Sport Beleving pijler 32 I Vrijdag 6 maart 2009 PZC FM Sranang wint ruim en stijgt naar de tweede plaats Door een technische storing 2 dagen later geplaatst Willem Bevelander: Basis van succes ligt bij terugkeer van routiniers. door Eddy van der Hooft GOES - De zaalvoetballers van FM Sranang hadden in het duel met middenmoter CFE/VDL Groep 4 geen enkele moeite om tot de vol le winst te komen. Nadat het bij de rust al met 6-2 voorstond, werd het uiteindelijk 13-2 voor de Goese formatie. De bezoekers speelden niet eens zo heel slecht, maar moesten het in kwalitatief opzicht afleggen te gen Sranang. Ugur Kahveci, Lionell Fitsch en Steven Fitsch scoorden elk drie keer voor Sranang, Clarence Pha- lad maakte twee doelpunten. Iby El-Uarichhen Pim Bruins namen de overige treffers voor hun reke ning. Sranang is al weken in de win- ning-mood en boekte tegen CFE/ VDL Groep 4 de derde zege op rij. Door een nederlaag van nummer twee Eteha, staat Sranang nu twee de. Plet heeft wel negen verliespun- ten meer dan koploper Brabantia. BEKENDMAKING Kennisgeving en inspraak voorontwerpbestemmingspian "Buitengebied 6e her-ziening (Windturbinepark Kreekraksluizen-Spuikanaal)" „GEMEENTE Algemeen Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Reimerswaal maken wij bekend, dat vanaf don derdag 5 maart tot en met woensdag 1 april 2009 het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 6e herziening (Windturbinepark Kreekraksluizen-Spuikanaal)", inclusief het dat plan onderbouwende Milieueffectrapport, voor iedereen ter inzage ligt bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. Dezelfde stukken.liggen overigens ter inzage bij de publieksbalies van de gemeentehuizen in Bergen op Zoom en Woensdrecht. Het gemeentehuis in Kruiningen is op maandag t/m donderdag geopend van 09.00 uur tot 14.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en verder uitsluitend op afspraak. Zo'n afspraak kunt u maken via het sectorsecretariaat onder doorkiesnummer (0113) 395 395. U kunt hèt voorontwerpbestemmingsplan ook via het internet inzien. Daartoe raadpleegt u www.reimerswaal.nl. vervolgens onder 'Wet- en regelgeving', 'Bestemmingsplannen', 'Buitengebied', 'voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 6e herziening (Windturbinepark Kreekraksluizen-Spuikanaal)'. Het Milieueffectrapport kunt u raadplegen op www.windparkkreekraksluis.nl. Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan Het voorontwerp heeft betrekking op stroken/percelen ter weerszijden van de Kreekraksluizen/het Schel- de-Rijnkanaal, ten oosten van Rilland, waarop momenteel 26 windmolens staan, en op stroken/percelen ter weerszijden van het Spuikanaal/Schelde-Rijnkanaal, ten zuiden van de A-58, eveneens ten oosten van Rilland. In dit plangebied zal een nieuw windturbinepark gerealiseerd worden, waarbij het bestaande park vervangen wordt (door minder windmolens), terwijl het tegelijkertijd ten zuiden van de A-58 wordt uitge breid met extra windmolens. Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in maximaal 31 windmolens met een ashoogte van maximaal 62 m +NAP, en een wijzigingsbevoegdheid om in plaats daarvan 29 windmo lens met een tip-rotorhoogte van maximaal 137. m +NAP te bouwen. Inspraakprocedure Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan ons college (Postbus 70, 4416 ZH Kruinin gen). Een mondelinge inspraakreacti'e kunt u indienen tijdens de op maandag 23 maart 2009 te houden informatie-/inspraakbijeenkomst, nadat het voorontwerpbestemmingsplan is toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis "Luctor et Emergo" in Rilland, Hoofdweg 45, en begint om 20.00 uur. De ingebrachte inspraakreacties zullen worden betrokken bij de te maken afweging of het voorontwerp, zoals dit nu wordt gepresenteerd, als ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Contactpersoon Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Kloet van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar via door kiesnummer (0113) 395 226. Kruiningen, 4 maart 2009 Namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal ir. J. Gideonse hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling door Marco Puik POORTVLIET - Willem Bevelander (22) voetbalt nog maar vier seizoe nen in clubverband, maar is nu al niet meer weg te denken uit de eerste ploeg van SPS. Voor de trots te koploper in de zaterdag vierde klasse B schoot de aanvaller dit sei zoen al negentien keer raak. Mor gen wacht voor Bevelander en zijn teamgenoten de topper tegen Yer- seke. Wie de prestaties in de meest re cente seizoenen van het vlaggen schip van SPS onder de loep neemt, zal de koppositie van de Tholenaren met de nodige verba zing gadeslaan. Vanaf het seizoen 2003/2004 eindigde de vierdeklas ser achtereenvolgens op de elfde, zesde (twee jaar op rij), achtste en zevende plaats. De aanleiding tot dit, tot op heden zeer succesvolle, seizoen berust min of meer op toe val. In Poortvliet werd vorig jaar immers van de nood een deugd ge maakt. Bevelander legt uit: „Vorig seizoen hadden we met veel blessures te maken, waarna een aantal oudere spelers uit het tweede team - Ab van de Belt, Sjaak Quist en Peter van der Male - na de winterstop zijn teruggekeerd bij het eerste elft tal. Vanaf dat moment loopt het ei- 'lk stop nog eerder dan dat ik naar een andere club vertrek' genlijk als een trein. We hebben een mix'van jong en oud en dat pakt goed uit." Willem Bevelander roemt daarbij de aanpak van trainer Rien Vos hol. „Onder Rien wordt er heel an ders getraind dan onder zijn voor gangers. We oefenen veel op posi tiespel en conditioneel zijn we erg vooruit gegaan. We kunnen nu ne gentig minuten blijven gaan en in de voorgaande jaren was dat niet het geval." Het conditionele aspect is echter niet het enige terrein waarop de ploeg dit seizoen vooruitgang heeft geboekt. „Ook voetballend zijn we veel be ter geworden. De laatste weken hebben we een aantal keer tegen derdeklassers geoefend. Die duels verloren we met kleine cijfers, maar van onze tegenstanders kre gen we te horen dat wanneer we dit jaar zouden promoveren, we met deze ploeg goed mee moeten AGENDA BASKETBAL VRIJDAG Mannen. Overgangsklasse: Volharding- Giants 2 (21.15 uur), JRC 8oxtel-Schelde- sport. Tweede klasse: Voorwaarts-Volhar- ding 3 (20.30 uur). Vrouwen. Overgangsklasse: Pendragon 2-BV Souburg. Eerste klasse: Volharding- BV Souburg 2 (19.45 uur). ZATERDAG Mannen. Hoofdklasse: Attacus-BC Vlis- singen. Vrouwen. Overgangsklasse: Den Dungk-BV Souburg. BILJARTEN VRIJDAG Bandstoten. Regionaal kampioenschap vierde klasse. Locatie: 't Tapperijke, Hoe ven. Aanvang: 19.00 uur. ZATERDAG Topteam competitie. Eredivisie: 's Lands Welvaren-Dibo The City en Karei Lassche Automaten-'s Lands Welvaren. Locatie: Tapperij 's Lands Welvaren, Kwa- dendamme. Aanvang: 11.00 uur. Pool. Tweede divisie, poule zuid: Cue Action-Matchpoint Heerlen. Locatie: Cue Action, Vlissingen. Aanvang: 12.00 uur. ZONDAG Driebanden. Tweede divisie, poule 2: 's Lands Welvaren-BC Capelle 3. Locatie: Tapperij 's Lands Welvaren. Aanvang: 14.00 uur. DAMMEN Zeeuws kampioenschap. Slotronde in de hoofdklasse. Locatie: Ons Dorpsleven in 's-Cravenpolder. Aanvang 12.00 uur. HANDBAL ZONDAG Vrouwen. Eerste klasse: EMM-Dongen (12.30 uur). Derde klasse: Olympus- HVM (13.00 uur). Mannen. Eerste klasse: Meco/Delta Sport-Taxandria (13.00 uur). Tweede klasse: EMM-Tornado Breda (14.00 uur). Derde klasse: CSC-EMM 2 (13.00 uur), Apollo-Orion. HOCKEY ZONDAG Vrouwen. Derde klasse: Vlissingen-Prin- senbeek, Rapide-Oirschot. Vierde klas se: Olympia-Tempo'34, Tempo-HSD. Mannen. Derde klasse: Barendrecht-Rapi- de. Vierde klasse: DDHC-Vlissingen, Olympia-Rosmalen. Reserve vierde klas se: Tempo 3-HSD. KORFBAL ZATERDAG Overgangsklasse B: Fortis-GKV G (19.50 uur). Eerste klasse G: Swift-IJssel- vogels (19.30 uur), Pernix-Tjoba. Tweede klasse G: TOP-AII Ready (17.20 uur). Der de klasse N: Stormvogels-Nikantes (15.00 uur), Togo-Gemini (18.30 uur). Derde klasse O: NlO-Ondo, Seolto-Schel- devogels (17.20 uur). Vierde klasse J: SKV S-Volharding, Triade-Zaamslag. Vier de klasse K: BKC-Spirit VI. (16.15 uur), Blauw Wit-Erasmus (16.10 uur), Zeven- bergen-KVK. PAARDENSPORT ZATERDAG Springen LR PC Schouwse Ruiters. 9.00 uur: pony's klasse B, met aanslui tend L, M en Z. 12.00 uur: paarden klas se B, met aansluitend L, M, Z en ZZ. Loca tie: manege Stal de Kroo, aan.Boomdijk te Nieuw en Sint Jooslarid Dressuur RV Se-Ros. 18.00 uur: pony's B. 18.15 uur: pony's L1. 18.30 uur: po ny's M. 18.45 uur: paarden M. Locatie: manege De Eendracht, aan de Rijkebuurt weg te Vrouwenpolder. ZONDAG Dressuur RV Se-Ros. 9.00 uur: pony's L. 10.00 uur: paarden L1. 11.45 uur: paar den B. 13.45 uur: pony's B. 15.00 uur: paarden L2. 16.15 uur: pony's M. 16.45 uur: paarden Z1. 17.45 uur: paarden Z2 Locatie: manege De Eendracht, aan de Rij kebuurtweg te Vrouwenpolder. ROEIEN ZATERDAG Ganze Regatta. Locatie: kanaal Goes naar het Goese Sas. Aanvang: 12.00 uur. Start: oude haven Goes. RUGBY ZONDAG Mannen. Eerste klasse: Oemoeme- noe-Alkmaar. Derde klasse Zuidwest: LRC Diok 2-Tovaal. SCHAKEN ZATERDAG KNSB-competitie, zesde ronde. Klasse 1B: HWP Sas van Gent-Vianen DVP. Klas se 2C: HWP Sas van Gent 2-Oegst- geest'80. Klasse SF: HWP Sas van Gent 3-Spijkenisse 2, Landau Axel-Terneuzen, Souburg-Slied recht. ZSB-competitie, hoofdklasse: HWP Sas van Gent 4-Souburg 3, Landau 2-Terneu- zen 2, Goes 2-SVWZV, De Zwarte Da me-Middelburg, Souburg 2-Goes 1. TAEKWONDO ZONDAG Open Zeeuws kampioenschap. Loctaie: sporthal de Kruitmolen in Middelburg. AanvanG; 9.30 uur. TAFELTENNIS ZATERDAG Mannen. Zuid-West Hoofdklasse A: SAR'72-Elshout. Eerste klasse B: Smash'76-Arnemuiden 4. TENNIS VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG Immoregio Zeeuwse indoorkampioen schappen. Locatie: TSI-hal te Goes en Racketcentrum te Kapelle. Aanvang vrij dag: 17.00 uur. Aanvang zaterdag: 9.00 uur. Aanvang zondag: 9.00 uur (finales). TURNEN ZATERDAG EN ZONDAG Plaatsingswedstrijden voor de finale re gio Zuid West Nederland voor de 5e, 6e en 7e divisie meisjes en dames. Locatie: Vliegende Vaart Terneuzen. Van 8.30 tot 20.00 uur VOETBAL ZATERDAG Hoofdklasse B: Bennekom-Spakenburg, GVW-Ajax, Geinoord-Sparta Nijkerk, Hoek-Jodan Boys, SDC Putten-Dovo, Vo- lendam-Zwaluwen'30, IJsselmeervogels- Kozakken Boys. Eerste klasse C: Nieuw Lekkerland-Nivo Sparta, LRC-Terneuzense Boys, Roda Boys-Achilles Veen, Zaamslag- Kloetinge, WGZ-GPC Vlissingen, Rijs- oord-Wilhelmina'26. Tweede klasse E: Duiveland-WC'68, SSV'65-Nieuwdorp, Ar- nemuiden-Bruse Boys, Oostkapelle-VCK, Seolto-Serooskerke, Oranje Wit-Dinte- loord. Derde klasse A: Veere-DFS, Hein- kenszand-Colijnsplaatse Boys, Wolfaarts- dijk-ZSC'62, SKNWK-FC Dauwendaele,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 38