'Luchtmacht moet allerbeste krijgen' Beveiliging van topconferentie in Nederland is megaklus Topberaad: nog geen besluiten Weinig extra militairen naar Afghanistan 4 Vrijdag 6 maart 2009 PZC Commandant Van Uhm mengt zich in discussie over opvolger van F-16. Obama tijdens topoverleg toevallig ook in Europa. Spotje mishandeling kinderen te schokkend DNB benadert kleine spaarders Icesave Restaurant levert vrijwillig Michelinster in ARNHEM - Commandant der Strijd krachten Peter van Uhm vindt dat de luchtmacht met de allerbeste middelen moet worden uitgerust. „Daar mag niet aan worden ge tornd." Volgens hem wordt het vakman schap van de piloten van de F-16 in Afghanistan enorm op de proef gesteld. „Wij eisen dit vakman schap van onze mensen, maar zij mogen vervolgens van ons ver wachten dat we ze uitrusten met de allerbeste middelen." Dat zei Van Uhm gisteren in Arn hem tijdens zijn toespraak tot mili tairen die de afgelopen maanden in Afghanistan hebben gediend. Zij kregen de herinneringsmedail le voor vredesoperaties uitgereikt voor hun deelname aan de Is- af-missie van de Navo. De hoogste militair van Nederland mengt zich hiermee in de politie ke discussie over de opvolging van de F-16. Het is geen geheim dat De fensie de voorkeur geeft aan de Amerikaanse Joint Strike Fighter (JSF). Dit toestel presteert volgens Defensie op de meeste punten be ter dan de Zweedse concurrent Saab Gripen NG. Binnenkort neemt de Tweede Kamer een be sluit over de wens van het kabinet om twee JSF-testtoestellen aan te schaffen. Onder meer de coalitie partijen PvdA en Christenunie zijn daar echter nog niet uit. Van Uhm prees de verschillende eenheden voor hun werk en wees op het belang van de dagelijkse steun vanuit de lucht. In gevechts contacten schieten Apache-ge- Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm sprak gisteren in direct zijn voorkeur uit voor de JSF. Hij wil de luchtmacht met de 'allerbeste middelen' uitrusten. vechtshelikopters en F-16-jachttoe- stellen de grondeenheden te hulp. De Nederlandse F-16-piloten zijn vanaf Kandahar zelfs inzetbaar in heel Afghanistan. „Met uiterste precisie worden on ze wapens ingezet met daarbij con stant de afweging tussen inzet of terughoudendheid. Als het gaat om het voorkomen van burger slachtoffers, wordt het vakman schap van onze militairen enorm op de proef gesteld." De SP, PvdA, PW en Groenlinks willen dat het kabinet aan de Raad van State gaat vragen hoe de Twee de Kamer haar controlerende func tie kan uitoefenen als de regering een deel van de. informatie niet prijsgeeft. Het gaat om bepaalde gegevens over de twee gevechtstoe stellen die in de race zijn om de F-16 op te volgen. De vier partijen (74 zetels) dienden daarover giste ren een motie in. Met steun van D66 krijgt het voorstel een meer derheid. DEN HAAG - De Amerikaanse presi dent Barack Obama begint zijn eer ste reis naar Europa op 31 maart. Dat zegt Hillary Clinton. Dat is voorlopig ook de datum waarop Nederland een conferentie zal or ganiseren over Afghanistan, een van de speerpunten van Obama's beleid. Waar in Nederland precies de in ternationale topconferentie over Afghanistan zal worden gehouden is nog niet bekend, maar zeker is dat het een mega-operatie wordt. De Nationaal Coördinator Terroris mebestrijding (NCTb) heeft een belangrijke stem in het bepalen van de locatie. Beveiliging is daar bij het belangrijkste criterium. Daarnaast zal er voldoende slaap gelegenheid moeten zijn, aange zien de meeste van de zeventig deelnemende ministers niet met een zullen terug vliegen. De laat ste keer dat Nederland een verge lijkbare top organiseerde was in het najaar van 2007, toen de minis ters van Defensie van de Navo-lan- den bijeenkwamen in Noordwijk om onder meer over Afghanistan te praten. De badplaats werd voor die gelegenheid omgebouwd tot een heuse vesting. Hotel en confe rentieoord Huis ter Duin werd tot militair terrein verklaard en in Noordwijk zelf werden verschillen de veiligheidszones ingesteld. In sommige zones mocht de politie preventief fouilleren, andere zones waren zelfs helemaal verboden ge bied. De Koninklijke Marine lever de een mijnenveger, die voor de beveiliging vanaf zee moest zor gen. De Landmacht stationeerde haar 'superkanon': de pantserhou witser. De totale kosten van de operatie bedroegen circa één mil joen euro. (fhk) pagina 7: Clinton wil luisteren en raadplegen DEN HAAG - De kop is eraf, de nie ren zijn geproefd. „Het gaat niet zonder au", besefte vice-premier André Rouvoet, nadat hij zijn coali tiepartners in het Torentje van pre mier Jan Peter Balkenende eens diep in de ogen had gekeken. Krap drie uur duurde het eerste crisisbe raad van de coalitie, over maatrege len om de economie op gang te houden. Maar, klonk het in koor: de sfeer is goed, het optimisme blijft, we houden de moed erin. De vergadering was slechts een eerste aanzet, een inventarisatie. Knopen zijn nog niet doorgehakt, herhaalde het zevenkoppige crisis team nog maar eens. „Vrijdag gaan we verder", was het summiere commentaar van CDA-fractievoor- zitter Pieter van Geel. Maar ook dan zal er nog geen witte rook zijn. Het meest optimistische sce nario luidt vooralsnog: eind vol gende week. Minister Wouter Bos (Financiën) had het eerder op de middag al voorspeld. „Ik heb niet de illusie dat we dit in een paar uur op een donderdag kunnen oplossen. Het is de grootste uitdaging in tachtig jaar", verzuchtte hij. PEUR VAN STRAATEN AMSTERDAM - Na een klacht van een bezorgde vader heeft de Recla me Code Commissie besloten dat een televisiereclame over kinder mishandeling niet voor acht uur 's avonds mag worden uitgezonden. In de reclame is een vrouw te zien die op straat tegen een kind tekeer gaat. De Reclame Code Commis sie vindt het spotje ook te schok kend voor kinderen. 'go£i£. HfcMtf' IK VUNU IROUWENAIZO HE.CTISCW ,/v\ AAR. 5tHE»DEW I? HELeMAAl— ££M C7EDOE AMSTERDAM - Mensen die nog geld hebben staan op een spaarreke ning van de IJslandse bank Icesa ve, hebben nog tot 16 maart de tijd om zich te melden bij De Ne- derlandsche Bank. Volgens de DNB zouden nog zo'n 10.000 Ne derlanders zich nog niet hebben gemeld voor het depositogarantie stelsel dat teruggave van hun spaar geld regelt. De DNB is bezig om de spaarders actief te benaderen. BRUSSEL - Nederland zal hooguit enkele tientallen extra militairen tijdelijk naar Afghanistan sturen om te assisteren bij de verkiezin gen in augustus. Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken heeft dat .gisteren gezegd na een Navo-bijeenkomst in Brussel. Woensdag werd bekend dat de Na vo aan alle lidstaten heeft gevraagd om extra manschappen voor de duur van de verkiezingen. Ze moe ten erop toezien dat die ordelijk verlopen. Verhagen wees er giste ren op dat dit bij vorige verkiezin gen ook is gebeurd. Toen stuurde Nederland 750 extra militairen, maar dat aantal zal nu zeker niet worden gehaald, aldus de minister. NUTH - Chef-kok Michèl en maitre Suzan Kagenaar-Stevens van D'n Dille- gaart in het Limburgse Nuth leveren vrijwillig hun in 2004 behaalde Miche linster in. Door de crisis haken steeds meer gasten af. Veel klanten denken dat een restaurant met een ster te duur is, legt Kagenaar-Stevens uit. Het restaurant wil een grotere doelgroep verwelkomen, zonder aan de kwaliteit te tornen. Ook komt er een lossere sfeer. foto Marcel van Hoorn/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 4