Formule 1 wil deur opengooien EEUPIkUS De gezondste eenpansgerechten LEZERSEMTRA PZC yj Veranderingen in de Formule 1 Financiële crisis noopt ook racecircus tot bezuinigingen. Huta Calung bijt het spits af voor Oranje Pechstein meldt zich af voor WK afstanden Alleen Kramer heeft wereldbeker in zicht Amsterdam stelt Giro ter discussie OE EElflHQSIE Van 39,90 voor 19,95! Ruim 250 recepten I Lezersprijs PZC Vrijdag 6 maart 2009 3 1 Versnellingsbakken moeten voor 1,5 miljoen euro beschikbaar zijn. 2010 Nieuw, nader te bepalen systeem voor kwalificatie. Een punt voor de snelste pitstop van de race. Niet meer dan vier vierdaagse tests in winter. Races van maximaal 250 kilometer of 1 uur en 40 minuten. De Formula One Teams Association (Fota) wil met een aantal wijzigingen de Formule-1 -races aantrekkelijker en een stuk goedkoper maken. De voorstellen zijn onder te brengen in drie categorieën: technisch, sportief en commercieel. 2009 - Vijftig procent minder testen. - Gegevens brandstof en banden openbaar. - Nieuw puntensysteem. De winnaar wordt meer beloond (eerste: 12 punten, tweede: 9, derde: 7, vierde: 5, vijfde: 4, zesde: 3, zevende: 2, achtste: 1 punt). I Beperkt gebruik windtunnels en exotische materialen. Kosten voor aërodynamica moeten gehalveerd. Beperkt aantal moderniseringen gedurende seizoen. Verbod op gebruik dure materialen. 2009 Motor moet voor 8 miljoen euro te koop zijn. Verdubbeling levensduur motoren. 2009 - Meer data voor de kijker. - Verplichte handtekeningensessies coureurs. - Aantrekkelijker websites, met meer inter actie. - Woordvoerders geven toelichting op de race. 1 Teams moeten motor voor 5 miljoen euro kunnen kopen. door Hans Leber DEN HAAC - Twaalf punten voor de winnaar, negen voor de nummer twee. Motoren die twee keer zo lang mee moeten, een reductie van de testsessies tijdens het sei zoen, speciale woordvoerders die tijdens de race vragen beantwoor den. Radioverkeer tussen coureur en technici dat voor iedereen te ho ren is en meer data die tijdens de race openbaar worden. Het moge duidelijk zijn: de renstallen in de Formule 1 willen deuren openen gooien, dit jaar al. De voorstellen werden gisteren in Genève gepresenteerd door de Fo ta, de Formula One Teams Associa tion, op de prestigieuze autosalon van Genève. Tegen het decor van sterk gedaalde autoverkopen kwa men de tien teams in de meest vooraanstaande klasse van de au tosport unaniem met harde onder linge afspraken. De financiële cri sis noopt tot bezuinigingen. De ra ceklasse moet goedkoper worden, spannender en interessanter voor de volger - én dus voor de sponso ren die het allemaal mogelijk ma ken. De voorstellen op technisch, com mercieel en competitief terrein zijn mede het gevolg van een en quête in zeventien landen. Daaruit bleek onder meer dat de kijker een fascinatie heeft voor pitstops, en zeer specifiek voor de bandenwis sel. De steeds verdergaande stan daardisering van de gebruikte ban den is dus nadelig voor de sport, stellen de renstallen. En de volger van het circus wil een winnaar die écht wordt beloond: twaalf pun ten, drie .meer dan de nummer twee (9) waar dit verschil nu nog twee is: tien en acht punten voor de nummers één en twee. Een groot deel van de voorstellen moet door de autosportfederatie FIA'worden beoordeeld. Dat zal voor de eerste race in Melbourne (29 maart) niet zo veel problemen opleveren. Ook de FIA is op de hoogte van de wereldwijde crisis en zal op 17 maart zelf een pakket maatregelen presenteren waar het puntensys teem, de budgetten en de aantrek kelijkheid voor de kijker ook on derdeel van uitmaken. Het voor stel de races tot 1 uur en 40 minu ten (of 250 kilometer) te beperken en zo meer tv-geschikt te maken, zal bij de FIA ook niet op weer stand stuiten. De eenheid onder de renstallen die elkaar op de circuits hardvoch tig bestrijden, is begrijpelijk. Naast het terugtreden van Honda uit de Formule 1, als direct gevolg van de economische crisis die alle auto merken keihard treft, moest Toyo ta de budgetten drastisch beper ken. Het Nederlandse ING en de Royal Bank of Scotland trekken zich aan het einde van dit seizoen terug als hoofdsponsors in de For mule 1. Miljardenverliezen en ongekende ontslaggolven verdragen zich nu eenmaal slecht met de tientallen miljoenen euro's die worden uitge geven aan - welbeschouwd - een wedstrijdje hardrijden. Ferrari-directeur Luca di Monteze- molo, voorzitter van de Fota, zei gisteren dat een reductie van de kosten in de Formule 1 van vijftig procent voor volgend jaar haalbaar moet zijn. Er is volgens hem op 1*5 De Formule 1 -teams stellen be- zuinigingen voor en meer open heid voor het publiek om de toe komst van hun sport veilig te stellen. dit moment al een fikse reductie van de kosten bewerkstelligd. Grappig is het dat juist de budget ten van Ferrari al jaren onderwerp van speculatie zijn. Teams doen over budgetten geen mededelin gen, maar er is wel eens beweerd dat ze bij Ferrari in de buurt van een miljard euro lagen. Hoe het ook zij, juist Ferrari blies in het tijdperk Michael Schumacher (die er zo'n 30 miljoen euro per jaar verdiende) de budgetten in de Ft naar enorme hoogte. De reductie of een verbod op het gebruik van dure ('exotische') ma terialen, het minder testen in windtunnels, het zijn allemaal kos tenbesparende afspraken. Voor de coureurs zal het niet uitmaken. De verwachting is allerminst dat de snelheden in de Formule 1 naar be neden gaan en aan de uitgaven voor veiligheid wordt ook niet ge tornd. Wel zullen de primadonna's van de circuits tijd moeten vrijmaken voor handtekeningensessies die hun teams in de gezamenlijke voorstellen hebben opgenomen. Aangezien lagere coureurssalaris sen nog niet in de plannen zijn op genomen, zullen de rijders dat wel op de koop toenemen. BUENOS AIRES - Jesse Huta Galung begint vandaag tegen Juah Ignacio Chela in de Davis Cupwedstrijd te gen Argentinië. In de tweede en kelpartij neemt Thiemo de Bakker het op tegen Juan Monaco. Voor het dubbelspel koos Davis Cupcaptain ]an Siemerink voor Rogier Wassen en Huta Galung. Zij treffen Lucas Arnold Ker en Martin Vassallo Argüello. Deze op stelling mag echter nog worden ge wijzigd. BERLIJN - De Duitse schaatsster Claudia Pechstein heeft zich giste ren afgemeld voor de wereldkam pioenschappen afstanden. De Eu ropees kampioene allround kampt met de naweeën van een griepvi rus. Ze haakte ook al halverwege de wereldtitelstrijd allround af.1 Pechstein heeft de afgelopen da gen geprobeerd haar trainingsach terstand goed te maken. Maar dat is niet echt gelukt. „Het heeft geen zin om zo naar Canada te reizen." SALT LAKE CITY - Slechts één Neder landse schaatser heeft vandaag en morgen tijdens de wereldbekerfi nale in Salt Lake City een goede mogelijkheid het eindklassement te winnen. Alleen Sven Kramer staat in het gecombineerde 5000/ 10.000 meterklassement aan de lei ding. De Fries heeft 400 punten, zijn Noorse rivaal Havard Bokko staat op 365. Op alle andere afstan den zijn de Nederlandse schaat sers kansloos voor de eindzege. AMSTERDAM - De gemeente Am sterdam heeft, vanwege mogelijke bezuinigingen, de start van de Ronde van Italië in 2010 ter discus sie gesteld. Lodewijk Asscher, wet houder van financiën, liet blijken dat - nu de kredietcrisis ook in de hoofdstad voelbaar is - de promo tionele activiteiten mogelijk te veel geld zouden gaan kosten. Vorige maand trok Terneuzen zijn kandidatuur als etappeplaats voor de Giro in. Middelburg is nog wel in de running. BON 'DE GEZONDSTE EENPANSGERECHTEN' BOEK Hierbij bestel ik; (aantal) x 'De gezondste eenpansgerechten' Boek a 19,95 per stuk VOORtETTERSVOORNAAM naam Om Ov GEBOORTEDAtUM Hierbij machtig ik Buckaroo Payment Service om in opdracht van Wege ner Nieuwsmedia BV eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven. Ba nk-/girorekening Handtekening •exclusief verzendkosten 4,95. Stuur de volledige in blokletters ingevulde bon in een envelop naar de Webwinkel, o.v.v. 'De gezondste eenpansgerechten', Postbus 1090,5004 BB Tilburg. De PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie die u aan ons verstrekt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. In het colofon van de krant en op www.Rzc.nl treft S nadere informatie aan. Voel u fit en bespaar tijd met gezonde en makkelijk te bereiden eenpansgerechten. Ruim 250 verrukkelijke recepten Evenwichtig samengesteld met gezonde ingrediënten Boordevol suggesties en tips voor variaties 350 pagina's in luxe, hardcover uitvoering met kleurrijke foto's Adviesprijs €39,90 19,95 exclusief 4,95 verzendkosten. Voor meer informatie en levertijden zie web - winkel. Bij vragen belt u de Klantenservice: 0900-2021352 0,45 per gesprek). 1 ikbestelsne op www.pzc.nl/webwinkel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 49