Zeeland hart Deltaweek nieuwe stijl Vrijwilligers hospice ook naar De Wieken TUIN caramBwl. Vijfhonderd kinderen actiefin kano, zeilboot of op surfplank Ongeval Achter de Houttuinen Bezoekers Deltaweek kunnen spelevaren, fokhijsen en 'grinden' 'Het gaat om een soort sportdag voor vijfhonderd kinderen van groep acht Joost Hopmans van SportZeeland 'In een zeilsimulator kun je een wedstrijdje varen met een andere zeiler' Edwin Lodder, coördinator van de Deltaweek 3 3 cr o S mooist aangelegde VAN ZEELAND www.verstratenenwalhout.nl Auto vernield bij botsing met wegwijzer Provincie betaalt mee aan aanleg vissteigers Zakkenroller slaat toe in Middelburg OM vraagt vrijspraak voor verkrachting kwekerij 'De Groene Kraai' PZC Vrijdag 6 maart 2009 I 1 9 Jeugdwedstrijden op het water; een toertocht en een businessrace. Volgend jaar 'ook op de Westerschelde. Delta geeft de Deltaweek een facelift. door Ton van den Nouweland Het werd ook eens tijd voor een frisse wind door het al 38 keer op de Oosterschelde ge houden zeilevenement Deltaweek. Die impuls komt van de nieuwe hoofdsponsor, energiebedrijf Del ta. „We hebben ons voor drie jaar verbonden aan dit evenement en hebben er hoge verwachtingen van," vertelt Ger-Jan van den Ei sen van Delta. „Volgend jaar gaan we de Deltaweek uitbreiden, rich ting Westerschelde. Het moet iets yoor heel Zeeland worden." Maar voorlopig is Zierikzee nog het hart van de Deltaweek. Daar vinden op zaterdag 27 juni, behal ve de reguliere zeilwedstrijden - van zo'n 150 bemanningen - de fi nales plaats van de jeugdwedstrij den surfen, kanoën en zeilen. Vanuit Zierikzee vertrekt die dag ook de Zeeland Regatta: een toer tocht voor de zeiler die plezier be langrijker vindt dan snelheid.. Op zaterdag gaat de tocht naar Yer- seke voor een proeverij, met daar na feestavond in Zierikzee. Op zon dag wordt er in de buurt van Neel- tje Jans op zeegevaren met snelle rubberboten. De Zeelandregatta eindigt op zondagmiddag in Zierik zee. In het weekeinde van 27 en 28 juni vindt daar aan 't Luitje ook een uitgebreid walprogramma plaats. Nog een noviteit is de businessra ce op vrijdag 26 juni. De race is be doeld voor bedrijventeams. Vanuit Zierikzee wordt vertrokken voor een zeilwedstrijdje, dat voor de lunch wordt onderbroken in Yerse- ke. Na afloop volgen prijsuitreiking en diner in de Zierikzeese feesttent, waarbij ook de deelnemers aan de reguliere wedstrijden mogen aan schuiven. Die liggen dan inmid dels afgemeerd in de drie jachtha vens, in afwachting van de eerste wedstrijd zaterdag. In de 39ste editie van de Delta week wordt natuurlijk ook het re guliere programma voor scherpe jachten, rond- en platbodems, on gemeten jachten en eenheidsklas sen, zoals de Laser SB3 en de J22, afgewerkt. Na het startweekeinde in Zierik zee verplaatst het circus zich ach tereenvolgens naar Sint Annaland, Wemeldinge en Yerseke. Het slot- weekeinde vindt plaats in Colijns- plaat. De Deltaweek begint op za terdag 27 juni en duurt tot en met zondag 5 juli. Onder de naam 'Spetters' mogen zo'n vijfhonderd Zeeuwse basisschoolkin deren in juni meedoen aan wed strijdjes zeilen, surfen en kanoën. „Het gaat om een soort sportdag voor de groepen acht," zegt Joost Hopmans van SportZeeland, die de organisatie op zich heeft geno men. De wedstrijden duren vijf da gen en worden op vier locaties ge houden. De finales zijn zaterdag 27 juni in de haven van Zierikzee. Hopmans: „Twee dagen lang zijn Bruisend centrum voor bowling, biljart en brasserijen Ook voor uw evenementen tot 120 personen eten en/of bowlen buffetten of stijlvol dineren Da Vinciplein 14 4462 GX Goes 0113-227373 Naast de Zeelandhallen Open 7 dagen per week vanaf 14.00 uur (weekend vanaf 12.00 uur) O sa MIDDELBURG - Achter de Houttui nen in Middelburg heeft woens dag om 17.10 uur een aanrijding plaatsgevonden. Een 22-jarige Mid delburgse automobilist reed daar richting de Langevielebrug, maar hield onvoldoende rechts waar door hij een 24-jarige Middelburg se fietster niet zag en er tegenaan reed. Zij raakte gewond. Tijdens het eerste weekeinde van de Deltaweek in Zierik zee is op en rond 't Luitje van alles te doen. Bezoekers en in woners van Schouwen-Duiveland kunnen zich vermaken met roei- wedstrijden of met het varen met radiografisch bestuurbare bootjes. Aan wal staan opstellingen voor ty pische zeilvaardigheden als 'grin den' (het draaien aan de staande lier) of het hijsen van de fok. Het publiek kan proberen met deze vaardigheden een snelle tijd neer te zetten. „We zijn ook bezig met het naar Zierikzee halen van zeilsi- mulatoren. In een bootje achter een monitor kun je'een wedstrijd je varen met een andere zeiler", legt Deltaweek-coördinator Edwin Lodder uit. De walactiviteiten worden tussen 11.00 en 16.00 uur gehouden, de periode dat de wedstrijdzeilers op het water zijn. Lodder: „En voor de zaterdag geldt dat in het haven kanaal dan ook de finales van de jeugdwedstrijden bezig zijn." we bij zeilschool Aquavitesse in Bruinisse, maar er zijn ook wed strijddagen in de haven van Vlis- singen en bij zeilschool De Vikin gen in Wolphaartsdijk. Naar de vierde locatie zijn we nog op zoek. Ik denk hierbij aan De Braakman in Zeeuws-Vlaanderen." Volgend jaar gaan de jeugdwed strijden tien dagen duren. Moge lijk komen er ook nieuwe water sporten bij. „Dan moet deelname van zeker duizend kinderen haal baar zijn," aldus Hopmans. Kinderen zeilen in de haven van Zierikzee. foto WV Zierikzee door Martijn de Koning ZIERIKZEE - Vrijwilligers van het hospice Schouwen-Duiveland gaan desgewenst stervende men sen begeleiden in het Zierikzeese zorgcentrum De Wieken. De tweè instellingen hebben daarover een overeenkomst gesloten. Het gaat om vrijwilligers van VPTZ-thuis, onderdeel van het hospice. Die begeleiden stervende mensen in hun woning. De overeenkomst komt voort uit een praktische ervaring van een poosje geleden, toen mensen van het hospice voor het eerst actief waren in het zorgcentrum. „Dat is voor beide partijen prima gegaan, maar deed ons wel nadenken over mogelijke knelpunten", vertelt voorzitter van het hospice Inge Heuff De situatie is namelijk een stukje gecompliceerder dan wan neer vrijwilligers iemand in zijn of haar woning bezoeken. „Normaal gesproken worden onze mensen ingeschakeld door thuiszorg. Dat gaat in deze gevallen niet op." Bo vendien krijgen de vrijwilligers in het centrum te maken met be roepskrachten. „Het is goed om met elkaar te overleggen over hoe die twee groepen met elkaar om gaan en bij wie welke verantwoor delijkheid ligt", stelt Heuff De Wieken en het hospice gaan één keer per jaar de manier van werken evalueren. BRUINISSE - Een 20-jarige jonge man uit de gemeente Schou wen-Duiveland heeft woensdag middag zijn auto vernield toen hij op de N59 tegen een ANWB-weg- wijzerbord knalde. De automobi list kwam uit de richting van Oude-Tonge. Ter hoogte van Brui nisse raakte hij de macht over het stuur kwijt. De bestuurder bleef ongedeerd, zijn auto raakte totaal vernield en van de wegwijzer was alleen een lamp kapot. ZIERIKZEE - De provincie betaalt voor ruim 60.000 euro mee aan de vorig jaar geplaatste vissteigers op verschillende plekken op Schou wen-Duiveland. Dat is 39 procent van de totale kosten. De gemeente had al op de bijdrage gerekend, maar krijgt nu de defini tieve bevestiging. De provincie betaalt vooral mee omdat de aanleg van de steigers het (hengelsport)toerisme in Zee land een impuls geeft. MIDDELBURG - Een 65-jarige vrouw uit Middelburg is woensdagmid dag in Middelburg het slachtoffer geworden van een zakkenroller. Haar portemonnee werd in de Lan ge Delft gestolen. Dat gebeurde ergens tussen één uur en half twee. De Middelburgse was op dat mo ment in een winkel. In de porte monnee zaten persoonlijke papie ren. MIDDELBURG - Het Openbaar Minis terie heeft gisteren de rechtbank verzocht een 35-jarige Goesenaar vrij te spreken. De man wordt er van verdacht op 26 juli zijn vrien din te hebben verkracht. De relatie van de Goesenaar en zijn vriendin was een van vele ruzies, zo ook op de bewuste dag. De man zou de vrouw bruut hebben verkracht. De officier van justitie miste de overtuiging. Uitspraak 18 maart. Dé specialist voor uw nieuwe haag. Haagconiferen 180 - 200 cm nu voor: €7,40 Bij besteding boven de 50,- krijgt u 10% korting Oude Kraayertsedijk 18 Lewedorp telefoon (0113) 61 24 59 www.degroenekraai.nl Grinden door publiek van de Volvo Ocean in Singapore, foto Diana Bogaards Verkoop alleen op zaterdag: 9.00-14.00 uur of op (telefonische) afspraak

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 43