Zeeland Pleidooi open Braakmanweg PvE P. VAN EUZEREN B.V. 'Als ik heb gedronken rij ik altijd voorzichtig' Stadsraad wil wandelpad om Grote Gat Kennismaken met Aquavaria Dorpsraad legt zich nog niet neer bij afsluiting route Braakman-Noord. ZPZC Vrijdag 6 maart 2009 21 door René Hoonhorst BIERVLIET - De Dorpsraad Biervliet tekent bezwaar aan tegen afslui ting van de Savoyaardsweg en de Braakmanweg. De provincie wil de twee weggedeelten in Braak man-Noord opbreken na het ge reedkomen van de calamiteiten- weg en het opknappen van de Her- bert H. Dowweg. Staatsbosbeheer staat al jaren te trappelen om er bos te planten. Ook de Biervlietse dorpsraad weet dat eerder is afgesproken dat beide wegen ten prooi vallen aan natuur ontwikkeling. Maar nu de calami- teitenweg geen volwaardige ont- sluitingsweg is, moet die afspraak nog eens tegen het licht worden gehouden. Juist nu het econo misch minder gaat en het sparen van het milieu in het middelpunt van de belangstelling staat, geeft het geen pas om mensen te laten omrijden en de milieubelasting in Zeeuws-Vlaanderen op te voeren, stelt de dorpsraad. „De C02-uit- stoot neemt aanmerkelijk toe als bewoners die bij Dow op het Va- luepark werken telkens kilometers moeten omrijden. Bovendien jaag je mensen op kosten", betoogt dorpsraadvoorzitter Ronald Lip pens. Dorpsraad Biervliet roept de colle garaden in Philippine, Hoek en heel West-Zeeuws-Vlaanderen op om de komende week ook be zwaar aan te tekenen tegen de af sluiting van de Braakman- en de Savoyaardsweg. Daarnaast kunnen ondernemers en werknemers van bedrijven in en om Braak man-Noord, gebriiikers van de twee bedreigde wegen, een 'ziens wijze' indienen, stelt de raad van het haringkakersdorp zich voor. Om kandidaat-bezwaarmakers over de streep te trekken in actie te komen, is het concept-bezwaar schrift van de Dorpsraad Biervliet hen toegezonden. Door hun be denkingen ook door te geven aan B en W van Terneuzen en het da gelijks bestuur van het waterschap moeten de bedenkingen effect sor teren, hoopt de dorpsraad. Intussen wordt al weken gewerkt aan het omvormen van de verbin ding Wevelswaaldijk, Havenstraat, Korte Betteweg, Oostzeedijk tot ca- lamiteitenweg. De polderwegen worden zo nodig verbreed, maar houden een redelijk smalle rijweg. De Dorpsraad in Biervliet is het niet eens met de afsluiting van de Savoyaardsweg en de Braak manweg. Bij de provincie wordt bezwaar aangetekend. De verbreding is bedoeld voor het leggen van doorgroeistenen aan beide zijden van de weg. Sector- hoofd waterkeringen en wegen Piet Stouten van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen verwacht dat de calamiteitenroute omstreeks Pa sen gebruiksklaar is. Dat is overi gens voor het waterschap niet het sein om de Savoyaardsweg en Braakmanweg direct dicht te gooien. Stouten: „Een deel van de Herbert H. Dowweg moet nog van een nieuwe asfaltlaag worden voorzien. Gedurende die werk zaamheden moet het verkeer dus over de Savoyaardsweg en de Braakmanweg worden geleid." Het waterschap verbreedt dit jaar ook de Lovenpolderstraat tussen Hoek en Air Liquide met door groeistenen. Ook die weg kan dan in tijden van nood worden ge bruikt als aan- en afvoerweg van hulpverleners en/of werknemers. rin'idHÊ- 'M A 'mm srv s calamiteitenweg. Voor de Dorpsraad Biervliet is het laatste woord nog niet gesproken. foto Wim Kooyman VAN DAMME C.S. GERECHTSDEURWAARDERS Uit het exploot d.d. 20-02-2009 van A.A.A.M.G. van Damme, gerechtsdeurwaarder te Terneu/.en blijkt dat ten verzoeke van Francoise Mboma Maveke wonend te Sas van Gent, gemeente Terneuzen, aan Filip Sturm, zonder bekende woon- of verblijfplaats, kantooradres of vesti gingsplaats in Nederland en daarbuiten, is bete kend de grosse van het vonnis d.d. 17-11-2008 gewezen door de rechtbank Middelburg, sector kanton, locatie Middelburg, in de zaak van requirante als eiseres en gerequireerde als gedaagde, bij welk vonnis gerequireerde onder meer werd veroordeeld tot betaling van een geldsom. Van dit exploot kan belanghebbende een afschrift verkrijgen op onderstaand adres. VAN DAMME C.S. GERECHTSDEURWAARDERS Axelsestraat 12 4537 AJ Terneuzen T: 01 15 - 613651 F: 0115 - 694811 E: deurwaarders@vandamme-holland.nl OOSTBURG - De stadsraad van Oost burg wil bij de uitvoering van het deelproject van de Staats-Spaanse linies voor fort Nijevelt en de re doute Spek en Brood ook een wan delpad om het natuurgebied Het Grote Gat. Ook moet er volgens de stadsraad een loopbrug komen vanaf het fort over Het Grote Gat in de rich ting van de kern. De stadsraad wil het gebied op die man iet meer aantrekkingskracht geven. Verder wordt voorgesteld een parking aan te leggen. Voor vissers zouden vissteigers in het ge bied niet misstaan. Ronny Rammeloo, voorzitter van Vereniging Ondernemend Oost burg en lid van de stadsraad, meent dat het voorstel goed aan sluit bij de plannen voor het na tuurgebied. Quistenbu'g 21 4454 PZ Borssele Tel (0113) 352040 Fax: (0113)352259 Email- infoövaneijzeren nl MECHANISATIE- CONS TRUCVEr EN INSTALLATIEBEDRIJF Internet www vanwjzeren.n: 5, 6 en 7 maart organiseren wij open dagen ter gele genheid van de opening van ons nieuwe pand en de renovatie van ons bestaande pand. Tijdens deze dagen zullen er onder andere presentaties plaats hebben van: RTK GPS - tractorbesturing, 3D constructietekenen, lassen, HD plasmasnijden, hard-verspanen en voor lichting over warmtepompinstallaties voor verwar ming van huizen/bedrijfsruimtes. Wij begroeten u graag op 5 maart van 13.00 tot 21.30, 6 maart van 10.00 tot 21.30 of 7 maart van 10.00 tot 15.00. Voor meer informatie, een routebeschrijving en het complete programma: kijk op onze website: www.vaneijzeren.nl door Ad Roos MIDDELBURG - Zijn vriend zat die 5e april van het vorige jaar in het café Sluiskil, hij had te veel gedron ken en dus belde hij een 23-jarige Terneuzenaar die hem zou opha len. Een mobiele BOB dus. Alleen meende de Terneuzenaar dat hij best nog wat biertjes achterover kon slaan eer hij voor taxichauf feur speelde. Het ging natuurlijk fout. Op de Zevenaarsweg bij Hoek kwam hij met de wielen van de auto in de rechterberm, corri geerde verkeerd en knalde aan de andere kant van de weg tegen een boom. Zijn vriend liep met onder meer een gekneusde long, een her senschudding zwaar lichamelijk letsel op en ondervindt daar nog steeds de nodige hinder van. Gisteren mocht hij zich voor dat ongeval bij de rechtbank in Middel burg verantwoorden en hoorde hij een gevangenisstraf van een half jaar plus een rijontzegging van twee jaar tegen zich eisen. De Terneuzenaar vertelde zich niets van het ongeval te kunnen herinneren en ook begreep hij niet hoe het allemaal had kunnen gebeuren. „Als ik heb gedronken, rij ik altijd voorzichtig", probeerde hij nog enige clementie te vragen maar daarvoor vond hij zéker bij officier van justitie J. Zondervan geen enkel gehoor. Uitspraak op 18 maart. TERNEUZEN - In het extra warme in- structiebad van de Vliegende Vaart in Terneuzen kunnen begin ners en gevorderde zwemmers van af maandag 23 maart voordelig ken nismaken met Aquavaria. Zo kun nen ze in vier lessen van een half uur Fifty fit proberen, dat is bewe gen op muziek voor 50-plussers. Of meedoen met Aqua Fit For You, het verbeteren van de zwem slag. De vier lessen vinden plaats op maandag tussen 13.00 en 14.30 uur en kosten inclusief een kop koffie acht euro. Aquavaria vindt plaats in het kader van de landelij ke actie 'Start met...'. Inschrijven kan tot 20 maart via de website www.30minutenbewegen.nl of via de balie van de Vliegende Vaart, te lefoon 0115-455870.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 57