Zeeland Ridder Lenny jaagt droom na -mw' €99, Vein Belle l Rechter dwingt tot openbaarheid SALE SALE - SALE OP=OP Recordpoging klunen door Cios in Goes ^ssddtejlh nncxlps Doe mee met de meidactie! Verzamelen van spullen uit de middeleeuwen gaf geen voldoening. Nikki wint eerste halve finale voorlezen Box Ka in wit, zilver of koloniaal Nu Modeshow in onze zaak op vrijdag 13 maart a.s. van 14.00 tot 16,00 uur y PZC Vrijdag 6 maart 2009 I 23 MIDDELBURC - De politie Zeeland moet documenten, videobeelden en geluidsfragmenten openbaar maken over de demonstratie van de extreem-rechtse NVB in 2006 tegen de bouw van een moskee in Middelburg. Dat heeft de rechter in Middelburg bepaald. Volgens de rechter houdt de politie ten on rechte stukken geheim en heeft zij zich te weinig aangetrokken van eerdere uitspraken. De stukken zijn opgevraagd door het Juridisch Adviesbureau Maury in Utrecht, dat is gespecialiseerd in procedures om overheidsstukken openbaar te maken. Eigenaar Hans van Dru- nen is ook betrokken bij Stichting Argus, een onafhankelijk persbu reau datvonderzoek doet naar 'poli tieke, economische, religieuze en maatschappelijke (machts)structu- ren'. De politie heeft meerdere ke ren geweigerd hem documentatie te verstrekken. Daarom heeft de rechter het werk van de politie overgenomen. '>w KLAVERBLAD ZEELAND Zorggebruiker of zorgverlener? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met patiëntenrechten. WEEKEND ENSTEN door Miriam van den Broek MIDDELBURC - Driehonderdvijfen- zestig dagen woont Lenny Vries in zijn varend kasteel. Het is zijn huis. En wat voor één! Het is een middeleeuws kasteel zoals die er uit zien in sprookjesboeken. De burcht is te betreden via zware houten deuren. De buitenmuren zijn voorzien van kantelen en ui teraard prijkt bovenop het bouw werk een toren met daarop een rid der in harnas. De uit Suriname afkomstige Len ny jaagt zijn droom na. Jarenlang verzamelde hij spullen uit de mid deleeuwen en reed hij de Benelux door om de voorwerpen tentoon te stellen in oude kastelen. Maar Lenny wilde méér. Zeven jaar geleden hakte hij de 'Dit is mijn huis. Hier ben ik gelukkig, samen met mijn lieve heks' knoop door en begon zijn eigen va rend kasteel te bouwen. Inmiddels vaart hij al ruim drie jaar door de Europese wateren en is hij volko men gelukkig met zijn schip, maar ook met zijn Duitse levenspartner Christel Datller die heks is. Lenny wil anderen laten' meedelen in zijn fascinatie voor de middeleeu wen en stelt daarom zijn schip open voor publiek dat daarin geïn teresseerd is. 1 Gr?- Ridder Lenny Vries laat aan boord van zijn schip zien welke kunstjes zijn paarden kunnen. foto Lex de Meester Een van de meest opmerkelijke dingen aan zijn schip zijn de twee paarden, die gewoon aan boord le ven. Speciaal voor het bezoek za delt Lenny maandag Wodan even op. Hij laat zien welke kunstjes zijn paard kan. In ruil voor een wortel tje gaat Wodan op zijn achterbe nen staan terwijl Lenny op zijn rug zit. Het is duidelijk: Wodan is een ridderpaard. Museumschip De Vlotburg ►- Het schip 'De Vlotbrug' is tot 16 maart te bezoeken aan de Loskade in Middelburg. Het is geopend van dinsdag tot en met zondag van elf uur tot zes uur. k- Volwassenen betalen vijf euro entree, kinderen tot en met 13 jaar beta len vier euro. Voor gezinnen met twee kinderen geldt er korting. Zij betalen vijftien eu ro. Eigenaar Lenny Vries geeft rondleidingen. De middeleeuwse werktuigen aan boord maakte hij bijna allemaal zelf. Zaterdag 7 en zondag 8 maart februari Huisartsen Schouwen-Duiveland Huisartsenpost Schouwen-Duiveland Kon. Custaafweg 2, Zierikzee tel. 0900-1585 (ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur. Za, zon- en feestdagen alleen na telefonische afspraak) Tandartsen Schouwen-Duiveland Spreekuur 16.30 - 17.00 uur. tel. 06-53737162. Apotheken Kring-apotheek Zierikzee, Dam 18, 0111-412906, za. 10.00-12.30 uur. Via dienstsluis (aanbellen nr. 18): za 17.00-18.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-12.30 en 17.00-18.00 uur. Verloskundigen Verloskundige Praktijk Lena 24 uur bereikbaar, tel. 06-22255315. Thuiszorg Allévo, Schouwen-Duiveland tel. 0113- 249111. Thuiszorg de Wieken, tel: 0111- 453480. Dierenartsen Weekenddienstartsen Schouwen-Duive land. Voor spoedgevallen bereikbaar via 0111 -412180. Spoedgevallen spreekuur gezelschapsdieren za 13.00-13.30 uur, Crevelingenstraat 17 te Zierikzee. Dierenambulance 24 uur bereikbaar. 0900-7673437. MIDDELBURG - De eerste halve fina le van het Middelburgse voorlees- kampioenschap is gewonnen door Nikki Hengeveld van basisschool Palmenhof in Sint Laurens. Zij las voor uit het boek De Kattenkwaad club van Greet Beukenkamp. De Zeeuwse finale is op 25 april. President Rooseveltlaan 772 in Vlissingen www.vanbellebaby.nl COES - Drie studenten van sportop- leiding Cios in Goes doen op 23 april een recordpoging klunen. Het is de bedoeling dat zovéél mo gelijk eerste en tweedejaars studen ten lopend op schaatsen "een af stand afleggen. De recordpoging is onderdeel van de sportweek. Cios-studenten moeten in het kader van die week sportprojecten opzetten, waaron der een recordpoging. Volgens Jes ter Davidse, die het evenement sa men met medestudenten Mike De zen en Sjoerd van Nijnatte organi seert, is het de eerste keer dat er een recordpoging klunen wordt ge houden. „We zijn op het idee geko men, omdat er afgelopen winter voor het eerst sinds lange tijd weer op natuurijs kon worden ge schaatst." Rond Sportpunt Zee land wordt met matten een par cours uitgelegd van twee- a drie honderd meter. Een aantal mannequins zullen u onder het genot van diverse versnaperingen doorlopend onze zomercollectie tonen. Wij nodigen u hierbij uit om op deze show aanwezig te willen zijn en zullen uw bezoek zeer op prijs stellen. Graag tot ziens in Yerseke c Lepelstraat 1Yerseke Tel. 0113-571539 www.ijsseldijkmodes.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 47