lel I- -■ Recreatie boos over plan voor campers SALE 99,- Van Belle 6 c 'Guus Meeuwis, dat zou echt geweldig zijn' OP=OP je Borsele besteedt hulp aan burger met schuld uit Lezing over werk Etty Hillesum nnocl?s Ondernemers spreken van valse concurrentie door gemeente Tholen. Feestvereniging heeft nog veel in petto voor Sint-Maartensdijk. Box Ka in wit, zilver of koloniaal www.vanbellebaby.nl Doe mee met de meidactie! Modeshow in onze zaak op vrijdag 13 maart a.s. van 14.00 tot 1&.00 uur PZC Vrijdag 6 maart 2009 23 door Rob Paardekam THOLEN - Recreatie-ondernemers op het eiland'Tholen zijn niet te spreken over het plan van de ge meente om op het havenplateau in Tholen-stad bij wijze van proef twee plaatsen voor campers in te richten. Ze vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. „In diverse overleggen met de ge meente hebben wij ons uitgespro ken tegen zulke plannen", zegt Joost Bakker van de Samenwerken de Recreatie Tholen (SRT), tevens eigenaar van camping de Muie in Sint-Maartensdijk. „Maar ze doen gewoon wat ze zelf willen." Volgens Bakker is er sprake van on eerlijke concurrentie als de ge meente vrijplaatsen voor campers gaat creëren. „Het is ook helemaal niet nodig", zegt hij. „Want op de reguliere campings kunnen toeris ten met campers ook terecht." Ook de prijs die de gemeente re kent voor een overnachting vin den de recreatie-ondernemers ab surd. Die is volgens hen veel te laag. Toeristen betalen vijf euro per nacht voor de camperplaats op het havenplateau of tien euro als ze ook gebruik willen maken van de faciliteiten van de watersport vereniging. „Voor dat bedrag kun nen wij het echt niet doen", stelt Bakker. Wethouder Eric Goossen zegt dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. „Ik zie het meer als een aanvulling op het bestaande aanbod", zegt hij. „Sommige cam pereigenaren staan graag op een camping, maar anderen genieten liever wat meer vrijheid." De recreatie-ondernemers laten het er nu even bij zitten. „Wat kun nen we nog doen?", zegt Bakker. „Laten we de proef even aanzien." door Rob Paardekam SINT-MAARTENSDIJK - Zonder Nick en Miranda Visser zou het een stuk saaier zijn in Sint-Maartens dijk. Broer en zus hebben met hun drie jaar geleden opgerichte Feestvereniging al heel wat party's georganiseerd. Nu staan ze aan de vooravond van een reeks nieuwe feesten. „We gaan door zolang we het leuk vinden." Het begint volgende week vrijdag met I love 2 dance, waarmee het duo zich richt op de jeugd. Later volgen onder meer een discoparty en een kinderfeest. „We willen voor elke leeftijdscategorie iets doen", zegt Nick (22). De Feestver eniging heeft in het verleden popu laire artiesten als Wolter Kroes en Jan Smit naar gemeenschapscen trum Haestinge in Smerdiek ge haald. „Dat smaakt natuurlijk naar meer", vertelt Nick. „Maar het valt niet mee, omdat zulke grote arties- wumsmhhiim President Rooseveltlaan 772 in Vlissingen KLAVERBLAD ZEELAND Zorggebruiker of zorgverlener? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met patiëntenrechten. WEEKEND 2 ENSTEN Jlllln. dDfrt Nick en Miranda Visser van de Feestvereniging. foto Ronald den Dekker ten veel geld vragen. Ik ben wel eens bezig geweest met Nick en Si mon en kreeg een mooie aanbie ding. Toen begon ik te twijfelen. Niet veel later werden ze echt po pulair en waren ze drie keer zo duur. Toen hield het op." Toch hebben broer en zus de grote namen niet uit hun hoofd gezet. „Integendeel", zegt Miranda (24). „Dat is waar we in de toekomst weer naartoe willen. Guus Meeu wis staat bovenaan mijn verlang lijstje." Nick kan daarmee leven. „Maar ja", zucht hij. „Ook Guus is niet bepaald de goedkoopste." Vooralsnog stort de feestvereni ging zich volledig op de aankomen de feesten. Miranda is ook nog be zig met een rommelmarkt, die op 4 april wordt gehouden. „Want dat soort dingen doen we dus ook. Als mensen leuke ideeën hebben, mogen ze altijd mailen. De Feest vereniging staat voor alles open." Het daricefeest van 13 januari begint om 22.00 uur in Haestinge. De toegang is gratis. Het e-mailadres van de feest vereniging is boeknu@hotmail.com. HEINKENSZAND - De gemeente Bor sele besteedt de schuldhulpverle ning uit aan de Kredietbank Wal cheren in Vlissingen. Het aantal mensen dat niet op eigen kracht uit de schulden kan komen, is de afgelopen jaren gegroeid in Borse le. Ze kloppen bij de gemeente aan. Die kan het echter moeilijk bolwerken, mede omdat er steeds hogere kwaliteitseisen aan schuld hulpverlening worden gesteld. De Kredietbank Walcheren neemt die taak nu over. Daarvoor is donder dag een overeenkomst getekend. Voor een aanvraag kunnen Borse- lenaren gewoon op het gemeente huis in Heinkenszand terecht. Een medewerker van de afdeling socia le zaken vult het formulier samen met de cliënt in en stuurt het door naar Vlissingen. De Kredietbank Walcheren voert al de schuldhulp verlening uit voor Walcherse en Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Zaterdag en zondag 2009 Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Cravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) Patiënten huisartsenpraktijk de Pijlers v. Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-272000 Spreekuur zat. en zon. 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Tholen/St. Phlipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Para- selsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland M. J. B. M. van Hout, Bernhardstraat 9, Yerseke, tel. 06-22347209. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT): telefonisch contact opnemen met eigen tandarts. Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, tel. 0113 224099. bgg 0665071858. vrij. 19.30-zon. 19.30 uur: M. de Winter en W. Diteweg Verloskundigenpraktijk Gemeente Borse le (24-uur bereikbaar) 06-53156391. M. v.d. Plasse Verloskundigen Reimerswaal M. Lindenbergh en A. de Putter, tel. 0113-503842 bgg 06-65071049. Apotheken Avond- en weekenddiensten worden ver zorgd door De Zeeuwse Apotheek, Sta tionspark 35, tel. (0113) 270620. Thuiszorg Allévo: tel. 0113- 249111 Stichting Thuiszorg Nederland: tel. 0113- 229003. Thuiszorg Terweel Zorgstroom: tel. 0113-273636 RST Zorgverleners: tel. 0342-405454 Dierenartsen Beveland Dierenartsenpraktijk Mosselman, Ver boom en Boer: A. C. Mosselman, tel. (0113) 381233 of (0113) 228866. Dierenartsenpraktijk Karelse, van Dijk, Stokman, van Anrooy: M.C. van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kortge- ne, tel. (0113)302145 ervM.P.C. Karelse, 's-H.H. Kinderendijk 118, Goes, tel (0113) 220656. Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huis- kes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molen laan 24, Yerseke, tel.( 0113) 572756. Spreekuur zat. 9.30-10 uur. Dierenkliniek Goes, kliniek voor Gezel schapsdieren, C.W. Dreesman en M.A.R. van den Boomgaard, 's Gravenpolderse- weg 92, Goes, tel.(0113) 270072 (24 uurs spoeddienst). Geopend zat. 10.00 tot 15.00 uur, behandeling volgens af spraak. Tholen Dierenarts W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend-spreekuur Poortvliet, Kalfsdam- seweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur en Tho len, Botermarkt 10, zat.van 11.00-12.00 uur. Dierenambulance 24 uur bereikbaar. 0900-7673437. THOLEN - In het kerkgebouw van een lezing gegeven over de in een de Vrijzinnige Geloofsgemeen- concentratiekamp omgekomen Et- schap NPB in Tholen wordt ty Hillesum. Haar dagboeken zijn woensdag 18 maart vanaf 19.30 uur wereldwijd gepubliceerd. Een aantal mannequins zullen u onder het genot van diverse versnaperingen doorlopend onze zomercollectie tonen. Wij nodigen u hierbij uit om op deze show aanwezig te willen zijn en zullen uw bezoek zeer op prijs stellen Graag tot ziens in Yerseke C Lepelstraat 1Yerseke Tel. 0113-571539 www.ijsseldijkmodes.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 35