Zeeland Modern Mont Saint Michel in het meer 'Zwangere niet bij extra ambulance gebaat' Kampeercentrum Schouwen Man maakt dollemansrit Oud-militair staat voor hof De Botterij 15 4328 BB Burgh-Haamstede Tel. 0111-650788 Kauwgom en sigarettenpeuken in de Advies om plan voor lagune met waterhutten te veranderen in eiland. Pl/£ P. VAN EIJZEREN B.V. www.kampeercentrumschouwen.nl caravan of camper? S PZC Vrijdag 6 maart 2009 21 GOES - De politie heeft woensdaga vond na een wilde achtervolging een 21-jarige automobilist uit Ber gen op Zoom opgepakt. Agenten over de A58 een personenauto met hoge snelheid rijden en zet ten de achtervolging in. Hij reed 194 kilometer per uur. De man rea geerde eerst op een stopteken maar ging er daarna vandoor. Hij raakte bijna in de slip, haalde in Goes gevaarlijk in en reed met 110 door de bebouwde kom. Hij ver dween uit het zicht van de agen ten, maar kort daarna werd de au to gevonden. De man werd kort daarna gearresteerd. Hij had geen rijbewijs en de auto was gestolen. TERNEUZEN - Tien 'ondernemers-studenten' van de Hogeschool Zeeland deelden gisterochtend hun product - de stubsbag - uit aan het winkel personeel in en om de Noordfstraatpromenade in Terneuzen. Een stuntje, ondersteund door on dernemerskoepel Coördinatie Management en de gemeente. En ook een experiment, want is het kleurige zakje waarin je je kauwgom of je si garettenpeuk kan opbergen een succes, dan wordt de Japanse vinding die door de mini-onder neming van de studenten hier is geïntroduceerd, straks ook uitgedeeld onder het winkelend pu bliek. Wethouder Jaap Bos (afvalverwijdering) be loofde gisteren zich daar in elk geval sterk voor te maken. „Niet dat we de illusie hebben dat je de winkelstraten daarmee kauwgomvrij maakt, maar het is wel een signaal, een stukje bewustma king." foto Wim Kooyman door Maurits Sep VROUWENPOLDER - Een moderne Mont Saint Michel kan voor de Veerse Dam komen te liggen als het plan voor een lagune met wa terhutten wordt veranderd in één eiland met een verbinding naar de dam. Initiatiefnemer Marco Doeleman voelt wel wat voor een Zeeuwse va riant op het Franse eilandje voor de kust van Bretagne. „Dan wordt het een icoon voor de Veerse Dam. Je kunt er nog beter dan in ons oorspronkelijke plan het ei landgevoel beleven." Doeleman - eigenaar van Resto Vrouwe in de Polder op de Veerse Dam bij Vrouwenpolder - wil op de dam een hotel bouwen en voor dat hotel in het meer een groep waterhutten, zodat een lagune ont staat. Het kwaliteitsteam van de Stuurgroep Rondom het Veerse Meer heeft dat plan beoordeeld en voorgesteld er geen lagune van te maken maar één groter eiland. Wat de kosten betreft is dat best aantrekkelijk, erkent Doeleman. Het is goedkoper dan meerdere kleine eilandjes aan te leggen. Het kwaliteitsteam Veerse Meer adviseert om voor de Veerse Dam één eiland aan te leggen met appartementen. De initiatief nemer vindt de aanpassing prima „Het knusse van ons oorspronkelij ke plan gaat er dan helaas wel een beetje af en we moeten goed kij ken naar de inpassing in de omge ving." Dat vindt ook wethouder Wim van Tatenhove van Veere. „De ge meenteraden van Veere en Noord-Beveland hebben al met het oude plan ingestemd, op voor waarde dat zichtlijnen op Veere en Noord-Beveland behouden blij ven. Als alles op één eiland komt, wordt het massaler. De vraag is of dat past. Dat moeten we dan ook weer aan de raden voorleggen." Van Tatenhove dringt .aan op spoed. Telkens vergaderen en nieu we adviezen bespreken leidt tot zo veel vertraging dat hij bang is dat de initiatiefnemers straks afhaken. MECHANISATIE- CONS TPUCTIE- EN INSTALLATIEBEDRIJF 5, 6 en 7 maart organiseren wij open dagen ter gele genheid van de opening van ons nieuwe pand en de renovatie van ons bestaande pand. Tijdens deze dagen zullen er onder andere presentaties plaats hebben van: RTK GPS - tractorbesturing, 3D constructietekenen, lassen, HD plasmasnijden, hard-verspanen en voor lichting over warmtepompinstallaties voor verwar ming van huizen/bedrijfsruimtes. Wij begroeten u graag op 5 maart van 13.00 tot 21.30, 6 maart van 10.00 tot 21.30 of 7 maart van 10.00 tot 15.00. Voor meer informatie, een routebeschrijving en het complete programma: kijk op onze website: www.vaneijzeren.nl Qustenburg 21 4464 PZ 8or*seie Tel (0113) 352040 Fa* (0113)362259 Emari infoOvancijzeren nl Internet www vaneijzerenm DEN HAAG - Het plaatsen van een ambulance bij het ziekenhuis in Vlissingen draagt nauwelijks bij aan snellere hulpverlening aan hoogzwangere vrouwen. Dat antwoordt minister Ab Klink (CDA, Volksgezondheid) op vra gen van de SP. Vanuit de huidige standplaats in Middelburg kan een ambulance binnen enkele minu ten bij het geboortecentrum in Vlissingen zijn, aldus de minister. De extra ambulance die sinds kort op de Kop van Walcheren staat, draagt volgens hem bij aan een snellere hulpverlening voor ruim 4000 inwoners. De Regionale Am bulancevoorziening Zeeland en de meldkamer hebben daarom geko zen voor Domburg als voorlopige standplaats. Een definitieve plek wordt nog gezocht, schrijft Klink. Door de inzet van een extra ambu lance is volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegemoet ge komen aan voorwaarden ten aan zien van kwaliteit en veiligheid. En daarmee ook aan de eisen van de werkgroep verloskundigen. De standplaats is bepaald in overleg tussen de deskundigen van de RAVZ en de meldkamer van de Veiligheidsregio. De verloskundi gen op Walcheren zijn er niet ex pliciet bij betrokken geweest, stelt Klink. De RAVZ en de meldkamer hebben volgens hem 'het beste zicht op de optimale locatie'. DEN HAAG - Als oud vreemdelin genlegionair is hij vaak wat grof in de mond, zo gaf een 40-jarige Kloetingenaar gisteren tegenover het Haagse gerechtshof toe. Hij had bij de politie erkend dat hij zijn ex-vriendin had bedreigd door te zeggen dat hij 'de kinderen door de gehaktmolen zou draaien'. De vrouw woonde vorig jaar in Hansweert samen met de man die er vijf jaar in het Franse huurlingenleger op had zitten. De man zou kwaad zijn geworden om dat zij internetdraden had doorge knipt. De Middelburgse politie rechter had hem vorig jaar bij ver stek veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan een voorwaardelijk. De hofaanklager eiste dezelfde straf Uitspraak op 19 maart. ...dan kunt u onderhoud, keuren of schadeherstel het beste overlaten aan een erkende reparateur. Elk FOCWA caravan- en camperservicebedrijf neemt u bovendien alle zorg uit handen! Goed opgeleide vakmensen Verwerking van originele onderdelen 2 2 jaar garantie op schadeherstel Volledige verzorging van administratieve en financiële afhandeling met verzekeraar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 45