eland land: we zijn er klaar voor Premie bij bouw kerncentrale Delta doet meer met zon Kamerdebat ziekenhuizen Eigen Zeeland DE WOON Kamerleden zoeken 't elders Sunenergy nu geheel in handen van Zeeuws energiebedrijf. ■Hi "W PZC Vrijdag 6 maart 2009 I 3 en hun voorzieningen. Denk aan de skibaan in Terneuzen, het vrije- tijdspark ZEP in Middelburg, de Zeelandhallen in Goes. Er wordt veel gestoken in musea. We heb ben het fietsnetwerk uitgebreid. Er is veel nieuwe natuur aangelegd. Dat kun je gerust promoten." Hans van den Boom, direc teur-eigenaar van Boom Creatie en Communicatie in Goes: „Zo'n oproep vanuit Den Haag is niet verkeerd. Het past ook in de tijd. Ik merk het aan mezelf: Zee land is ontzettend mooi, je hoeft helemaal niet ver weg. Een bootje op de wateren, het strand. Zelf woon ik in Goes, maar ik kan heel goed vakantie in Zeeland houden. Een groter aantal vakantiegangers kan ook effect hebben op de beeld vorming. Als je gezien hebt dat de huizen en tuinen hier groter zijn, de steden veiliger, dan wordt het misschien ook gemakkelijker om mensen te vinden, die hier willen wonen en werken. Voor een werk gever hebben we wel eens een campagne opgezet, waarbij ieder een die op gesprek kwam voor een functie een weekend Zeeland voor het hele gezin kreeg. Ervaar Zee land voor je oordeelt, dat was de boodschap. De oproep van Heemskerk kan daarbij helpen." Anneke Smits, kampeerboer te Ellemeet en Zeeuws én lande lijk Vekabo-bestuurder: „Ik denk dat ik een nieuwsbrief over Heemkerk rondstuur. Men sen mogen best verleid worden te komen kijken naar de kwaliteits slag die we gemaakt hebben. De laatste tijd merkten we toch terug gang. Met name watersporters ko men minder. Vroeger kwamen die op de gok; was er een weekeinde geen wind dan bleven ze aan wal. Maar ze waren hier wel. Nu kijken surfers en zeilers donderdags op in ternet, zien dat er geen wind zal staan en blijven thuis." door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - Aandeelhouders van energiebedrijf Essent krijgen een bonus zodra vergunningen zijn af gegeven voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. Dat schrijft minister Maria van der Hoeven (CDA, Economische Za ken) aan de Tweede Kamer. De premie is opgenomen in een clau sule in het overnamebod van het Duitse energiebedrijf RWE. Delta verwacht nog steeds voor de zomer de vergunningsaanvraag in te dienen voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele, bevestigt woordvoerder Mirjam van Zuilen. Delta werkt nu nog aan de startnotitie. Daar staan bij voorbeeld de specificatie en de mi lieuhinder van de centrale in. t 1 Ct 1 V jHal Wm O Kaaistraat 9-13 - Kortgene Telefoon 0113-302430 www.dewoongalerij.nl door Jeffrey Kutterink Voor zover Tweede-Kamerle den al plannen hebben, zoe ken ze in de zomervakantie vooral vertier in het buitenland. Esmé Wiegman (Christenunie) hoopt dan aan de touwen te han gen. En wel in het Oostenrijkse Ti- rol. „Ik wil wel in Nederland op va kantie gaan, maar ik hou zo van bergen", lacht ze. Ze wijst in haar kamer naar foto's waar ze op bijna 3500 meter hoogte al klimmend en klauterend een berg bedwingt. „Met de kinderen beklimmen we makkelijker stukken. Maar mijn man en ik doen ook het betere klim- en klauterwerk." Terwijl Esmé aan een touw in een Oostenrijkse bergspleet bungelt, pakt Henk van Gerven (SP) er gens in Duitsland of Frankrijk de tentstokken uit. „We zijn verstokte kampeerders. Waar we precies gaan staan? Nog geen idee. Het is een goede oproep van de staatsse cretaris. Maar ik wil in de zomer even geen Nederlands nieuws ho ren." Janneke Snijder (WD) weet het helemaal nog niet. „Nee, we hoe ven niet ver weg. Dus het kan best in Nederland zijn." Hoewel Bas van der Vlies (SGP) regelmatig op de Veluwe te vinden is, bivakkeert hij deze zomer in een huisje in Westkapelle.Zee land is prachtig. Een karakteristiek landschap met veel rust en ruimte. Daar brengen we met kinderen en kleinkinderen de vakantie door." Terwijl Van der Vlies de wind op de Westkappelse zeedijk trotseert, toert Hero Brinkman (PW) in de camper van zijn vader rond. „Mijn vader heeft net een nieuwe camper gekocht. Waar ik heen ga, ligt helemaal aan het weer. Ik hoef niet ver weg. Zeeland is een prach tige provincie, dus wie weet. Is het slecht weer, dan kijken we verder." Terwijl Brinkman de camper be stuurt, trapt Halbe Zijlstra (WD) de pedalen hard rond in Noord-Ita- lië. „Eerst rijden we met de auto naar een familiehuisje in Zwitser land om daarna door te rijden naar Italië. Ik wielren graag. Leuke oproep hoor, maar we bepalen ge lukkig zelf nog waar we op vakan tie gaan." door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen praten volgende week donderdag met de TWeede-Kamercommissie Volksge zondheid over de situatie bij de Zeeuwse ziekenhuizen. Het gesprek duurt van n.oo tot 12.00 uur en is zowel bij te wonen op de publieke tribune als via de internetsite van de Tweede Kamer, 's Middags is er een overleg van de Kamer met minister Ab Klink (CDA, Volksgezondheid). Dat de bat staat in het teken van de finan ciële en bestuurlijke situatie van de ziekenhuizen. Het College Sane ring Zorginstellingen brengt daar nog voor het debat een rapport over uit. Het overleg is gepland van 14.30 tot 17.30 uur. COMMENTAAR Staatssecretaris Heemskerk (PvdA, Economische Zaken) vindt dat we meer vakantie in eigen land moeten houden. Goed voor de toeristische sector. Bovendien rolt zo het geld in eigen land en niet over de grenzen. Leuke oproep, maar Heemskerk mag het daarbij niet laten. Hij dient er ook een pakket maatregelen aan te verbinden. Vooral om initiatieven vanuit de sector zélf een ruggensteuntje te geven. Die kan dat wel gebruiken, al was het maar als stimulans om niet bij de pakken neer te zitten en louter klaagzangen aan te heffen. Waxt dat betreft laat de branche weinig creativiteit zien. Landelijk noch provinciaal. Dat is jammer, want de oproep van de staatssecretaris biedt wel degelijk kansen. Bijvoorbeeld een gezamenlijke campagne van de Zeeuwse recreatieondernemers. Zeeland, het buitenland in eigen land. Met de meeste kans op zon, volop vertier, culinaire genoegens, enzovoorts. Pas de prijzen aan, koppel er een eigen-landkorting aan. De sector moet beseffen dat mensen graag gepaaid willen worden. Doe dus eindelijk eens wat werkelijk wervends. MIDDELBURG - Energiebedrijf Delta versterkt zijn positie op het gebied van zonne-energie. Sunergy in Rotterdam, producent van sili cium en wafers, is binnenkort voor de volle honderd procent ei gendom van Delta. De vergroting van de zeggenschap in Sunergy - tot nu toe was sprake van een krap meerderheidsbelang - past in het streven van Delta een rol te spelen in alle schakels van de zonne-energieketen. „Zoals wij zeggen: van zand tot zon", aldus een woordvoerster. „Van zand wordt silicium gemaakt, van sili cium wafers, van wafers zonnecel len en van zonnecellen zonnepane len. We willen in al deze onderde len een sterke positie zien te ver krijgen." Sunergy heeft in Broek op Lange- dijk een proeffabriek voor de ver vaardiging van wafers. Er wordt geëxperimenteerd met een metho de om die te gieten. Het plan is de productie op grotere schaal in Zee land ter hand te nemen. De verwerving van de volledige ei gendom van Sunergy stelt Delta in staat zelf het tempo te kiezen waar op stappen worden gezet in de we reld van de zonne-energie. Tot dus ver was het energiebedrijf afhanke lijk van de bereidheid van haar partner in Sunenergy. foto Ronald den Dekker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 3