Zeeland Shakespeare in de polder KORTING! Alexander en Maxima bij afsluiting pooljaar ^undert B Henk Schoute: festival moet meer bruisen 'De Piraat' Ook stuk over Charley Toorop op komende editie Nazomerfestival. Jan-van - gewoon gezellig - STRANDPAVILJOEN Geopend: vrijdag - zaterdag - zondag Duinweg Oostknpelle PZC Vrijdag 6 maart 2009 2 5 door Rolf Bosboom MIDDELBURG - Shakespeare in de polder, theaterlegende Jan Decleir in Onder het Melkwoud, een stuk over Charley Toorop én dansthea ter in een windmolenpark. Het Zeeland Nazomerfestival biedt dit jaar, in zijn negende editie, weder om vier bijzondere voorstellingen op bijzondere locaties. De grote lijnen van het program ma werden gisteravond onthuld. Het was al duidelijk dat het festi val opent met De Storm van Shake speare, die wordt opgevoerd op de akkers van de Wilhelminapolder, het landbouwbedrijf bij Wilhelmi- nadorp. Regisseur Niek Kortekaas, in 2001 ook verantwoordelijk voor Ship of Troy tijdens het festival, maakt er grootschalig beeldend theater van. Het speelvlak meet vijftig bij vijftig meter. Op een locatie 'met de kerktoren van een klein dorp op Schouwen- Duiveland op de achtergrond' - de precieze plek is nog niet bekend - wordt Onder het Melkwoud, het meesterwerk van Dylan Thomas, opgevoerd. Het stuk dompelt het publiek onder in de imaginaire we reld van een klein vissersdorp, dat via de taal weer tot leven wordt ge bracht. Regisseur Koen de Sutter speelt het samen met Jan Decleir. MIDDELBURG - Het Nazomerfestival wil zijn publiek verbreden. Het mikt daarbij vooral op jongeren en gezinnen. Het programma op het Abdijplein, het festivalhart, wordt daarvoor uitgebreid. „Het moet meer gaan bruisen", zegt Henk Schoute, die Ruud van Meijel is op gevolgd als directeur. De hoge kwaliteit en het bijzonde re karakter van het festival staan buiten kijf, alcflis Schoute. Aan de opzet met vier locatievoorstellin gen wil hij dan ook niet sleutelen. Wel heeft hij gemerkt dat het festi val een elitair imago heeft. Ten on rechte, zo vindt Schoute, die er vooral aan hecht jongeren te trek ken. Daarom gaat de CJP-korting gelden en wil hij op het Abdij plein dagelijks al vanaf 16.00 uur activiteiten bieden. „Dat kan van alles zijn, maar in de eerste uren gericht op jongeren en gezinnen." Boekhandel De Drukkerij wordt dagelijks tot 16.00 uur een ontmoe tingsplek, met op vaste tijden inter views en andere activiteiten in het kader van het festival. Impressie van hoe de openingsvoorstelling De Storm in de Wilhelminapolder eruit zal komen te zien. Een duinpan tussen Westkapelle en Domburg is de locatie voor Zit tend Meisje. Nirav Christophe schreef in opdracht een theater stuk over de relatie van de beroem de kunstschilderes Charley Toorop met een Zeeuwse dijkwerker. Het wordt opgevoerd onder regie van Vincent van den Elshout. De vierde locatievoorstelling is een coproductie die ook enkele andere zomerfestivals (Oerol, Over het IJ, Boulevard) aandoet. Het gaat om de danstheatervoorstelling Wiek van Boukje Schweigman, die bij het Nazomerfestival is te zien in een windmolenpark in Zeeuws- Vlaanderen. Centraal staat een gro- Wi Het Nazomerfestival strijkt dit jaar neer in de Wilhelminapol der, in een Walcherse duinpan, op Schouwen-Duiveland en bij Zeeuws-Vlaamse windmolens. te wiek, die in het open veld ligt. Vanuit de verte komen de dansers steeds dichterbij. De Middelburgse componist Douwe Eisenga schrijft de muziek. Het Nazomerfestival, dat dit jaar geen reizende voorstelling heeft, begint op dinsdag 25 augustus en duurt tot en met zaterdag 5 sep tember. De programmering op het Abdijplein, vanaf vrijdag 28 augus tus, wordt later bekendgemaakt. MIDDELBURG - Waarom de afslui ting van het internationale pool jaar in Middelburg is? De woord voerster van de Nederlandse orga nisatie voor Wetenschappelijk On derzoek (NWO) heeft een even ba nale als plausibele verklaring: „Het pooljaar heeft twee co-voorzitters. De één heeft affiniteit met Leeuwarden, de ander met Middel burg. De opening van het pooljaar was in Friesland, dus is de sluiting ervan in Zeeland." Die co-voorzitter is Ad Huiskes, tot januari hoofd van de afdeling Polaire Ecologie van het Neder lands Instituut voor ecologie. Huis kes deed onlangs onderzoek naar de verspreiding van organismen die niet op Antarctica thuishoren. Hij deed dat door kleding, schoe nen en bagage te onderzoeken van mensen die het gebied bezoeken. Bovendien werd de vracht van be voorradingsschepen bemonsterd en werden fruit en groenten geïn specteerd. Huiskes is vandaag één van de sprekers tijdens de feestelijke afslui ting van het pooljaar. Professor Hans Oerlemans praat over zijn onderzoek, minister Ronald Plas- terk stuurt een videoboodschap. Ook zijn beelden te zien van de film over de reis die hij samen met prins Willem-Alexander en prin ses Maxima naar Antarctica maak te. Maxima en Willem- Alexander zijn ook in Middelburg. Ze wor den rond 14.00 uur bij de ingang van de Nieuwe Kerk verwacht, rond 15.30 vertrekken ze weer. O Stuur uw foto's van Willem-Alexander en Maxima naar de PZC: www.pzc.nl/foto Minister Plasterk, prinses Maxima en prinsWillem-Alexander op Antarctica. foto RVD a.s. ZONDAG GEOPEND van 11.00 t/m 17.00uur voor totale ontspanning Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-1 7.30 uur vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur *Actie geldig t/m 8-3-2009 *Vraag naar de actievoorwaarden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 27