Nieuwe kerk voor Leger des Heils in Middelburg HANSE STAALBOUW B.V. een zonder project, dank voor uw vertrouwen ÜBHsl |Van Alphen Flc=RI_OOS W bouw(n)ijverig www.avanalphen.com Geluk Groep nmsGzZf Wij mochten voor de nieuwe kerk van het Leger des Heils in Middelburg de kunststof dak bedekking en de valbeveiliging L LUKASSE uSJi Jurry Terneuzen b.v. IQTS Stromenweg Middelburg LétE Dankbaar zijn wij dat wij op 7 maart de opening mogen beleven van het nieuwe korpsgebouw van het Leger des Heils Walcheren. Toen mijn vrouw en ik begin 2004 de opdracht hadden gekregen om verder vorm te geven aan de samenvoeging van de korpsen Vlissingen en Middelburg, een proces dat eigenlijk al in 1995 begonnen was, konden wij nog niet voorzien dat er een nieuw gebouw zou verrijzen voor de samengevoegde korpsen. Pas in 2006 is het definitief besluit genomen tot nieuwbouw. Onze dank gaat in deze dan ook uit naar alle mensen die op de een of andere wijze hebben bijgedragen aan de realisering hiervan. Maar hoe mooi het gebouw ook is, het zal pas echt van waarde zijn als het een plek wordt waar men sen zich thuis kunnen voelen, waar mensen op een warme manier welkom worden geheten. Kapiteins Paul en Yvonne Jahsen Officieren Leger des Heils Walcheren hoofdaannemer blok bijkerk b,v. burgh-haarnstede tel 0111 651246 www.bijkerkbouw.nl TifS(f§ L__J M Feliciteert het Leger des Heils met hun nieuwe onderkomen Hulst Tel: 0114-374300 email: mfo@avana!phen com Geiufc Schilden Je ziet gelijk wie Geluk heeft gehad frmnme OA't i8"3?i?S www.gelukgfoep.ftt Setuk Af werkers 0*\ukStghrtng Gefuk iioutMnering Geluk ïtetpimt/r A Ft CH t TE C T E N WWVV-RERLOOS.NL plljt Dakbedekkingen Goes A. Piesmanweg 35 4462 GC Goes tel.: (O! 13) 27 01 01 fax: <0113) 23 03 99 e-maii: info@iukasse.nl www.lukasse.nl projectinrichtingkantoormeubilair Mr. F.J. Haarmanweg 46.4536 AS Terneuzen Tel. (0115)69 59 51 Fax {0115} 69 59 53 Homepage www.jurry.rvi E-matf info@jurry.nl kiuva kiwa rtihtWrd atsswbiisSdprf Electrotechnische installaties 1 Lichtadviezen Verlichting Domotica Beveiliging Telecom Mr. F J. rtemanweg 36 4538 AS Terneuzen T 0H5 64912! F 01156492?! www.eieKtra2i.nl Een sterk concept wordt gedragen door een sterk verhaal. Hanse Staalbouw verzorgde met plezier de staalconstructie, dak- en gevelbekleding voor de nieuwbouw van de Leger des Heils kerk te Middelburg. De Weel 13 4306 NV Nieuwerkerk Tel. 0111 64 13 33 www.hansestaalbouw.nl IntegratieProductie Scholing LétÉ feliciteert het Leger des Heils met het mooie nieuwe kerkgebouw aan Het Zwin te Middelburg en verwelkomt het als 'bewoners' van de Stromenwijk. LétÉ verzorgt met trots de aanleg en het onderhoud van de groenvoorziening rondom de kerk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 76