eeiand 'Je kunt hier de zon zien opkomen en Buurtschap benadrukt openheid caramB*wl» Reünie van basisschool Ichthus Wolphaartsdijk Den Bergmuzikanten in buurthuis De Pit 3 1 8 I Vrijdag 6 maart 2009 PZC De buurtschap Roodewijk, gelegen in de Wilhelminapolder tussen Goes en Wolphaartsdijk, bestaat uit niet meer dan elf huishoudens. De inwoners hebben voor wonen in de polder gekozen De gemeente Goes speelt met de gedachte om in de Wilhelminapolder nieuwe buurtschappen te creëren, naar het voorbeeld van de plaatsjes Roodewijk en Blauwewijk. Maar wie wil eigenlijk in zo'n gat zonder voorzieningen wonen? door David Duijnmayer X e woont hier prachtig, maar ik I zou het niet willen, krijgt Ro- I bert Blommaert (37) regelma- tig te horen. Zelf denkt de in woner van de buurtschap Blauwe wijk daar heel anders over: „Ik wil hier nooit meer weg." Een jaar geleden is Blommaert, Ha genaar van oorsprong, met zijn vrouw en twee kleine kinderen in Blauwewijk komen wonen. Een plukje huizen in de polder ten noordwesten van Goes, dat vol gens de telefoongids onder Wol phaartsdijk valt. Het was vooral de rust die het ge zin naar het huis in de Wilhelmi napolder trok. „We hebben hier voor zes jaar in de Goese polder ge woond", zegt Blommaert. „Dat was voor mij al een verademing, na Den Haag. We gingen vanuit daar vaak in deze omgeving hardlo pen en wandelen. Vooral in de zo mer is het prachtig. We hebben toen al besloten dat als er in Blau wewijk iets vrij zou komen, we het zouden kopen." De stad mist Blommaert absoluut niet. „Boodschappen deed ik altijd al eens in de week met de auto, dus daar is niks aan veranderd. Op de fiets is het vier kilometer naar Goes, dat vind ik geen probleem. Het enige nadeel is dat het naar school brengen van de kinderen soms lastig is. Die zitten in de Goe se polder op school." Maar wonen op het platteland heeft voor dochter Jamie (7) en zoon Tijs (4) ook voordelen. Ge noeg speelruimte, en voor een ge meenschap van veertien huishou dens ook nog aardig wat speelka meraadjes. „Er lopen hier een stuk of acht kinderen rond", zegt Blom maert. Moeiteloos somt hij de Blauwewij- kers op die kinderen hebben en hoe oud zij zijn. „Ja, inmiddels ken ik alle buren wel zo'n beetje. Dat vind ik ook wel een voordeel. De sociale controle is hier vrij groot. Aan de andere kant zitten mensen hier juist omdat ze gesteld zijn op hun privacy. Die wordt ook wel gerespecteerd. Als je zin hebt om mensen te zien, kan dat; als je er geen zin in hebt, hoeft het niet." Blauwewijk en het iets verder naar het noorden gelegen Roodewijk zijn ontstaan in het begin van de vorige eeuw. De namen van de Robert Blommaert wil niet meer weg uit Blauwewijk. foto Ronald den Dekker GOES - Het is slechts een idee, en geen concreet plan, benadrukt Jo sé van der Kaaij van de afdeling stadsontwikkeling van de gemeen te Goes. Maar toch: in het concept voor het landschapsontwikkelings plan is te lezen dat de gemeente met de gedachte speelt nieuwe buurtschappen te bouwen in de Wilhelminapolder, in navolging van Roodewijk en Blauwewijk. De buurtschappen moeten 'klein schalig en intiem' zijn en worden gebouwd 'op slim gekozen plek ken in de open polder'. Daarmee maak je volgens het plan ook de karakteristieke openheid van de polder zichtbaar. Het lijkt tegen strijdig om de weidsheid van de polders te behouden door erin te bouwen, maar dat is het juist niet. „Een buurtschap heeft een bepaal de geborgenheid in zich", zegt Van der Kaaij. „Door het contrast met het uitgestrekte landschap erom heen wordt de openheid van de polder juist benadrukt." In Zeeland stikt het van de buurt schappen. Op de Bevelanden en Tholen zijn er tientallen te vin den, de een nog kleiner dan de an dere. Sommige, zoals Roodewijk en Blauwewijk, zijn ontstaan als woonplek voor landarbeiders. An dere, zoals Bakendorp bij Baar land, waren ooit echte dorpen, maar zijn in de loop der eeuwen drastisch gekrompen. Hoewel buurtschappen dus bij het Zeeuwse landschap horen, zet Goes wel een nieuwe lijn in door nieuwbouw in het open land schap niet uit te sluiten. „Het is een andere manier om tegen be bouwing in het buitengebied aan Maas Computer Service Reparatie-Onderhoud N etwerk-Draadloos Antivirus-Firewall Desktops-Laptops Dorpsstraat 59 Wemeldinge www.maascornputerservice.nl M: 06-24288727 F: 08400-39260 WOLPHAARTSDIJK - Christelijke ba sisschool Ichthus in Wolphaarts dijk viert dit schooljaar haar hon derdjarig bestaan met diverse fees telijke activiteiten. Zaterdag 18 april van 15 tot 20 uur houdt de school in de noodlocatie aan de Van der Baanstraat een reünie voor oud-leerlingen, -leerkrachten en -bestuursleden. Er is een ten toonstelling en zanger Engel Rein- houdt treedt op. Inschrijven kan tot 20 maart via 0113-586048. www.ichthuswolphaartsdijk.nl GOES - De Den Bergmuzikanten geven vanavond vanaf 19.30 uur een concert in buurthuis De Pit in Goes-Zuid. De groep muzikanten bestaat uit enthousiaste mensen met een ver standelijke handicap. Onder lei ding van dirigent G. Harinck heb ben ze inmiddels een aardig reper toire opgebouwd. De entree be draagt vier euro per persoon, dona teurs van de stichting Buurtwerk hebben vrije toegang. De zaal is om 19.00 uur open. Buurthuis De Pit ligt aan de Appelstraat 2A. Bruisend centrum voor bowling, biljart en brasserijen Ook voor uw evenementen tot 120 personen eten en/of bowlen buffetten of stijlvol dineren Da Vinciplein 14 4462 GX Goes 0113-227373 Naast de Zeelandhallen Open 1 dagen per week vanaf 14.00 uur (weekend vanaf 12.00 uur) O CF O

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 30