel goed is is dat er naast al die speciale drankjes ook aandacht is voor beter basisvoedsel. Zoals min der zout in brood, goede vetten in margarine, minder verzadigde vet ten in zuivel en voldoende vezels. In die zin is het bedrijfsleven de laatste vijfjaar echt 'om' gegaan en dat is een goede zaak." Vandaar al die stickers en logo's die ons vertellen dat we met gezon de producten te maken hebben? „Het 'ik kies bewust' logo is mak kelijk voor de consument. Maar een commissie van de Gezond heidsraad, waar ik inzit, heeft geke ken of de criteria wel streng ge noeg zijn, en dat bleek niet zo te zijn. We adviseren minister Klink één logo toe te staan dat aansluit bij de adviezen van de Gezond heidsraad. Geen sticker die vertelt dat iets niet gezond is. Je moet het positief benaderen, anders krijg je het bedrijfsleven niet mee. Ik ben voor twee stickers: een met een groen randje voor de beste produc ten en een met een geel randje. De consument weet dan zelf wel wat géén sticker betekent." Wat moet je als consument met al die reclames waarin witte jassen beweren dat in een laboratorium bewezen is dat iets gezond is? „Vroeger mocht je bijna alles onge straft roepen. In Nederland be staat nu een gedragscode, waaraan bedrijven op vrijwillige basis mee kunnen doen. Dat werkt niet. Er is nu veel strengere Europese wetge ving op komst. De European Food Safety Authority heeft bedrijven opgeroepen hun claims in te die nen. Dat leverde een lawine van 6.000 inzendingen op. Slechts 10 procent mag blijven! En Europa kan dat dwingend opleggen, dat is bemoedigend." Wetenschappelijke onderzoeken spreken elkaar vaak tegen. Wat moeten we geloven? „Als er één studie staat tegenover tachtig andere, is het de vraag of je die ene moet geloven. Je moet kij ken naar wat wij 'meta-analyses' noemen, vergelijkingen van heel veel studies over een lange perio de. Dat zijn de analyses waarop de Gezondheidsraad en het Voedings centrum hun adviezen baseren. Maar wetenschap is dynamisch, in zichten kunnen veranderen. Voe dingssupplementen zijn zo in het beklaagdenbankje gekomen. Pillen Vier sneetjes VitaalbrOOd PfÓ-FIT per dag helpen het slechte (LDL-)cholesterolgehalte van het bloed te verlagen. Het brood is verrijkt met haver van het merk OatWell. Dat bevat, meer dan normale haver, in water oplosbare vezels die de gezondheid bevorderen. Ook andere producten met OatWell-haver verlagen het cholesterolgehalte.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 8