Mensen helpen in hun Fusie waterschappen voor 2oio afronden caramB®wl« SP voert actie voor beter armoedebeleid Slackalice speelt 'thuiswedstrijd' in Porgy&Bess Broekhuysen wil snelle fusie om druk lasten te minderen. Weer woninginbraak in Sas van Gent Ledenvergadering Clingse Hengelaars e- '.v Droog 'Als mensen hier komen is de fase van hoop en vrees afgesloten. Het is een onomkeerbaar proces' 't Soeffleurken voor ouderen in De Lieve Slijterij Breskens weer bij Nederlands beste 1 8 I Vrijdag 6 maart 2009 pzc door Conny van Gremberghe terneuzen - Het fusieproces van de Zeeuwse waterschappen moet in een hogere versnelling. Dit vindt het onafhankelijke Terneu- zense raadslid Pim Broekhuysen. Het raadslid heeft het college van B en W van Terneuzen gevraagd bij het waterschapsbestuur aan te dringen op het versnellen van de besprekingen, zodat de eigenlijke fusie voor de waterschapsverkie zingen van 2010 kan plaatsvinden. Een snelle fusie pakt met name voor Zeeuws-Vlamingen goed uit, omdat zij na het samengaan van de schappen kunnen rekenen op een forse verlaging van de water schapslasten. De fusie zou immers een besparing opleveren van zeker vier miljoen euro. Broekhuysen wil overigens ook dat de samenwerking tussen het Zeeuws-Vlaamse waterschap en de drie gemeenten dit jaar verder vorm wordt gegeven, omdat door deze regionale samenwerking op het gebied van gezamenlijk inko pen, innen van belastingen en aan leg en onderhoud van rioleringen ook nog eens miljoenen bespaard kan worden. „Tot nu wijst niets op alle goede bedoelingen om tot samenwerking te komen", consta teert Broekhuysen. Het ergert het onafhankelijke raadslid mateloos dat het schap weer te boek is ko men te staan als duurste schap van Nederland. Pogingen van de frac ties van PvdA en VVD om de las ten dit jaar te bevriezen liepen de ze week in de vergadering van het schap spaak. sas van gent - Bij een inbraak in een woning aan de Baljuwstraat in Sas van Gent is onder meer een te levisietoestel, een laptop en wat rookwaar ontvreemd. De daders kwamen de woning binnen door een ruit in te slaan. De inbraak is gepleegd woensdag tussen 12.00 en 19.00 uur, bij afwezigheid van de bewoners. De totale schade is volgens de politie niet bekend. clinge - De visclub De Clingse Hengelaars houdt morgen zijn al gemene ledenvergadering in café De Troubadour. Aanvang 14.30 uur. De ongeveer vierhonderd se nior-leden krijgen dan hun visver gunning voor het komende sei zoen. Ook zijn er vergunningen voor de tweehonderd jeugdleden. Die komen zondagmorgen om 10.00 uur bijeen. Bruisend centrum voor bowling, biljart en brasserijen Ook voor uw evenementen tot 120 personen eten en/of bowlen buffetten of stijlvol dineren Da Vinciplein 14 4462 GX Goes 0113-227373 Naast de Zeelandhallen Open 7 dagen per week vanaf 14.00 uur (weekend vanaf 12.00 uur) Best belangrijk als je lekker uit eten gaat: beleefd en hulpvaardig personeel. Het pas ingestelde rook verbod doet sommige tafelbedien den echter doorschieten in hun po ging de gasten van dienst te zijn, bemerkte die vrouw uit Bruinisse tijdens een dineetje. Toen ze, ergens tussen voor- en hoofdgerecht, even van haar stoel Tip? redactie@pzc.nl opstond om een bezoekje te breng en aan het toilet, stond een ober binnen twee tellen naast haar. 'Gaat u maar onder die luifel staan, dan blijft u droog', adviseer de hij haar vriendelijk. De Bruse twijfelt daar niet aan, maar vraagt zich wel af of dat ook voor de andere gasten onder de lui fel zou zijn opgegaan. hulst - Toneelgroep 't Soeffleur ken vermaakt ouderen in Hulst zondag 8 maart met toneelspel in dienstencentrum voor ouderen De Lieve aan de Broodmarkt in Hulst. 't Soeffleurken bestaat uit twee rasechte toneelspelers uit de streek: Toine Pollet en Rosemarie van Nieuwenhoven. De gratis voor stelling begint om 14.30 uur. breskens - De Breskense slijterij De Vuurtoren van Petra de Boeve- re is één van de tien kandidaten voor de titel Slijterij van het Jaar. De verkiezing van de Koninklijke SlijtersUnie moet op 8 juni de bes te slijter van Nederland opleveren. De jury let niet alleen op vakman schap, maar ook op opbouw van het assortiment, klantvriendelijk heid en inrichting van de winkel. terneuzen - 'Een fatsoenlijke en zorgzame gemeente Terneuzen'. Dat beoogt de Socialistische Partij (SP) vandaag met een manifestatie tussen 10.00 en 12.00 uur op het Stadhuisplein. Met het motto 'Haal nu uw voedselpakket bij het gemeenteloket' stelt de SP dat de gemeente in gebreke blijft met een deugdelijk armoedebeleid. Dit geldt volgens de SP met name nu de regionale voedselbank als ge volg van de financiële crisis nauwe lijks nog over voorraden beschikt. In Zeeuws-Vlaanderen maken zo'n 200 gezinnen gebruik van de wekelijkse voedselpakketten. Woordvoerder Fons van Limpt vindt dat 'Terneuzen de hulpbe hoevende burger in de steek laat'. 'Om de ergste nood te leningen', wil hij dat er geld wordt gebruikt uit het WMO-potje, de wet maat schappelijke ondersteuning. De partij heeft daarvoor een petitie opgesteld die vrijdagmorgen op het gemeentehuis wordt overhan digd. Deelnemers aan de manifes tatie kloppen dan gelijk aan voor een voedselpakket. Wethouder Co van Schaik (sociale zaken) ontkent dat de gemeente mensen in de kou laat staan. „De wetgeving is ingewikkelder dan de SP denkt. Wij hebben goed over leg met instanties als maatschappe lijke dienstverlening en ook met de voedselbank." terneuzen - De (oud-)Terneuzena- ren Bart Edwards van Muyen en Frank de Groene spelen met hun band Slackalice vanavond in Porgy8cBess. Aanvang 21.30 uur. De groep bestaat verder uit zanger Michiel de Clercq, bassist Tonko Boekhoud en gitarist Bas Steur. Slackalice heeft feitelijk Breda als thuisbasis. De coverband, met vooral pop/rock-nummers op het repertoire, bestaat sinds 2006 en heeft inmiddels een groot aantal optredens in Zuid-West-Neder- land achter de rug. Edwards van Muyen en De Groene speelden in hun Terneuzense tijd bij de plaat selijke voetbalvereniging. Ze ho pen oude bekenden te begroeten. Sandra Tanghe en Agnes Hinke bij 'De Komma'; de houtsculptuur van Omer Gieliiet is het symbool van het hospice.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 54