Jeugd wil meer activiteiten PirE P. VAN EUZEREN B.V. 'Ambulance in Vlissingen heeft nauwelijks zin' Ridder maakt rondje Zeeland vol Weinig respons op enquête jongerenraad op Noord-Beveland. OM wil dat rechtbank Coesenaar vrijspreekt kwekerij 'De Groene Kraai' OM eist taakstraf voor veroorzaken ongeval B PZC Vrijdag 6 maart 2009 21 MIDDELBURG - Er was eens.... een kasteel in het Kanaal door Walche ren. Het varende kasteel De Vlot- burg van Lenny Vries is woensdag avond afgemeerd aan de Loskade in Middelburg, waarmee zijn tocht door Zeeland bijna is afgerond. In december was hij al te bewonderen in Tholen en ridder Lenny deed la ter ook Terneuzen aan. Aan boord van het 'middeleeuwse' schip is een martelkamer te vinden, maar ook een paardenkamer, een ruimte om leer te looien, een herberg, een hek- senwaag en een boerenafdeling. Het door Raymond de Frel WISSENKERKE - Een op de drie jon geren in de gemeente Noord-Beve land wist tot voor kort niet dat er een jongerenraad op het eiland ac tiefis. De dertienkoppige jongerenraad probeert sinds anderhalf jaar het leven van leeftijdsgenoten op Noord-Beveland te veraangena men. Zij geeft het college van bur gemeester en wethouders ge vraagd en ongevraagd advies over jongerenbeleid. Om de wensen van jongeren tussen de dertien en 24 jaar te toetsen, stuurde de raad onlangs een enquête rond. De res pons was met veertien procent ronduit teleurstellend, beaamt be leidsmedewerker welzijn Bart Pou- welse van de gemeente Noord-Be veland. „Het is dan ook lastig om conclu sies te trekken. Behalve dan dat 33 procent van de respondenten niet bekend is met de jongerenraad. En het merendeel geeft aan dat de raad genoeg voor jongeren doet, maar zou graag wel wat meer acti viteiten op Noord-Beveland zien. Denk bijvoorbeeld aan een feest, een muziekfestival of sportactivi teit", zegt Pouwelse. De jongerenraad bekijkt de komen de weken hoe zij haar bekendheid MECHANISAVE- CONS TRUCTIE- EN INSTALLATIEBEDRIJF Oostenburg 21 4454 PZ Borssete Tri. (0113)352040 Fax (0113)352259 Email: infoövnnaizeren nl Internet: www vaneijzeren.r.i 5, 6 en 7 maart organiseren wij open dagen ter gele genheid van de opening van ons nieuwe pand en de renovatie van ons bestaande pand. Tijdens deze dagen zullen er onder andere presentaties plaats hebben van: RTK GPS - tractorbesturing, 3D constructietekenen, lassen, HD plasmasnijden, hard-verspanen en voor lichting over warmtepompinstallaties voor verwar ming van huizen/bedrijfsruimtes. Wij begroeten u graag op 5 maart van 13.00 tot 21.30, 6 maart van 10.00 tot 21.30 of 7 maart van 10.00 tot 15.00. Voor meer informatie, een routebeschrijving en het complete programma: kijk op onze website: www.vaneijzeren.nl kan vergroten en wat voor activi teiten een haalbare kaan zijn. „We zetten dit jaar in elk geval in op de organisatie van een festival met bandjes. Hoe, wat, waar en wan neer is nog onbekend. Het idee staat nog maar in de kinderschoe nen." Positief resultaat van de enquête is dat tien jongeren aangeven dat een lidmaatschap van de jongerenraad hen aanspreekt. Zij zouden zich als lid van de raad vooral willen in zetten voor de organisatie van leu- De jongerenraad in Noord-Beve- land moet nog meer inzetten op het organiseren van activiteiten, blijkt uit een enquête onder jon geren van dertien tot 24 jaar. DEN HAAG - Het plaatsen van een ambulance bij het ziekenhuis in Vlissingen draagt nauwelijks bij aan snellere hulpverlening aan hoogzwangere vrouwen. Dat zegt minister Ab Klink. Vanuit de standplaats Middelburg is een ambulance binnen enkele minu ten bij het geboortecentrum in Vlissingen, aldus Klink. De extra ambulance die sinds kort op de Kop van Walcheren staat, draagt volgens hem bij aan een snellere hulpverlening voor ruim vierdui zend inwoners. De Regionale Am bulancevoorziening Zeeland en de meldkamer kozen voor Domburg als voorlopige standplaats. Een de finitieve plek wordt nog gezocht. schip is niet alleen een museum, het is tegelijk het huis van Lenny Vries die er zijn droom leeft: ridder op een kasteel. Hij woont er met twee paarden. foto Lex de Meester ke activiteiten én voor een betere openbaar vervoervoorziening op Noord-Beveland. De resultaten van de enquête worden op dins dag 7 april vanaf 19.00 uur door de jongerenraad besproken in het ge meentehuis in Wissenkerke. De raad hoopt daarbij zoveel mogelijk jongeren te zien, die willen mee denken over nieuwe activiteiten. Meer informatie over de jongeren raad is te vinden op www.jrnb.nl De PZC houdt woensdag 18 maart in de studio van Zeeland- net in Kamperland vanaf 14.00 uur een debat over jeugd in Zee land. Aanmelden kan via debat@pzc.nl of tel: 0118-434005. MIDDELBURG - Het Openbaar Minis terie wil dat een 35-jarige Goese- naar wordt vrijgesproken van ver krachting van zijn vriendin. Toen de Goesenaar op 26 juli 2008 tij dens een ruzie iets over de vader van zijn vriendin zei, reageerde zij hysterisch. Nog geen dag later werd hij aangehouden. Volgens zijn vriendin had hij haar bruut verkracht. De officier van justitie mist echter overtuigend bewijs. Uitspraak op 18 maart. Dé specialist voor uw nieuwe haag. Haagconiferen 180 - 200 cm nu voor: 7,40 Bij besteding boven de 50,- krijgt u 10% korting Oude Kraayertsedijk 18 Lewedorp telefoon (0113)61 24 59 www.degroenekraai.nl Verkoop alleen op zaterdag: 9.00-14.00 uur of op (telefonische) afspraak MIDDELBURG - Een 49-jarige land bouwer uit Ovezande hangt een taakstraf van 240 uur, voorwaarde lijke gevangenisstraf van vier maanden en een rijontzegging van drie jaar boven het hoofd. Hij wordt ervan verdacht met een tractor op de Schoorkenszandweg een 82-jarige man uit Borssele op een scootmobiel te hebben aange reden. Die man overleed ter plaat se. Uitspraak over dertien dagen. pieterse noord, achterweg 58-79A - 4424 EG wemeldinge tel. 0113 - 621296 Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 8 30-12.00 uur en 13.00-17.30 uur (zaterdags 10.00-12.00 uur en 13.00-17 00 uur) vnjdags koopavond tot 20.00 uur As maandag gesloten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 33