Exeo maakt kiezen moeilijk Zoveel lol heeft u nog nooit gehad van uw bestelwagen. TIEN AUTOVRACEN AAN: Eric Mostert is omgevingsmanager bij twee aanleg- projecten van wegen van Rijkswaterstaat, waaron der de nieuwe N57, en woont in Goes PREMIERE Seats eerste avontuur in het marktsegment van de hogere middenklasse Saco Melse, Seat Melse,Vlissingen Mercedes-Benz PZC Vrijdag 6 maart 2009 3 In wat voor auto rijd je? Ik heb geen auto. Iets wat uit geld gebrek is ontstaan, maar langza merhand een principiële keuze is geworden. Het leven van mij en mijn gezin speelt zich vooral afin en om Goes. Korte afstanden die net zo snel op de fiets gaan. In wat voor auto zou je willen rijden? Als geld geen rol speelt, dan kies ik als gezinswagen een Range Rover (super charged) of voor mezelf een Audi R8. Als milieu de be langrijkste weegfactor is: een Lexus 460. Waaraan erger je je in het ver keer? Eigenlijk erger ik me zelden of nooit in het verkeer. Waar ik me wel aan erger is dat mensen auto bezit als een levensbehoefte zien. Gemiddeld is er al meer dan één auto per gezin. Auto's staan meest al stil en worden uit gemak veel ge bruikt voor korte ritten. Heb je zelf een 'onhebbelijk heid' in het verkeer? Ik probeer op lange afstanden de gemiddelde snelheid zo dicht mo gelijk richting de 120 te krijgen. Daardoor rem ik weinig en houd in bochten zo veel mogelijk snel heid. Zo'n bocht als bij Bergen op Zoom, daar geniet ik volop van, de passagiers niet altijd. Wat is de hoogste snelheid die je ooit hebt gereden en waar? Een tocht van Jeddah naar Al Kho bar in Saudi Arabië: 1400 km, met twee tankstops, in 9 uur en 15 mi nuten. Meer dan de helft van de route was geen snelweg. Wanneer heb je voor het laatst een bekeuring gehad? In 2006. Ik reed 3 km/uur te hard in de Westerscheldetunnel. In hoeveel keer slaagde je voor het rijbewijs? De tweede keer. De weg was plaatselijk opgevroren en het sneeuwde. Al slippend en glijdend heb ik de hele route gere den. Welke verkeersregel wil je ver anderen? Ik zou de maximumsnelheid af hankelijk willen maken van het verkeersaanbod. Wat vind je een lelijke auto? Amerikaanse personenwagens, het is geen wonder dat ze slecht verko pen. Hoe zou je jezelf als autorijder willen omschrijven? Vlot en veilig. Seat Exeo is een moderne afgeleide van een vroegere Audi A4. Wanneer je hoort dat een nieuwe auto gebaseerd is op een model van een ander merk dat een paar jaar uit productie is, dan ligt de ge dachte 'opgewarmd lijk' voor de hand. Maar dat is de Seat Exeo toch weer niet. door Robbert Keegel De nieuweling mag dan technisch gebaseerd zijn op het vorige model Audi A4, hij komt fris en mo dern over. Hij ziet er in ieder geval aardig uit, zonder die te grote gril le van zijn zuid-Duitse neven. En hoewel de basisvorm van de oude Audi is gehandhaafd, zorgen nieu we neus en kont ervoor dat alleen achtjarige jongetjes (de ware auto kenners) hem als zodanig herken nen. Maar dat onderstel dat die Duitse neven bij het grofvuil hebben ge zet dan? In de nieuwe architectuur die Audi nu toepast hangt de mo tor geen kilometers meer voor de vooras, hetgeen een te zwaar en daardoor vervelend onderstuur tot gevolg had. Bij de Exeo dus wel, maar de ingenieurs van Seat (stel lig samen met die van Audi) heb ben voor de Exeo toch wat kunst grepen bedacht die dat onvermij delijke onderstuur binnen aan vaardbare perken houden. Zeker, de nieuwe Audi's sturen scherper, maar het enorme prijsverschil laat je er vrede mee hebben de boch ten dan maar wat minder strak aan te snijden. De Exeo - voor het eerst hanteert het merk een niet-geografische naam, maar we moeten niet raar opkijken als er straks een Exeo-ur- banización wordt opgericht - is Seats eerste avontuur in het markt segment van de hogere midden klasse. Onder de huidige conjunc turele omstandigheden een hoogst ongelukkige timing, maar toen ze het project begonnen, dacht iedereen nog dat het alle maal niet op kon - en zeker dat de foto CPD Spaanse autokoper toe was aan iets groters van eigen bodem. Of dat nu nog zo is zal de nabije toe komst leren, maar de Spaanse au tomarkt ziet er bepaald niet be moedigend uit. Voor de export is natuurlijk de hoogst vriendelijke prijs hét ver kooppunt van deze Seat. Hij wordt er een te duchten concur rent door voor populaire zaken- auto's als de Passat van baas VW zelf de Ford Mondeo en de Fran sen en )apanners in deze sector. Maar wie zakelijk rijdend af wil zien van het 'prestige' van bijvoor beeld zo'n deftige Passat, zou ook „Ik denk dat de Seat Exeo het goed gaat doen op de zakelijke markt, vanwege zijn aantrekkelijke catalogusprijs. Bovendien is er nu al veel belangstelling voor de auto. We hebben zelfs al enkele exemplaren verkocht." wel eens het oog kunnen laten val len op een ander product van een prijsboksende VW-dochter, de enorm ruime en technisch be paald niet misselijke Superb van Skoda. Die is dan wel ietsje duurder dan de 24 mille waarmee de prijslijst van de Exeo begint, maar biedt een ongekende zee aan ruimte. Voor dit bedrag levert Seat de ba- sis-Exeo met een 1,6-liter van 102 pk. Dieselen is voor zakenrijders toch nog altijd interessant en dat kan vanaf 28.195 euro. Voor 305 eu ro meer kan dat ook met de Su perb, maar dan heb je VW's pomp- verstuiverdiesel voorin en niet de veel modernere tweeliter common- rail. De Exeo maakt, vanaf dez.e maand, de keuze er niet makkelij ker op. Tot 1.500,- korting bij inruil van uw bestelwagen. Mercedes-Benz introduceert nu de sloopregeling voor bestelwagens. De regeling omvat een siooppremie van 1.500,- voor de oudste, meeste vervuilende voertuigen. Maar ook als uw voertuig jonger is dan 10 jaar hebben we een puntgaaf aanbod voor u. Kijk op sloopregeling.nl en ontdek wat uw korting i: Kom bij ons langs, raad het gewicht van het schrootbiok en maak kans op een mooie prijs, Maak er werk van. Van Oeveren-Veryaet Ster IN MOBILITEIT Van Oeveren-Vervaet Albert Plesmanweg 2, 4462 GO Goes, Tel 0113 - 21 27 30, www.vanoeveren-vervaet.nl Het Exeo-interieur ademt wel degelijk een Audi-kwaliteit uit. foto CPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 67