Hlensenlinq.nl Familieberichten Florent Petrus Verdurmen Prudentius Zwartelé Adriaan Leendert Vermeulen Jaap Quaars Maria Jacoba Fokke-Laven Anton Deurloo Anton Deurloo Anton Deurloo Anton Deurloo Lena van Iwaarden-Minnaard 22 I Vrijdag 6 maart 2009 kijk ook op In zijn vertrouwde omgeving is rustig en kalm ingeslapen onze dierbare, zorg zame vader, schoonvader en opa weduwnaar van Johanna Adriana Rijk A. Hontenisse, 21-9-1922 Absdale, 5-3-2009 Absdale: Margriet Verdurmen St.Jansteen: St. Jansteen: Paul en Nadia Verdurmen-van Elsacker, Stefciriie, Samantha Frank Verdurmen Myriam d'Hooghe, Pieter Hulst: Marcel Verdurmen Nelly Rugtier, Ahneke Mariska en Nico Absdale: Alphen a/d Rijn: Brigit Verdurmen t Henriëtte Verdurmen Ron de Vries, Joury, Sander, Matthijs Koewacht: Karina en Henk Otto-Verdurmen Nick, Laura Absdale: Robbie Verdurmen Koewacht: Patrick en Cindy Verdurmen-de Klerk Koewacht: Chantal en Patrick de Cock-Verdurmen Jens, Amy St. Jansteen: Esther Verdurmen Björn de Betüe Kyra, Kjell 4561 RJ Hulst, Absdale 5 maart 2009; Plattendijk 5. De uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 9 maart 2009 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te St. Jansteen, waarna de crematie zal plaatsvinden in het crematorium, "Terneuzen"Bellamystraat 28c te Terneuzen. Afscheid nemen van Pa is mogelijk zondag van 19.00 - 19.30 uur in het mortuarium "Westerzicht" West singel 3a te Axel. Gaarne schriftelijke condoleance. Zij die door onvoorziene omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven dit bericht als zodanig te beschouwen. Herinner mij niet in sombere dagen. Herinner mij in de stralende zon. Herinner mij hoe ik was, toen ik nog alles kon. Gekomen tot de leeftijd der sterken is toch nog onver wacht van ons heengegaan onze oom, zwager en neef Prudent weduwnaar van Jeanne Leonie Marie Jouret Hij overleed in de leeftijd van 91 jaar. familie Zwartelé familie Jouret 5 maart 2009 Zorgcentrum De Blaauwe Hoeve Truffinoweg 2,4561 NT Hulst Correspondentieadres: van Speykstraat 12,4587 EE Kloosterzande U kunt afscheid van hem nemen in het uitvaart centrum van DELA, Van der Maelstedeweg 102b te Hulst, op maandag 9 maart van 9.30 tot 10.00 uur, voorafgaand aan de uitvaart. De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 9 maart om 10.30 uur in de kapel van de Blaauwe Hoeve te Hulst, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Sint Jansteen. Enkel schriftelijke condoleance. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Je was een man van weinig woorden, duidelijk herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden. Een man waar je op kon bouwen, met een woord waarop je kon vertrouwen. Achter je ligt een leven van werken en plicht, juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. Na een moeilijke periode, waarin wij het onver mijdelijke afscheid zagen naderen, is rustig van ons" heengegaan mijn lieve vader, schoonvader, opa, broer, zwager en onze oom Adri A Biervliet, 6 mei 1940 Middelburg, 5 maart 2009 Middelburg: Janneke en Ruud Moreno Oostburg: Sanny en Bennie Retranchement: Erica en Erwin Terneuzen: Ellen en Willem Lars Jiph Correspondentieadres: mevr. J.J. Tienpond-Vermeulen Roozenburglaan 179 4337 JE Middelburg Pa ligt opgebaard in rouwcentrum 'Middelburg', Buitenhovelaan 1, waar u maandag 9 maart a.s. van 14.00 tot 14.30 uur afscheid van hem kunt nemen. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats vinden om 15.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de koffiekamer van het crematorium. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van ons lid en oud bestuurslid. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor onze club, we zullen hem erg missen. bestuur en leden van P.V. Nog Sneller Breskens Sterk van lichaam en geest tot in het laatste uur is, na een moeizame strijd, vredig van ons heengegaan onze zorgzame moeder, oma en overoma weduwe van Johannes Fokke A 29-7-1913 5-3-2009 Lewedorp: Ko Fokke Katrien Fokke-de Wijze t Wijchen: Nelie Fokke Goes: Jo Fokke Corry Fokke-Spoor Goes: Jan Fokke Ans Fokke-Kornman Klein- en achterkleinkinderen Onze dank gaat uit naar de medewerkers van zorgcentrum 'Gasthuis' te Goesvoor de goede zorgen. Goes, zorgcentrum 'Gasthuis' Correspondentieadres: Hollandiaplein 80 4461 GT Goes De crematieplechtigheid, waarbij u wordt uit genodigd, zal plaatsvinden maandag 9 maart om 14.00 uur in de aula van het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de condoléanceruimte van het crematorium. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, plezier en gezelligheid die hij ons gegeven heeft, moeten wij afscheid nemen van onze lieve broer, zwager en oom Burgh: Goes: Zeist: Victoria (Canada): Eist: Amsterdam: Burgh: Oldenzaal: Amersfoort: Burgh: Haamstede: Bilthoven: Nieuwerkerk: Antje Deurloo (in herinnering) Krien van Zuyen-Deurloo Cor van Zuyen (in herinnering) Nel Visser-Deurloo Wim Visser (in herinnering) Piet Deurloo Jopie Deurloo-de Wilde Rie Nout-Deurloo (in herinnering) Bram Nout (in herinnering) Joke van Wees-Deurloo (in herinnering) Gerard van Wees (in herinnering) Truus Kloet-Deurloo Johan Kloet Arnout Deurloo Riet Deurloo-van de Berge Gerda Buitenhuis-Deurloo Herman Buitenhuis Willy Rijnberg-Deurloo Cees Rijnberg Alex Deurloo Coby Deurloo-Timmers Geert Deurloo Addie Deurloo-Jonker Anneke de Later-Deurloo (in herinnering) Chris de Later Nellie Pairoux Neven en nichten, achterneven en achternichten Haamstede, 4 maart 2009 Verdrietig hebben wij afscheid genomen van onze lieve zwager Leen en Marie de Bruyne, Rilland Met droefheid vernamen wij dat overleden is onze gewaardeerde oud-medewerker en oud-collega Wij wensen mevrouw Deurloo, kinderen, klein kinderen en verdere familie veel sterkte toe. Directie, medewerkers en oud-medewerkers Jac. Goud B.V. en Goud Transport B.V. Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van ons trouw en achtenswaardig koorlid de heer We zullen zijn baritonstem node missen. Bestuur, koorleden en dirigent van mannenkoor "De Westhoekzangers" Burgh-Haamstede Met grote droefheid vernamen wij dat plotseling is over leden onze geliefde schoonzus en tante Echtgenote van C.J. van Iwaarden Wij wensen onze broer, zwager en oom Kees, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies Goes: J.E. de Bat-van Iwaarden D.E. de Bat Neven en nichten Krabbendijke: A.E. Weststrate-Walter Neven en nichten Krabbendijke, 3 maart 2009

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 58